Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Działania na rzecz transferu polskich doświadczeń do Ukrainy w zakresie budowy Regionalnej Strategii Innowacji Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kielce r.

2 Rys historyczny Maj 2004 – Forum
„Polska – Ukraina razem w programach badawczych”

3 Rys historyczny Październik 2004 Lviv Investment Fair & Forum

4 Rys historyczny Listopad 2004 Projekt finansowany przez MSZ
„Współpraca na rzecz rozwoju ukraińskiej gospodarki poprzez regiony” Strona internetowa

5 Rys historyczny Maj 2005 – Forum
„Nauka – Innowacje – Rozwój regionalny”

6 Rys historyczny Lipiec - grudzień 2005
Projekt finansowany przez MSZ „Budowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Ukrainy poprzez mechanizmy regionalne”. Celem projektu było: budowanie przyjaznych warunków dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz podniesienie świadomości adresatów projektu w zakresie celów i możliwości przygotowania oraz wdrożenia Regionalnych Strategii Innowacji i mechanizmów Szóstego Programu Ramowego UE na Ukrainie, ujednolicenie podejścia i metodyki do mierzenia poziomu innowacyjności w Polsce i Ukrainie.

7 Rys historyczny Lipiec - grudzień 2005 Eksperci Warsztaty Szczecin
Białystok Poznań Warszawa Łódź Kielce Gliwice Lublin Rzeszów Kijów Lwów Donieck Warsztaty Ałuszta

8 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Lipiec Projekt: „Letnia szkoła strategicznego zarządzania regionem” Beneficjenci: administracja rządowa i samorządowa w regionach: Lwów, Zakarpacie, Wołyń, Winnica, Chersoń Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2006r. Przewidziane działania w projekcie: Przygotowanie programu szkoleniowego w zakresie Przygotowanie materiałów dydaktycznych Przeprowadzenie szkolenia w regionach Uruchomienie procesów tworzenia regionalnych strategii innowacji

9 Norweski Mechanizm Finansowy
Wrzesień - listopad Projekt: „Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności” Beneficjenci: Polska: administracja samorządowa, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa w województwach: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie. Ukraina: administracja rządowa i samorządowa w regionach: Lwów, Zakarpacie, Wołyń, Winnica. Słowacja? Termin realizacji: czerwiec (lipiec) 2007 – czerwiec 2009.

10 Norweski Mechanizm Finansowy
Priorytety Norweskiego Mechanizmu Finansowego: - Ochrona środowiska / inwestycje twarde / - Promowanie zrównoważonego rozwoju - Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - Rozwój zasobów ludzkich - Opieka zdrowotna i nad dzieckiem - Badania naukowe - Wdrażanie przepisów z Schengen - Ochrona środowiska /działania miękkie/ - Polityka regionalna i działania transgraniczne

11 Norweski Mechanizm Finansowy
Zakres projektów Tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej mających na celu poprawę funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych, inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionach. Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych. Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG, mających na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w  rozwijających się regionach.

12 Przewidziane działania w projekcie:
Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności Przewidziane działania w projekcie: Działanie 1 Analiza potencjału innowacyjnego 4 regionów ukraińskich Działanie 2 Strategia współpracy trans-granicznej w obszarze innowacji. Działanie 3 Opracowanie regionalnych strategii innowacji w regionach partnerskich na Ukrainie metodą Unii Europejskiej

13 Przewidziane działania w projekcie:
Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności Przewidziane działania w projekcie: Działanie 5 Transfer wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami PL i UA przy wsparciu ekspertów z krajów EOG Poddziałanie 1: Konferencje i warsztaty tematyczne Poddziałanie 2: Staże dla przedstawicieli instytucji z Ukrainy w polskich urzędach i instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje Poddziałanie 3: Wizyty studialne Działanie 6 Monitoring i ewaluacja projektu oraz postępu współpracy

14 Aspekty techniczne i organizacyjne inicjatywy:
Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności Aspekty techniczne i organizacyjne inicjatywy: Partnerstwo: stworzenie konsorcjum wykonawców: partner z każdego województwa (operator regionalny) + partnerzy z Ukrainy + partner z EOG (Norwegia) 2. Dofinansowanie projektu: Wariant % Wariant 2 – 60% Wkład ze strony Urzędów Marszałkowskich Wieloletnie Plany Inwestycyjne Przewodnik „Jak wdrożyć Norweski Mechanizm Finansowy w regionie” 3. Koordynacja projektu – instytucja centralna (IPPT PAN) 4. Wartość projektu ok. 2 mln Euro

15 Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności Alokacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 38 mln 210 tys. euro Szczegółowe informacje o Norweskim Mechanizmie Finansowym: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel     Szczegółowe informacje o inicjatywie Dr inż. Michał Klepka Tel

16 Michał Klepka Michal.klepka@kpk.gov.pl
Dziękuje za uwagę Michał Klepka


Pobierz ppt "Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google