Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy uważasz, że na I roku studiów licencjackich powinna być obowiązkowa indywidualna lektura grecka w oryginale?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy uważasz, że na I roku studiów licencjackich powinna być obowiązkowa indywidualna lektura grecka w oryginale?"— Zapis prezentacji:

1 Czy uważasz, że na I roku studiów licencjackich powinna być obowiązkowa indywidualna lektura grecka w oryginale?

2 Ilość obowiązkowych lektur z j. greckiego w oryginale jest:

3 Stopień trudności obowiązkowych lektur greckich w oryginale jest:

4 Jak oceniasz swoją znajomość j. greckiego pod względem:
Ia. Pytanie 4 a) umiejętności tworzenia i rozpoznawania form gramatycznych, b) umiejętności tłumaczenia tekstu oryginalnego, c) rozumienia struktur syntaktycznych, d) znajomości słownictwa.

5 Liczba godzin nauki j. greckiego na I roku jest:

6 Większy nacisk podczas nauki języka powinien być położony na:
naukę gramatyki lekturę tekstów w oryginale obecny stan nie wymaga zmian

7 Golias, Auerbach – 86% Mormolyke – 38% Hellenike Glotta – 14%
Ia. Pytanie 7 Z jakiego podręcznika korzystasz przy nauce j. greckiego i czy jesteś z niego zadowolony? Golias, Auerbach – 86% Mormolyke – 38% Hellenike Glotta – 14% Smyth – 12% Inne - 4%

8 Czy uważasz, że korzystanie z obcojęzycznych podręczników przy pomocy wykładowcy sprawiałoby Ci trudność?

9 Czy uważasz, że na I roku studiów licencjackich powinna być obowiązkowa lektura łacińska w oryginale?

10 Ilość obowiązkowych lektur z j. łacińskiego w oryginale jest:

11 Stopień trudności obowiązkowych lektur łacińskich w oryginale jest:

12 Jak oceniasz swoją znajomość j. łacińskiego pod względem:
Ib. Pytanie 4 a) umiejętności tworzenia i rozpoznawania form gramatycznych, b) umiejętności tłumaczenia tekstu oryginalnego, c) rozumienia struktur syntaktycznych, d) znajomości słownictwa.

13 Liczba godzin nauki j. łacińskiego na I roku jest:

14 Większy nacisk podczas nauki języka powinien być położony na:
naukę gramatyki lekturę tekstów w oryginale obecny stan nie wymaga zmian

15 Notatki dr hab. Wolanina – 44% Rudimenta Latinitatis – 40%
Ib. Pytanie 7 Z jakiego podręcznika korzystasz przy nauce j. łacińskiego i czy jesteś z niego zadowolony? Wikarjak – 64% Notatki dr hab. Wolanina – 44% Rudimenta Latinitatis – 40% Jurewicz, Winniczuk, Żuławska – 28% Baron – 28% Inne - 24%

16 Czy uważasz, że korzystanie z obcojęzycznych podręczników przy pomocy wykładowcy sprawiałoby Ci trudność?

17 Tylko 21% studentów uważa, że wszystkie cele są realizowane!
IIa. Pytanie 1 Poniższe odpowiedzi są celami zajęć z ćwiczeń z literatury antycznej, opracowanymi na podstawie sylabusa. Które z poniższych celów są realizowane? (zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi) a) rozwijanie umiejętności analizy treści, kompozycji i nastawienia metodologicznego tekstów antycznych - 42% b) zapoznanie z twórczością autorów w ujęciu historyczno- i teoretycznoliterackim - 63% c) przygotowanie do samodzielnej krytycznej lektury tekstów antycznych - 25% d) zaznajomienie z treścią i kompozycją najważniejszych dzieł danej epoki, - 50% e) rozwijanie umiejętności rozpoznawania zastosowanej w omawianych tekstach topiki, strategii literackich i właściwości stylu - 33% f) doskonalenie umiejętności głośnego czytania poezji antycznej - 38% g) zapoznanie studentów z próbkami tekstów antycznych – 63% Tylko 21% studentów uważa, że wszystkie cele są realizowane!

18 Czy uważasz, że Ćwiczenia z literatury antycznej 1- biografia, historiografia powinny być realizowane także w grupie B?

19 Czy uważasz, że wykłady z historii literatury powinny mieć status zajęć obligatoryjnych?

20 a) streszczania podręczników - 6%
IIb. Pytanie 2 Czego oczekujesz po takim wykładzie? a) streszczania podręczników - 6% b) poznania twórczości autora poprzez analizę tekstów - 63% c) inspiracji do samodzielnych badań naukowych - 65% d) uzyskania informacji o aktualnym stanie badań - 56%

21 Czy seminarium licencjackie pomogło Ci w napisaniu pracy dyplomowej?

22 III. Pytanie 2 Jaka byłaby dla Ciebie optymalna forma realizacji zajęć? (zaznacz dowolną ilość odpowiedzi) a) dyskusja nad tematem pracy dyplomowej - 100% b) wspólne badanie zagadnienia zasugerowanego przez wykładowcę - 13% c) konwersatorium na temat metodologii pracy naukowej - 81% d) prezentacja postępów w pracy dyplomowej w formie referatów, ich ocena i dyskusja - 69% e) wspólne tłumaczenie i analiza tekstu zasugerowanego przez wykładowcę - 0%

23 III. Pytanie 3 Które z poniższych są obecnie realizowane w czasie seminariów? (zaznacz dowolną ilość odpowiedzi) a) dyskusja nad tematem pracy dyplomowej - 31% b) wspólne badanie zagadnienia zasugerowanego przez wykładowcę - 31% c) konwersatorium na temat metodologii pracy naukowej - 13% d) prezentacja postępów w pracy dyplomowej w formie referatów, ich ocena i dyskusja - 44% e) wspólne tłumaczenie i analiza tekstu zasugerowanego przez wykładowcę - 69%

24 a) dyskusja nad tematem pracy dyplomowej,
b) wspólne badanie zagadnienia zasugerowanego przez wykładowcę, c) konwersatorium na temat metodologii pracy naukowej, d) prezentacja postępów w pracy dyplomowej w formie referatów, ich ocena i dyskusja, e) wspólne tłumaczenie i analiza tekstu zasugerowanego przez wykładowcę.

25 a) doskonalenie sprawności językowych studentów - 46%
IV. Pytanie 1 Poniższe odpowiedzi są celami translatoriów opracowanymi na podstawie sylabusa. Które z poniższych celów są realizowane? (zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi) a) doskonalenie sprawności językowych studentów - 46% b) opanowanie idiomatyki, leksyki, frazeologii danego języka - 30% c) nabycie umiejętności posługiwania się figurami i tropami retorycznymi danego języka - 12% d) nabycie umiejętności tłumaczenia naukowych tekstów polskich na język antyczny i na odwrót - 15%

26 a) tłumaczenie z języka antycznego na polski - 57%
IV. Pytanie 2 Na czym, Twoim zdaniem, powinny się koncentrować translatoria? (zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi) a) tłumaczenie z języka antycznego na polski - 57% b) tłumaczenie z języka polskiego na antyczny - 61% c) zajmowanie się teorią przekładu - 23% d) badanie stylu w poszczególnych gatunkach literackich - 30% e) tłumaczenie tekstów bez słownika - 38%

27 IV. Pytanie 3. Które z poniższych są obecnie realizowane? (zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi) a) tłumaczenie z języka antycznego na polski - 54% b) tłumaczenie z języka polskiego na antyczny - 54% c) zajmowanie się teorią przekładu - 3% d) badanie stylu w poszczególnych gatunkach literackich - 12% e) tłumaczenie tekstów bez słownika - 12%

28 a) tłumaczenie z języka antycznego na polski,
b) tłumaczenie z języka polskiego na antyczny, c) zajmowanie się teorią przekładu, d) badanie stylu w poszczególnych gatunkach literackich, e) tłumaczenie tekstów bez słownika.

29 V. Pytanie 1. Zaznacz zajęcia, które uważasz za potrzebne w ramach studiów na kierunku filologia klasyczna: a) Teoria przekładu - 58% b) Nauki pomocnicze historii, a zwłaszcza: Paleografia - 83% Papirologia - 71% Epigrafika - 71% c) Nauki pomocnicze literaturoznawstwa (np. bibliologia, teoria literatury) - 29% d) Podstawy gramatyki opisowej j. polskiego - 38% e) Metodologia pracy filologa klasycznego - 52%


Pobierz ppt "Czy uważasz, że na I roku studiów licencjackich powinna być obowiązkowa indywidualna lektura grecka w oryginale?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google