Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008-2013 innowacyjna wielkopolska www.innowacyjna-wielkopolska.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008-2013 innowacyjna wielkopolska www.innowacyjna-wielkopolska.pl."— Zapis prezentacji:

1 innowacyjna wielkopolska

2 Aktywna rola samorządu województwa w kreowaniu polityki innowacyjnej
01 Aktywna rola samorządu województwa w kreowaniu polityki innowacyjnej Projekty systemowe

3 02 PLAN PREZENTACJI: 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 8.2.2 2. Projekty systemowe realizowane w 2008 roku przez UMWW 3. Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji - działania realizowane w 2008 r. 4. Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie - działania realizowane w 2008 r. 5. Współpraca - Wykonawcy zadań 6. Projekty systemowe w 2009 roku 7. Działania planowane do realizacji w ramach projektów systemowych w 2009 roku 8. Podsumowanie

4 03 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie (projekty systemowe)‏ Działanie 8.2 Transfer wiedzy - zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Dwa Poddziałania: - Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji

5 Poddziałanie 8.2.2 - typy projektów:
04 Poddziałanie typy projektów: Aktualizacja i rozwój Regionalnych Strategii Innowacji Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym

6 05 Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji
Projekty systemowe realizowane w 2008 roku przez Departament Gospodarki Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności Wielkopolski na rynku krajowym i europejskim poprzez skoordynowanie polityki w zakresie innowacyjności oraz rozwiązanie problemów spowalniających rozwój Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie Cel projektu: zwiększenie innowacyjności regionu poprzez wspieranie sieci współpracy oraz promocję kultury innowacji

7 Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji
06 Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji Działania w 2008 roku realizowane w dwóch blokach merytorycznych: 1. Wielkopolski System Innowacji - działania kreujące poszczególne elementy regionalnego systemu innowacji 2. Metodologiczne opracowania na rzecz Wielkopolskiego Systemu Innowacji

8 Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie
07 Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie Działania w projekcie realizowane są w 2008r. w czterech blokach merytorycznych: 1. Budowa Wielkopolskiego Modelu Sieciowania 2. Rozwój sektora Design jako sieci współpracy o zasięgu ponadbranżowym 3. Rozwój sieci współpracy 4. Promocja kultury innowacji

9 08 Współpraca Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując poszczególne zadania współpracuje z organizacjami oraz ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacji zarówno w kraju, jak i za granicą

10 Projekty systemowe przygotowane do realizacji w 2009 roku

11 Planowane działania w ramach projektów systemowych w roku 2009
10 Planowane działania w ramach projektów systemowych w roku 2009 Wielkopolskie Centrum Innowacji Model Wielkopolskiego Centrum Innowacji Powołanie Wielkopolskiego Centrum Innowacji Biuro Wielkopolskiego Centrum Innowacji Baza wiedzy Nowa koncepcja działania Rady ds. Innowacji Obserwatorium Innowacji

12 11 Działania planowane do realizacji w ramach projektów systemowych 2009 roku Regionalny System Innowacji Modele infrastruktury systemu Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Narzędzia budowy Regionalnego Systemu Innowacji Konferencja promująca Wielkopolskie Centrum Innowacji

13 12 Działania planowane do realizacji w ramach projektów systemowych w 2009 roku Sieci Współpracy Wiedza badania sieci, badania potencjału branż, spotkania Współpraca - platforma wymiany doświadczeń Usługi design, turystyka (analizy, spotkania, promocja, wizyty studyjne

14 13 Działania planowane do realizacji w ramach projektów systemowych w 2009 roku Kultura Innowacji Światowe Dni Innowacji – działania zbiorowe Konkursy – kreowanie zachowań aktywnych Wiedza – modelowe rozwiązania w obszarze energii oraz w obszarze społeczeństwa informacyjnego

15 Stworzenie środowiska przyjaznego działalności innowacyjnej
14 CEL Stworzenie środowiska przyjaznego działalności innowacyjnej

16 15 DEPARTAMENT GOSPODARKI (DRG) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 Poznań


Pobierz ppt "2008-2013 innowacyjna wielkopolska www.innowacyjna-wielkopolska.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google