Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.

2 Egzamin maturalny, począwszy od 2015 roku zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

3 Typy zmian Organizacyjne - wszyscy absolwenci przystępują obowiązkowo do egzaminu pisemnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym Merytoryczne - wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Jakościowe - zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów; kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania.

4 Odejście od „klucza” Ocenianie holistyczne (wprowadzone już od tego roku przy egzaminie gimnazjalnym) zostanie zastosowane również przy nowym egzaminie maturalnym. W tym sposobie najważniejsze jest ocenianie umiejętności ucznia i jego toku rozumowania.

5 Obowiązkowa część egzaminu maturalnego
- język polski - część ustna i pisemna (zakres podstawowy) - język obcy nowożytny - matematyka - część pisemna (zakres podstawowy) - język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej Spośród tych pięciu egzaminów (pomijając egzaminy z języka mniejszości narodowej) cztery będą przeprowadzane w dzisiejszym kształcie; zmianie ulegnie jedynie sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego.

6 Egzamin ustny z języka polskiego
Wypowiedź inspirowana tekstem kultury Zdający losuje zadanie egzaminacyjne. Zadanie składa się z polecenia i tekstu (w zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne). Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (około 15 minut). Zdający wygłasza wypowiedź monologową (około 10 minut). Zdający uczestniczy w rozmowie (z zespołem przedmiotowym) dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej (około 5 minut)

7 Przedmioty dodatkowe Egzaminy te służą zmierzeniu, w jakim stopniu zdający jest przygotowany do studiów i dlatego nie mają określonego progu zdawalności Wszystkie egzaminy maturalne w tej części matury będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie – rozszerzonym Wybrany przedmiot będzie mógł być inny niż te, których zdający uczył się w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej.

8 Lista przedmiotów maturalnych do wyboru
biologia; chemia; filozofia; fizyka; geografia; historia; historia sztuki; historia muzyki; informatyka język polski; języki obce nowożytne; język łaciński i kultura antyczna; język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny; matematyka; wiedza o społeczeństwie.

9 Informatory o egzaminie maturalnym w 2015 roku, zawierające przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami, są dostępne na poniższych stronach internetowych: - cke.edu.pl - oke.wroc.pl

10


Pobierz ppt "Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google