Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego – platformą współpracy na rzecz rozwoju i promocji kształcenia przez całe życie Luty 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego – platformą współpracy na rzecz rozwoju i promocji kształcenia przez całe życie Luty 2010."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego – platformą współpracy na rzecz rozwoju i promocji kształcenia przez całe życie Luty 2010

2 Geneza powstania Partnerstwa
2007 Należy wzmocnić współpracę instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń na rzecz rozwoju i promocji uczenia się przez całe życie 2008 Podpisanie Deklaracji Województwa Małopolskiego i zawiązanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego przez 55 instytucji w Małopolsce Wypracowywanie mechanizmów sprawnie koordynowanej polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce w oparciu o dialog społeczny

3 Kto jest członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego?
55 instytucji Małopolski z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń podpisało umowę partnerską: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji i Sportu Kuratorium Oświaty w Krakowie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Powiatowe Urzędy Pracy Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Informatyczne Centrum Edukacyjne Gminne Centra Informacyjne Stowarzyszenia Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Szkoły Wyższe – biura karier Instytucje Szkoleniowe (Polska Izba Firm Szkoleniowych) Ochotnicze Hufce Pracy Centra Kształcenia Ustawicznego Centra Kształcenia Praktycznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

4 Wyzwania dla Małopolski

5 ..promowanie idei uczenia się przez całe życie
Małopolski serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych Program „Edukacyjna Gmina Małopolski” Edukacyjna Gmina Małopolski 2009

6 Lokalni i Tematyczni Liderzy Partnerstwa
...tworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie Podnoszenie poziomu wiedzy członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Stała współpraca Instytucji Kluczowych w obszarze uczenia sie przez całe życie wydano 3 raporty z realizacji polityki uczenia się przez całe życie Lokalni i Tematyczni Liderzy Partnerstwa

7 Spotkanie dot. Europejskich Ram Kwalifikacji
…realizacja priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w „Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego” Proces wypracowywania standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Projekt pilotażowego wdrożenia systemu potwierdzania kwalifikacji zdobytych drogą nieformalną Rozwijano i umacniano współpracę międzynarodową celem wykorzystania doświadczeń francuskich i szkockich w obszarze Europejskich Ram Kwalifikacji Uruchomienie procesu wypracowywania jednolitej procedury przeprowadzania „Analizy potrzeb szkoleniowych” w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce Spotkanie dot. Europejskich Ram Kwalifikacji

8 Warsztaty planistyczne 2009
…zapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków rozwijano współpracę instytucji partnerskich poprzez organizację prac grup zadaniowych: „Nowoczesna edukacja”, „Standardy profesjonalistów uczenia sie przez całe życie”, „Modernizacja kształcenia zawodowego” Proces planistyczny – rekomendacje na 2010 rok Budowanie partnerstw na poziomie lokalnym Warsztaty planistyczne 2009

9 Zapraszamy do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego maja 2010 III Konferencja Małopolska Otwarta na wiedzę


Pobierz ppt "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego – platformą współpracy na rzecz rozwoju i promocji kształcenia przez całe życie Luty 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google