Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMA EGZAMINU MATURALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMA EGZAMINU MATURALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 FORMA EGZAMINU MATURALNEGO
Opracowała: Anna Horodelska

2 Czytanie ze zrozumieniem Tworzenie tekstu własnego
Matura zewnętrzna Czytanie ze zrozumieniem Tworzenie tekstu własnego

3 Nowa Matura Profil podstawowy Profil rozszerzony
Arkusz profilu podstawowego i rozszerzonego składa się z dwóch części: czytania ze zrozumieniem i wypracowania

4 W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

5 Rozwinięcie Kompozycja Styl Język Zapis Walory
Punktacja Rozwinięcie Kompozycja Styl Język Zapis Walory

6 Poziom podstawowy Proporcje punktów przyznanych za wypracowanie na poziomie podstawowym są następujące: rozwinięcie tematu – 25 punktów = 50% kompozycja – 5 punktów = 10% styl – 5 punktów = 10% język – 12 punktów = 24% zapis 3 punkty = 6% razem – 50 punktów = 100%

7 Poziom rozszerzony Proporcje punktów przyznawanych za wypracowania na poziomie rozszerzonym: rozwinięcie tematu – 26 punktów = 65% kompozycja – 2 punkty = 5% styl – 2 punkty = 5% język – 8 punktów = 20% zapis – 2 punkty = 5% razem – 40 punktów = 100%

8 Maturzysta może uzyskać dodatkowe punkty spoza puli oceny za tzw
Maturzysta może uzyskać dodatkowe punkty spoza puli oceny za tzw. szczególne walory pracy. Przyznaje się je wtedy, gdy w pracy pojawiły się konstatacje wynikające z erudycji piszącego i były one funkcjonalne wobec tematu. Szczególnym walorem może być również oryginalna kompozycja pracy, nieszablonowe ujęcie tematu, wyjątkowo piękna, bogata polszczyzna. Suma punktów uzyskanych za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.

9 Przydatne linki 1. http://www.arkuszematuralne.pl/?func=show_cat&id=6
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

10 Matura wewnętrzna - prezentacja
Budowa konspektu Na podstawie

11 II. Literatura przedmiotu III. Ramowy plan wypowiedzi
Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu Dokument nie powinien przekraczać 1 strony formatu A4. Imię i nazwisko TEMAT I. Literatura podmiotu II. Literatura przedmiotu III. Ramowy plan wypowiedzi 1. Określenie problemu 2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 3. Wnioski IV. Materiały pomocnicze Podpis zdającego

12 I. Literatura podmiotu:
Przemysław Kasztelewicz Temat pracy: Przedstaw twórczość wybranego pisarza współczesnego, wskazując na uniwersalne i specyficzne cechy jego dzieł. I. Literatura podmiotu: 1. Márquez, Gabriel García, Sto lat samotności, Warszawa 2005. 2. Márquez, Gabriel García, O miłości i innych demonach, Warszawa 1996. 3. Márquez, Gabriel García, Dwanaście opowiadań tułaczych, Warszawa 2002.

13 II. Literatura przedmiotu:
1. Gawlikowska Joanna, Przeboje prozy XX wieku, Warszawa 2001. 2. Grodecka Aneta, Słownik pisarzy i dzieł współczesnych, Warszawa 2003. 3. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, pod redakcją Lidii Domańskiej i Heleny Klimek, Warszawa 2002. 4. Literatura świata, pod redakcją Jolanty Skrudy, Ewy Zuberbier i Anny Tarnowskiej, Warszawa 2006. 5. 6.

14 III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Określenie problemu: Czym jest literatura iberoamerykańska? Krótkie przedstawienie biografii G.G. Márqueza. Realizm magiczny-charakterystyczna stylistyka Márqueza.

15 2. Kolejność prezentowanych treści
a. Sto lat samotności: Krótkie omówienie treści. Przedstawienie problematyki powieści. Czas i przestrzeń-magia i nierzeczywistość. Trzy wymiary powieści-biblijny, historyczny i magiczny. Uniwersalizm powieści-cykliczność życia, przemijalność, śmierć, samotność. „Sto lat samotności” jako epopeja Ameryki Łacińskiej.

16 b. O miłości i innych demonach:
Krótkie omówienie treści. Miłość jako demon w życiu człowieka. Wina i kara, grzech oraz zawiść-uniwersalne tematy osnute realizmem magicznym. Specyficzne przedstawienie miłości. c. Dwanaście opowiadań tułaczych : Formy opowiadań jako kontynuacja świata kafkowskiego: Cechy opowiadań- kafkowski styl. Parabolizacja rzeczywistości. Nowe tchnienie w literaturze.

17 IV. Materiały pomocnicze:
3. Wnioski: Wyjątkowość dzieł G.G. Márqueza. Márquez- mistrz narracji. Márquez jako pisarz, który w jednej chwili potrafi przenieść czytelnika w świat magii i nierzeczywistości. Podsumowanie. IV. Materiały pomocnicze: Kartka z cytatami

18 Egzamin: a) w części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych, b) w części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność uzasadniania własnego stanowiska, egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i bibliografii; zadane pytania odnotowują w protokole egzaminu,

19 c) w obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia: sprawność oraz poprawność językową. Nie ocenia się oddzielnie języka prezentacji i języka rozmowy. Jeżeli zdający nie podjął rozmowy, nie uzyskuje punktów za język. d) rozmowę na wybrany przez ucznia temat przeprowadza się po wygłoszonej prezentacji.

20 Powodzenia


Pobierz ppt "FORMA EGZAMINU MATURALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google