Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI"— Zapis prezentacji:

1 JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI
PODSTAWA PROGRAMOWA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI

2 CELE KSZTAŁCENIA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji Analiza i interpretacja tekstów kultury Tworzenie wypowiedzi

3 Treści nauczania 1.1. Czytanie i słuchanie
1.2. Samokształcenie i docieranie do informacji – korzystanie z encyklopedii, słowników 1.3. Świadomość językowa 2.1. Wstępne rozpoznanie 2.2. Analiza 2.3. Interpretacja 2.4. Wartości i wartościowanie 3.1. Mówienie i pisanie 3.2. Świadomość językowa

4 Czytanie i słuchanie Uczeń : sprawnie czyta głośno i cicho
określa temat i główną myśl tekstu rozpoznaje i nazywa rodzaje tekstu odróżnia treści ważne od drugorzędnych wyciąga wnioski, rozpoznaje prawdę i fałsz wyróżnia części składowe tekstu

5 Świadomość językowa Uczeń rozpoznaje :
części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik ) części zdania ( orzeczenie, podmiot, dopełnienie, przydawka, okolicznik ) rodzaje zdań formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych )

6 Mówienie i pisanie Uczeń :
tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz mimiką, gestykulacją i postawą ciała uczestnicząc w rozmowie słucha z uwagą innych, mówi na temat prezentuje własne zdanie z argumentami recytuje teksty poetyckie i fragmenty prozy tworzy formy pisemne : opowiadanie, pamiętnik, list prywatny i oficjalny, sprawozdanie, opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, notatka, plan ramowy i szczegółowy stosuje odpowiednią kompozycję i układ graficzny

7 Lektury szkolne Nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości

8 Zadania nauczyciela Rozwijanie w uczniu ciekawości świata, motywowanie go do aktywnego i samodzielnego poznawania rzeczywistości Wyposażenie ucznia w umiejętności poprawnego mówienia, pisania, słuchania, czytania, rozumowania, odbioru tekstów kultury Wprowadzanie w sferę tradycji i wartości narodowych, otwartości wobec innych kultur Budowanie uporządkowanego systemy wartości Wychowanie do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym


Pobierz ppt "JĘZYK POLSKI KLASY IV - VI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google