Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System ewaluacji polityki spójności w Polsce Doświadczenia i perspektywy Stanisław Bienias Krajowa Jednostka Oceny Rzeszów, 26 listopada 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System ewaluacji polityki spójności w Polsce Doświadczenia i perspektywy Stanisław Bienias Krajowa Jednostka Oceny Rzeszów, 26 listopada 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 System ewaluacji polityki spójności w Polsce Doświadczenia i perspektywy Stanisław Bienias Krajowa Jednostka Oceny Rzeszów, 26 listopada 2008 r.

2 Najważniejsze etapy realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce A)Etap przygotowawczy B)Ewaluacja ex-ante programów 2007-2013 C)Zintegrowany system ewaluacji bieżącej

3 Zintegrowany system ewaluacji bieżącej 1. Przesłanki reorganizacji systemu -Konieczność integracji systemów ewaluacji z perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013 -Decentralizacja systemu ewaluacji i delegacja kompetencji na szczebel regionalny - Konieczność podniesienia jakości badań ewaluacyjnych

4 2. Strategiczne dokumenty dotyczące ewaluacji: -Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 -Plan ewaluacji NSRO na lata 2007-2013 -System ewaluacji NSRO na lata 2007-2013 oraz NPR na lata 2004- 2006. Ponadto: Strategiczne plany ewaluacji dla poszczególnych programów operacyjnych

5 3. Strategiczne obszary tematyczne: –Wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno- ekonomiczny –Rozwój i modernizacja infrastruktury –Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki –Rozwój zasobów ludzkich –Rozwój regionalny i terytorialny –Budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady good governance

6 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (KJO) Grupa Sterująca 2 Rozwój i modernizacja infrastruktury Grupa Sterująca 4 Rozwój zasobów ludzkich Grupa Sterująca 3 Innowacyjność gospodarki Grupa Sterująca 5 Rozwój regionalny i terytorialny Wydział Ewaluacji Wydziały DKS Grupa Sterująca 1 Wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno- ekonomiczny Zespół Sterujący procesem ewaluacji NPR i NSRO Grupa Sterująca 6 Budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady good governance

7 Podsumowanie okresu styczeń 2004 – czerwiec 2008 poziom regionalny a poziom krajowy Badania ewaluacyjne przeprowadzone w okresie styczeń 2004 - czerwiec 2008 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia(NSRO) na lata 2007-2013. Stan na 1 października 2008 r. Instytucje zlecająceEx anteOn goingrazem KJO312960 Jednostki ewaluacyjne krajowe274875 Jednostki ewaluacyjne na poziomie regionów 41721 Razem6294156

8 Najwięcej ewaluacji przeprowadzono w obszarach: rozwój regionalny i terytorialny oraz rozwoju zasobów ludzkich

9 Zakończone ewaluacje bieżące wg programów

10 Wielkość realizowanych badań ewaluacyjnych dotyczących polityki spójności systematycznie rośnie Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia(NSRO) na lata 2007-2013. Stan na 1 października 2008 r.

11 Jakość raportów ewaluacyjnych systematycznie rośnie Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia(NSRO) na lata 2007-2013. Stan na 1 stycznia 2008 r.

12 Rośnie ilość zamawianych ewaluacji

13 Podaż usług ewaluacyjnych zwiększa się Podmioty realizujące największą liczbę badań ewaluacyjnych* Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia(NSRO) na lata 2007-2013. Stan na 1 października 2008 r. * ewaluacja 16 RPO i PO RPW traktowana jako jedno badanie, ponieważ zlecana była w ramach jednego przetargu

14 Wszystkie jednostki ewaluacyjne W tym: jednostki regionalne (RPO) Województwo podkarpackie 153 osoby61 osób (średnio: 3 osoby na jednostkę) 4 osoby* Budowa potencjału ewaluacyjnego – poziom regionalny a poziom krajowy Liczba osób zaangażowanych w ewaluację (stan na czerwiec 2008) – porównanie jednostek ewaluacyjnych * 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Marszałkowskim oraz jedna osoba zatrudniona w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

15 Budowa potencjału ewaluacyjnego administracji publicznej Osoby zajmujące się ewaluacją w jednostkach w ramach IZ oraz IP I i II stopnia 31 153 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2004-20062007-2013

16 Budowa potencjału ewaluacyjnego administracji publicznej

17 Na okres 2007-2013 zaplanowano budżet na badania ewaluacyjne w wysokości 190 mln zł: -73 mln na poziomie regionalnym -117 mln na poziomie centralnym

18 Wyzwania dla procesu ewaluacji w Polsce Dostarczenie argumentów w trakcie dyskusji nad przyszłym kształtem polityki spójności Wykorzystanie narzędzia, jakim jest ewaluacja w procesie przygotowania i realizacji innych - niż związane z UE - polityk krajowych Silniejsze niż dotychczas powiązanie ewaluacji z procesem zarządzania programami. Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych!

19 O czym nie można zapomnieć? Ewaluacja nie jest celem samym w sobie, ale jest narzędziem, które pomaga w realizacji celów strategicznych

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl stanislaw.bienias@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System ewaluacji polityki spójności w Polsce Doświadczenia i perspektywy Stanisław Bienias Krajowa Jednostka Oceny Rzeszów, 26 listopada 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google