Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010

2 Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie * rejestracja i pełny nadzór, pozostałe podmioty objęte są ewidencją wtórną 3 912 podmiotów w ewidencjach UMK kwiecień 20 10 2266 stowarzyszeń 330 fundacje 414 oddziałów stowarzyszeń 324 stowarzyszenia zwykłe* 578 organizacji sportowych, w tym: 158 uczniowskich klubów sportowych * 94 klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej * 326 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS

3 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych centrum informacji i doradztwa ośrodek szkoleniowy miejsce konsultacji społecznych realizacja projektów partnerskich promowanie i rozwój wolontariatu cel: aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie form współpracy samorządu z NGO s Biuro projektu: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Os. Centrum C 10, 31 - 931 Kraków tel. 012 616 78 00 fax. 012 616 78 13 mowis@um.krakow.pl, www.mowis.krakow.pl

4 Rezultaty projektu uczestnicy szkoleń 1192 moduły szkoleniowe 11 szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, wspólne inicjatywy, itp. 50 publikacje/ raporty 2 Szkolenia dla przedstawicieli NGOs i pracowników samorządowych okres 2009-2010 roku. promocja i działania informacyjne

5 Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NGOs, administracją publiczną i biznesem. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising. Przygotowanie i pisanie projektów (dofinansowanych ze środków zewnętrznych). Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs (nadzór, księgowość, podatki, ZUS) Nowoczesne zarządzanie NGOs (promocja, PR, nowe technologie). Podnoszenie kwalifikacji personelu NGOs (kursy komputerowe). Szkolenia i warsztaty doradcze dla przedstawicieli NGOs i pracowników samorządowych w okresie 2009-2010 roku. Tematyka szkoleń została dobrana w oparciu o diagnozę potrzeb. szkolenia dla pracowników samorządowych: Zagadnienia prawne dotyczące III sektora. Konsultacje społeczne, mediacje, asertywność. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Zasady PR, komunikacja społeczna. Systemy informatyczne w zarządzaniu - "architektura informacji - obsługa programów komputerowych. szkolenia dla przedstawicieli NGOs: Rezultaty projektu

6 www.mowis.krakow.pl Rezultaty projektu Rekrutacje były prowadzone przez stronę internetową www.mowis.krakow.pl. Informację na temat szkoleń dla NGOs były umieszczane na stronach Newsletter, www.bip.krakow.pl Także był krótko metrażowy film puszczany na temat szkoleń dla NGOs w tramwajach.

7 interaktywna mapa miasta z informacjami o lokalizacji instytucji pomocniczych, kulturalnych, infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej platforma e-learningowa bank dobrych praktyk bazy danych o krakowskich NGOs i ich działalności baza danych o projektach NGOs dotowanych z budżetu miasta (w części szczegółowej do użytku wewnętrznego urzędu) Budowa portalu informacyjnego z platformą e-learningową Platforma IT www.mowis.krakow.pl – zawierająca informacje dotyczące działalności NGOs, oferty skierowanej do NGOs oraz zakres usług instytucji publicznych działających III sektorze. elementy portalu Portal informacyjny

8 374 podmiotów prezentuje się aktualnie w banku informacji o krakowskich organizacjach pozarządowych informacyjny serwis internetowy dla NGOs www.mowis.krakow.pl baza danych o krakowskich NGOs Portal informacyjny

9 www.mowis.krakow.pl. Program społeczny podzielmy się ciepłem. Partnerzy: Gmina Miejska Kraków, EC Kraków, MPEC Cel: zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc mieszkańcom poprzez organizacje pozarządowe. Podzielmy się ciepłem

10 Święto Organizacji Pozarządowych promowanie działalności NGO s prowadzonej na rzecz mieszkańców Święto Organizacji Pozarządowych 1 maja 2010 roku. 37 Organizacji biorących udział w święcie. VIII edycja imprezy

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008 – 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google