Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław. Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław. Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław

2 Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa Startery

3 Priorytet 1:Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) RPO W chwili obecnej środki dla przedsiębiorców zostały już wydane podobne programy mogą być przewidziane na lata 2014 -2020 Środki które były dla rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku

4 Dotacje inwestycyjne w zakresie innowacyjno ś ci, wdra ż ania technologii informacyjnych oraz prowadzenia działalno ś ci B+R 1.1.A Dotacje inwestycyjne dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) wspierające innowacyjność produktową i procesową, w tym innowacyjność o charakterze regionalnym, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki), 1.1.B Dotacje inwestycyjne dla MŚP wdrażających technologie informacyjne 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (realizowane będą projekty wpisujące się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego),

5 1.1.D2 Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat 1.1.F Dotacje inwestycyjne dostosowujące MŚP do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.

6 Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu 1.2.A Dotacje na doradztwo dla MŚP, obejmuje wyłącznie projekty doradcze 1.2.B Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności (zgodne z Dolnośląską Strategią Innowacji) 1.2.C Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywanie kontaktów gospodarczych (targi, misje) 1.2.E Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) 1.2.E Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in.seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń IOB.

7 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 1. Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną: 40% - dla dużych przedsiębiorstw 50% - dla średnich przedsiębiorstw 60% - dla małych i mikroprzedsiębiorstw 2. Dla wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej: 50%- wyłącznie MŚP

8 EFS Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek otwarty dla wszystkich działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Uczestnicy projektu osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną i/lub zwierzęcą z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu;

9 Formy wsparcia -Doradztwo indywidulne -Szkolenia z zakresu zakładania działalności -Dotacje Inwestycyjne do 40 tyś złotych -Dotacje pomostowe do 6 miesięcy po założeniu firmy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy ok 1200 PLN -Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -księgowe, prawne, itp. W chwili obecnej są prowadzone projekty w ramach 6.2 więcej informacji na stronie http://www.pokl.dwup.pl

10 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, poprzez zastosowanie pożyczek, na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę Kwota w konkursie 8 300 000,00 PLN Punkty strategiczne: Grupę docelową stanowią co najmniej w 30% doktoranci, lub pracownicy naukowi jednostek naukowych lub studenci lub pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni planujący rozpocząć działalność gospodarczą. EFS Na 2012 rok w Planach Działań zaplanowano w zakresie przedsiębiorczości W ramach działania 6.2 uruchomiono nowy instrument w postaci pożyczek W chwili obecnej MRR opracowuje zasady udzielania i oprocentowania pożyczek.

11 W 2012 konkurs w zakresie dotacji na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) będzie skierowany tylko do osób niepełnosprawnych Kwota przeznaczona na konkurs 4 300 000,00 PLN EFS

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wrocław. Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google