Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS PRZEDMIOTU (ZAJĘĆ)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS PRZEDMIOTU (ZAJĘĆ)"— Zapis prezentacji:

1 OPIS PRZEDMIOTU (ZAJĘĆ)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (PNJN)

2 OPIS PRZEDMIOTU: Celem prowadzonych ćwiczeń PNJN (praktycznej nauki języka niemieckiego) jest przekazanie studentom 1 roku Filologii Germańskiej wszystkich specjalności wiedzy językowej zdefiniowanej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego odpowiadającej danemu poziomowi (polskie wydanie ESOKJ oraz Profile Deutsch). W zależności od znajomości języka i stopnia jego zaawansowania (weryfikacja następuje poprzez przeprowadzenie testu diagnostycznego) studenci zostają odpowiednio przydzieleni do grup ( 0/ A1/A2/ B1/ B2), w których nabywają bądź kontynuują, poszerzają i doskonalą kompetencje językowe. Zajęcia PNJN w wymiarze min.112 godz. rocznie mają za zadanie umożliwić studentom nabycie kompetencji językowych na poziomie co najmniej B2 ESOKJ w czterech podstawowych zakresach umiejętności: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Zajęcia z PNJN uzupełniane są zajęciami z gramatyki praktycznej i fonetyki oraz innymi zajęciami w języku niemieckim (historia literatury, gramatyka opisowa, niektóre zajęcia do wyboru).

3 WYMAGANIA WSTĘPNE: Ćwiczenia PNJN są prowadzone w oparciu o wiedzę językową na poziomie A1/A2/B1/B1+ (wg WSPOMNIANEGO ESOKJ) zdobytą w szkole średniej i/ lub potwierdzoną egzaminem maturalnym z języka niemieckiego. Dla studentów, którzy nie kontynuują nauki języka niemieckiego w szkole średniej i nigdy wcześniej się go nie uczyli nie ma żadnych wymagań wstępnych, tzn. nauka języka rozpoczyna się od poziomu „A0”.

4 W wyniku czynnego uczestniczenia w zajęciach PNJN studenci powinni:
EFEKTY KSZTAŁCENIA W wyniku czynnego uczestniczenia w zajęciach PNJN studenci powinni: * rozwijać następujące sprawności językowe: słuchania, pisania, czytania i mówienia poradzić sobie na danym poziomie językowym w większości sytuacji życiowych umiejętnie stosować struktury leksykalno – gramatyczne ( odpowiednio na danym poziomie) (Patrz: USOS – opis przedmiotu - opis efektów kształcenia)

5 SPOSOBY I KRYTERIA OCENIANIA:
Studenci otrzymują oceny cząstkowe (bądź punkty) za wypowiedzi pisemne (krótkie i dłuższe formy użytkowe, wypracowania, referaty itp.), testy leksykalno – gramatyczne lub wypowiedzi ustne. Oceny cząstkowe składają się na ocenę zaliczeniową z przedmiotu- która wlicza się do oceny końcowej. Brak zaliczenia z przedmiotu wiąże się z niedopuszczeniem do egzaminu semestralnego. ( Patrz: Regulamin Studiów, procedury przeprowadzania egzaminów) Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria: * wypełnienie zadania pod względem treści * budowa tekstu i spójność wewnętrzna * sposób wyrażania treści ( poprawność i różnorodność słownictwa, styl) * poprawność gramatyczna (morfologiczna, składniowa, ortograficzna i interpunkcyjna)

6 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU:
Egzamin z PNJN przeprowadzany jest po semestrze zimowym (sesja zimowa- styczeń 2014) i po semestrze letnim (sesja letnia – czerwiec 2014). 2. Egzamin składa się z części pisemnej (sprawdza rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, pisanie oraz znajomość struktur gramatycznych) oraz z części ustnej ( sprawdzenie sprawności mówienia). 3. Ocena z egzaminu liczy się do oceny końcowej z przedmiotu.

7 POZIOMY ZDAWANIA EGZAMINU Z PNJN:
Grupa Egzamin w sesji zimowej Egzamin w sesji letniej Zaczynająca naukę od początku - „A0” A1 A2 A1/A2 B1 B1+ B2 B2+

8 PRZYDZIAŁ GODZIN PNJN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ( SEMESTR ZIMOWY 2013/2014)
= 2x 2 godz. Dodatkowo: - 28 godz. fonetyki , 28 godz. gramatyki praktycznej Grupa 2 56godz. = 2 x 2 godz. - 28 godz. fonetyki , 28 godz. gramatyki praktycznej Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 niemiecki od 0 140 godz. = 5 x 2 godz. Grupa 6 Grupy 7, 8, 9 – „zewnętrzne”: regionalistyka, L4B, dziennikarstwo

9 POZIOMY GRUP: doświadczenia z ubiegłych lat
GRUPA 1 GRUPA2 GRUPA3 GRUPA4 GRUPA5 GRUPA6 Poziom obecny B1 A2 B1+ Poziom styczeń 2014 - Sesja zim. B2 A1 Poziom czerwiec sesja letnia B2+

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


Pobierz ppt "OPIS PRZEDMIOTU (ZAJĘĆ)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google