Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Warszawa, 15 lutego 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Warszawa, 15 lutego 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Warszawa, 15 lutego 2007 r.

2 2 Misja OBSERWATORIUM: Dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej rynku pracy ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju regionalnego Małopolski. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Okres realizacji projektu: kwiecień 2006 – grudzień 2007

3 3 Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa międzyinstytucjonalnego. Za jego wdrażanie odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy. Instytucje partnerskie: Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM Departament Edukacji i Sportu UMWM Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

4 4 Konstrukcja projektu: Moduł: Badawczo-analityczny Moduł: Informacyjny Moduł: Promocji, szkoleń i współpracy MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY i EDUKACJI Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

5 5 Moduł badawczo-analityczny Monitoring ofert pracy. Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Segmentacja małopolskiego rynku pracy – wielowymiarowa analiza zróżnicowania na poziomie lokalnym. Dwa badania rynku pracy w obszarach rekomendowanych przez Radę Obserwatorium. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

6 6 Badanie Monitoring ofert pracy Badanie uzupełniające metodologię krajową w zakresie badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych Cel: uzyskanie informacji o: ofertach pracy dostępnych na regionalnym rynku pracy sposobach rekrutacji wykorzystywanych przez pracodawców Badanie przeprowadzono w okresie III kwartału 2006 r. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

7 7 Moduł informacyjny Skatalogowanie, uporządkowanie i aktualizacja źródeł informacji o rynku pracy i otoczeniu (raporty z badań, analizy, dokumenty planistyczne, monografie). Badanie potrzeb informacyjnych instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Opracowanie serwisu internetowego OBSERWATORIUM. Opracowanie raportu służącego podsumowaniu doświadczeń z realizacji projektu i opisanie modelu zarządzania informacją. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

8 8 Ewidencja zasobów informacyjnych Cel: Skatalogowanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o rynku pracy i jego otoczeniu – stworzenie biblioteki zasobów informacyjnych instytucji regionalnych Przeprowadzona w instytucjach realizujących projekt w okresie lipiec- sierpień 2006 W jej efekcie powstał katalog zasobów informacyjnych, obejmujący aktualnie ok. 240 zasobów Katalog będzie częścią opracowywanego aktualnie serwisu informacyjnego projektu (zostanie uruchomiony w 2007 r.) Bieżąca aktualizacja katalogu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

9 9 Badanie potrzeb informacyjnych Cel: poznanie obszarów, w których występują braki informacyjne Przeprowadzona w instytucjach realizujących projekt w okresie lipiec- wrzesień 2006 na 3 poziomach: 60 wywiadów kwestionariuszowych z pracownikami instytucji na poziomie merytorycznym, 3 wywiady grupowe z kierownikami jednostek organizacyjnych instytucji współpracujących w ramach projektu, 9 wywiadów indywidualnych z dyrektorami instytucji. W efekcie powstał raport wraz z listą rekomendowanych problemów badawczych

10 10 Moduł promocji, szkoleń i współpracy Organizacja szkoleń i warsztatów – w zakresie katalogowania i zarządzania informacjami, metod i narzędzi analiz społeczno- gospodarczych, obsługi programu SPSS. Organizacja wizyt studyjnych, seminariów i konferencji - wymiana doświadczeń krajowych i międzynarodowych z instytucjami o podobnym charakterze w celu doskonalenia metod działania. Promocja OBSERWATORIUM i stworzenie zasad identyfikacji wizualnej projektu. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

11 11 Najważniejsze planowane działania w 2007 r.: Seminarium poświęcone metodologii badawczej Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych – luty 2007. Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – raport – czerwiec 2007, konferencja – wrzesień 2007. Uruchomienie serwisu internetowego Obserwatorium – czerwiec 2007. Badania rekomendowane przez Radę Obserwatorium – raporty – do października 2007. Raport z realizacji projektu i konferencja podsumowująca projekt – październik/listopad 2007. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

12 12 Dziękuję Państwu za uwagę! Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji tel.: 012 42 87 862 e-mail: obserwatorium@wup-krakow.pl www.obserwatorium.malopolska.pl


Pobierz ppt "1 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Warszawa, 15 lutego 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google