Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa” Matura 2015 Języki obce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa” Matura 2015 Języki obce"— Zapis prezentacji:

1 Nowa” Matura 2015 Języki obce

2 Przedmiot obowiązkowy: Egzamin ustny (bez określania poziomu)
Egzamin pisemny na poziomie podstawowym

3 Przedmioty dodatkowe:
Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym Egzamin pisemny na poziomie dwujęzycznym Egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym

4 Przyczyny zmian w egzaminach pisemnych

5 Poziom podstawowy Długie teksty i jednorodne zadania sprawdzają ograniczoną liczbę umiejętności językowych Zadania typu prawda/fałsz nie dają rzetelnej informacji o umiejętnościach zdającego Brak zadań sprawdzających znajomość struktur skutkuje brakiem motywacji do dążenia do poprawności językowej Krótka wypowiedź pisemna umożliwia uzyskanie punktów osobom, których znajomość języka jest bardzo ograniczona. Obecnie na egzaminie gimnazjalnym obowiązują surowsze kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

6 Poziom rozszerzony Dwa arkusze (2 części egzaminu) rozdzielone przerwą nadmiernie wydłużają czas trwania egzaminu. Zadania na rozumienie tekstów słuchanych i tekstów pisanych sprawdzają ograniczoną liczbę umiejętności. Nie wszystkie formy wypowiedzi pisemnej sprawdziły się w praktyce.

7 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom podstawowy
2012 2015 120 minut Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Wypowiedź pisemna Znajomość środków językowych 1 wypowiedź pisemna

8 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom rozszerzony
2012 2015 minut ( 2 arkusze) Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Rozpoznawanie struktur gramatycznych Stosowanie struktur gramatycznych Wypowiedź pisemna 150 minut (1 arkusz) Znajomość środków językowych

9 (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie)
Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom podstawowy Rozumienie ze słuchu 2012 2015 ok. 20 minut 3 – 4 zadania zamknięte (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie) Udział % w wyniku – 30 % Ok. 20 minut

10 (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie)
Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom rozszerzony Rozumienie ze słuchu 2012 2015 ok. 25 minut 3 – 4 zadania zamknięte (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie) Udział % w wyniku – 30 % Ok. 25 minut Udział % w wyniku – 24 %

11 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom podstawowy Rozumienie tekstów pisanych
2012 2015 Długość tekstów – ok. 1,5 strony A4 3 – 4 zadania zamknięte (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie) Udział % w wyniku – 40 % Długość tekstów – ok słów Więcej krótszych i różnorodnych tekstów Udział % w wyniku – 30 %

12 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom rozszerzony Rozumienie tekstów pisanych
2012 2015 Długość tekstów – ok. 2 strony A4 3 – 4 zadania zamknięte (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie) Udział % w wyniku – 18 % Długość tekstów – ok słów Udział % w wyniku – 26 %

13 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom podstawowy Znajomość środków językowych
2012 2015 2 – 3 zadania zamknięte (wielokrotny wybór, dobieranie) Teksty narracyjne minidialogi, pojedyncze zdania Udział % w wyniku – 20 % 1 punkt za poprawną odpowiedź

14 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom podstawowy Znajomość środków językowych – przykłady zadań Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz właściwą. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz tę, która ma znaczenie najbliższe podkreślonemu fragmentowi zdania. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz właściwe tłumaczenie fragmentu zdania. Przeczytaj poniższy minidialog. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz właściwą wypowiedź jednej z osób. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach każdej pary.

15 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom rozszerzony Znajomość środków językowych
2012 2015 Rozpoznawanie struktur gramatycznych (1 – 2 zadania zamknięte) Stosowanie struktur gramatycznych (1 – 3 zadania otwarte) Udział % w wyniku – 16 % 0,5 punktu za poprawną odpowiedź 2 – 3 zadania (zamknięte i otwarte) Udział % w wyniku – 24 % 1 punkt za poprawną odpowiedź

16 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom podstawowy Wypowiedź pisemna
2012 2015 2 wypowiedzi: krótki tekst użytkowy (KTU) i dłuższy tekst użytkowy (DTU) Długość wypowiedzi: KTU – bez limitu DTU – słów Udział % w wyniku – 30 % 1 wypowiedź (w treści zadania podane są 4 elementy, które zdający powinien rozwinąć) Rodzaje zadań: LIST PRYWATNY/ , WPIS NA BLOGU LUB FORUM INTERNETOWYM Długość wypowiedzi: 80 – 130 słów Udział % w wyniku – 20 %

17 Egzamin maturalny z języka obcego egzamin pisemny – poziom rozszerzony Wypowiedź pisemna
2012 2015 1 zadanie, 3 tematy do wybory (rozprawka, recenzja, opowiadanie, opis) Długość: 200 – 250 słów Udział % w wyniku – 36 % 1 zadanie, 2 tematy do wybory (rozprawka, list formalny, artykuł publicystyczny) Udział % w wyniku – 26 %

18 Podsumowanie Egzamin maturalny obowiązujący od 2015 roku nie powinien okazać się trudniejszy od obecnego. Większość zadań pozostaje takich samych, zmienia się nieco nacisk położony na niektóre umiejętności. Krótkie teksty są łatwiej przyswajane przez uczniów, dają możliwość sprawdzenia większej liczby umiejętności. Zwiększony wpływ znajomości środków językowych na końcowy wynik egzaminu daje nadzieję, że uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności językowe, wychodząc poza minimalny poziom komunikacji.

19 Przygotowanie do matury z języka obcego w 2015 roku?
Ćwiczenie i utrwalanie struktur gramatycznych i leksyki w różnych typach zadań Praca z tekstami o różnorodnej tematyce i formie przekazu Większy nacisk na doskonalenie u uczniów umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji z różnych źródeł ….. ?

20 Dziękuję za uwagę Krystyna Juźwicka


Pobierz ppt "Nowa” Matura 2015 Języki obce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google