Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce
System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie poprzez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego proponuje współpracę nad tworzeniem systemu poradnictwa całożyciowego. Dostępny jest raport z inwentaryzacji zasobów poradnictwa w Małopolsce – czyli raport z diagnozy doradztwa zawodowego edukacyjno-zawodowego w Małopolsce. Przygotowany jest również plan współpracy nad systemem poradnictwa całożyciowego w ramach Partnerstwa. W dzisiejszej prezentacji zwrócę uwagę na elementy, które są kluczowe dla rozwoju usług poradnictwa całożyciowego.

2 PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ
PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ wymaga umiejętności związanych z : planowaniem realizacją planu oceną skutków podejmowanych decyzji zmianą planu gdy jest to konieczne Pierwsze i podstawowe pytanie – po co? Dlaczego warto zainwestować w orientacje zawodową dzieci i młodzieży? Nie dlatego żeby dokonały dobrego WYBORU SZKOŁY ale aby nauczyły się dokonywania wyborów oraz planowania swojej przyszłości Do przyszłości można podejść jak do projektu – z pewnym celem, zaplanowaniem, realizacją i odpowiednią reakcją na zmiany w świecie. To daje młodym ludziom samodzielność, wychowuje do wymagań rynku pracy, który będzie robił się coraz bardziej wymagający. ORIENTACJA ZAWODOWA DZIECI I MŁODZIEŻY TO INWESTYCJA W DOBRYCH PRACOWNIKÓW

3 Dla RYNKU PRACY zawsze ważne będzie:
WSPARCIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ PRIORYTETEM REGIONALNEJ POLITYKI KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DLA RYNKU PRACY Dla RYNKU PRACY zawsze ważne będzie: Reakcja na zmianę Elastyczność Ciągłe uczenie się Dokonywanie wyborów Odnalezienie się w sytuacjach kryzysowych Dostosowywanie się do nowego otoczenia Zdobywanie nowych umiejętności KLUCZOWA JEST ZATEM UMIEJETNOŚĆ dokonywania wyborów opartych o rzetelne informacje dotyczące osoby i rynku pracy Rynek pracy wymaga przede wszystkim odpowiedzialności od pracowników, a tego można się nauczyć właśnie w procesie orientacji zawodowej, gdzie tą odpowiedzialność bierze się za swoją przyszłość, swoje wybory Nietrafione wybory będą zawsze. Ważne aby nauczyć dzieci i młodzież że każdą sytuację można zmienić, dać narzędzia te zmiany, nauczyć reakcji w sytuacji zmiany. Dla RYNEKU PRACY zawsze ważne będzie: Reakcja na zmianę, Elastyczność, Ciągłe uczenie się, Dokonywanie wyborów, Odnalezienia się w sytuacjach kryzysowych, Dostosowywania się do nowego otoczenia, Zdobywania nowych umiejętności Młodzi ludzie musza zdobyć POSTAWĘ , że sami są odpowiedzialni za swój los a decyzje musza podejmować w oparciu o rzetelne informacje, orientacje w świecie, znajomość realiów pracy a nie intuicję.

4 Doradztwo w gimnazjach
Główne bariery występujące w rozwoju poradnictwie edukacyjno-zawodowego w badanych gimnazjach: Wykres: Podmioty, z którymi gimnazja współpracują w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego Wykres: Kto prowadzi doradztwo w gimnazjach Jest 746 gimnazjum, w badaniu uczestniczyło 611 szkół Diagnoza pokazała , co nie jest zaskoczeniem oczywiście, że doradztwo obecnie nie jest na dobrym poziomie i we właściwej skali realizowane. Panuje przekonanie, że brak jest środków na jego realizowanie – zwłaszcza w szkołach . Utożsamiane jest to z koniecznością zatrudnienia w szkołach profesjonalistów , na co samorządy nie mają środków. Analiza danych pokazuje, ze w szkołach działaniami związanymi z orientacją zajmują sięwychowawcy pedagodzy, doradcy z innych instytucji – tj Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP, czy urzędy pracy Drogi do poprawy sytuacji są dwie: czekać na możliwość sfinansowania działań w całości lub wprowadzić orientację wzmacniając metodami, umiejętnościami i profesjonalistami z innych instytucji TYCH , KTÓRZY W SZKOLE BĘDĄ ZAWSZE , NIEZALEZNIE OD ŚRODKÓW NA DORADZTWO Zatem rekomendowany kierunek zmian, które możemy uruchamiać od zaraz – do czego chcemy sukcesywnie przekonywać samorządy to orientacja zawodowa w gimnazjach w krórej biorą udział nauczyciele i młodzież Rekomendacja: NIE REWOLUCJA ALE WZMOCNIENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU- DOSKONALENIE KADRY ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY!

5 Dlaczego ważne są systemowe rozwiązania
Dlaczego ważne są systemowe rozwiązania? na przykładzie szkół ponadgimnazjalnych (w badaniu odpowiedziało 329 szkół) Wykres: Formy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w szkole lub poza nią w roku szkolnym 2011/12 zajęcia zorganizowane w szkole w roku szkolnym 2011/12 LO technika ZSZ razem indywidualne porady nt. planowania kariery i kształcenia 105 81 60 246 zajęcia przygotowujące do rozmowy o pracę 87 79 69 235 zajęcia nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych 63 231 spotkania z przedstawicielami innych szkół lub uczelni 103 32 216 udział w targach edukacyjnych 91 77 44 212 informacja zawodoznawcza 84 56 209 zajęcia na temat poszukiwania informacji 86 71 50 207 wizyty zawodoznawcze 34 88 59 181 pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych 65 174 spotkanie z pracownikiem PUP/CIZ 36 47 31 114 zajęcia w MCIZ OHP 18 28 64 udział w targach pracy 16 29 19 inne 20 4 43 Standard to nie tylko większa jakość usług ale również praca nad świadomością że uczeń jest w procesie orientacji zawodowej. Uzmysławia to jakie są sposoby, możliwości planowania, programowania przyszłości zawodowej. W badaniu brało udział 329 szkół ponadgimnazjalnych (z 620; zasadnicze zawodowe 190; technikum 201, licea ogólnokształcące 201, licea profilowane 28) Przykład szkół ponadgimnazjalnych pokazuje, że problem jest nie tylko po stronie szkół, instytucji ale też klienci nie mają świadomości czym są usługi doradztwa, orientacji zawodowej. Często w szkołach są realizowane poszczególne elementy orientacji ale uczniowie nie mają świadomości że sa w tym procesie doradczym. Rekomendacją jest zatem aby opracowując standard pamiętać o właściwym informowaniu klientów, uświadamianiu że proces ten trwa, że mając różne formy , narzędzia zmierzamy do podjęcia decyzji, wyboru. Taka świadomość pozwala w życiu zawodowym , kiedy konieczna będzie kolena zmian, kolejny wybór nie załamać się ale sięgnąć po te same lub analogiczne narzędzia, pomoc doradcy. Najwyższy czas na „modę na doradztwo” rozumiane jako proces planowania swojej kariery.

6 SYSTEM wymaga KOORDYNACJI
Koordynacja Poradnictwa Całożyciowego: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI, DOKONALENIE DORADCÓW I INNYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W INSTYTUCJACH, JAKOŚĆ USŁUG, STANDARYZACJA, KLIENT W CENTRUM Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Ochotnicze Hufce Pracy Akademickie biura karier Powiatowe urzędy pracy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie Inne instytucje specjalistyczne Wspominane instytucje są już wyposażone w wiele elementów –wiele z nich ma już standard usługi, metody dotarcia do klientów TAKI standard posiadaj PZS Centra informacji i Planowania kariery Zawodowej ,powiatowe urzędy pracy . Teraz przyszedł czas na Koordynacje sytuacji w regionie – Wsparcie usług systemowymi narzędziami zapewniania jakości. Ważne jest aby nad poszczególnymi instytucjami był „dach” ale nie związany z NADZOREM ale z KOORDYNACJĄ: tj WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI, DOKONALENIE DORADCÓW I INNYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W INSTYTUCJACH, JAKOŚĆ USŁUG, STANDARYZACJA, KLIENT W CENTRUM

7 SYSTEM ułożenie usług i informacji wokół klienta
Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Ochotnicze Hufce Pracy Akademickie biura karier Powiatowe urzędy pracy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie Inne instytucje specjalistyczne Na czym możemy budować SYSTEM Koordynacja na poziomie regionalnym Współpraca poprzez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego Wsparcie metodyczne (doskonalenie doradców) subregionalne Wspólna promocja usług – np. Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce Rozbudowa serwisu w stronę serwisu poradnictwa całożyciowego Festiwal Zawodów Dobre praktyki np. Projekt Azymut Kariery, Trener zatrudnienia wspieranego Klient w centrum ! W Małopolsce jest już wiele elementów na których możemy budować system – przede wszystkim mamy CHEĆ PRACY PARTNERSKIEJ. Doświadczenia dotyczące realizacji poradnictwa dla dorosłych w psz współpraca z PRAO, szkolenia doradców –podejście edukacyjne , podejście zorientowane na zasoby , Ponadto: Koordynacja na poziomie regionalnym – możliwości badań i analiz , doskonalenia jakości i wypracowywania standardu Współpraca poprzez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego Wsparcie metodyczne (doskonalenie doradców) subregionalne Wspólna promocja usług – np. Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce Rozbudowa serwisu w stronę serwisu poradnictwa całożyciowego Festiwal Zawodów Dobre praktyki np. Projekt Azymut Kariery, Trener Zatrudnienia wspieranego

8 SUBREGIONALNA PRACA PARTNERSKA
Możliwości doskonalenia : Kraków Tarnów Nowy Sącz Oświęcim Nowy Targ 22 marca 2013 podczas Festiwalu Zawodów „SPIS POWSZECHNY DORADCÓW ZAWODOWYCH” w celu stworzenia subregionalnych sieci doskonalenia. PIERWSZY KROK zgodnie z Planem Działań - to zorganizowanie subregionalnych ośrodków współpracy doradców zawodowych z różnych instytucji Mamy nadzieje przekonać do tego procesu kluczowe Samorządy w subregionach oraz inne instytucje. Jutro tj 22 grudnia jest organizowane pierwsze spotkanie sieciujące – zapraszamy wszystkich doradców na warsztaty właśnie podczas Festiwalu Zawodów. Prace Partnerstwa pokazały, że wiele można zmienić pracując na efekt synergii – mamy nadzieje że to początek dobrego SYSTEMU.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Dziękuję za uwagę, Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1 Kraków Telefon: Faks: Więcej na serwisie pociag do kariery i newsleterze


Pobierz ppt "Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google