Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gminne i powiatowe programy ochrony zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gminne i powiatowe programy ochrony zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gminne i powiatowe programy ochrony zdrowia jako wyzwanie dla lokalnych polityków

2 Zasadniczym celem tego wystąpienia jest zachęcenie polityków lokalnych / samorządowców do uwzględniania poprawy zdrowia lokalnych społeczności w strategiach rozwoju lokalnego oraz prowadzenia codziennych zespołowych działań na rzecz zdrowia publicznego.

3 Czynniki wpływające na zdrowie człowieka Styl życia ( model zachowań ) – 55%, Środowisko fizyczne oraz społeczne życia i pracy – 20%, System ochrony zdrowia – 15%, Osobnicze uwarunkowania biologiczne – 10%, Na 90% tych czynników można skutecznie oddziaływać poprzez właściwą lokalną politykę zdrowotną!

4 Co powinien wiedzieć samorządowiec/lokalny polityk? Że zdrowia populacji nie należy utożsamiać ze szpitalem i aparaturą medyczną lecz poziomem wiedzy ( wykształceniem ), stylem życia, zdrowym środowiskiem, Że wiedzę o lokalnych zagrożeniach zdrowia i potrzebach zdrowotnych można i trzeba czerpać z lokalnych źródeł, Że osiągnięcie celów zdrowotnych wymaga zespołowego działania a zespoły nie działają bez liderów.

5 Jak zidentyfikować lokalne problemy zdrowotne? Powołać zespół złożony z lokalnych profesjonalistów, sięgnąć do ich wiedzy oraz informacji lokalnych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia i środowiska, Zasięgnąć opinii instytucji regionalnych oraz ekspertów zewnętrznych, Wyłonić kilka najważniejszych dla zdrowia lokalnej populacji problemów i podjąć próbę ich rozwiązania.

6 Jak rozwiązywać lokalne problemy zdrowotne? Należy postawić na powszechną edukację zdrowotną i zapobieganie chorobom, Wspierać tylko takie programy profilaktyczne, które odpowiadają 3 najważniejszym lokalnym problemom zdrowotnym i oparte są na wiedzy i doświadczeniu, Organizować lokalny system ochrony zdrowia na dobrych podstawach w poz i opiece środowiskowej, w dalszej kolejności rozwijając świadczenia specjalistyczne, Z rozwagą poddawać się presji na zakupy kolejnych cudów techniki medycznej.

7 Główne zadania władz lokalnych w ramach realizacji MPOZ w latach 2001 - 2005 Opracowanie dla każdej gminy programu ochrony zdrowia obejmującego działania promujące zdrowie, działania prewencyjne w odniesieniu do najważniejszych lokalnych zagrożeń zdrowia oraz plan zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej, Opracowanie dla każdego powiatu programu ochrony zdrowia obejmującego działania promujące zdrowie, działania prewencyjne oraz plan zabezpieczenia medycznego obejmujący gł. poz, lecznictwo specjalistyczne i ratownictwo medyczne,

8 Główne zadania władz lokalnych w ramach realizacji MPOZ w latach 2001 – 2005 (cd) Promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwijanie sportu i rekreacji, wspieranie organizacji pozarządowych w ich działaniach promujących zdrowie, Realizacja lokalnych programów prewencyjnych i badań przesiewowych ukierunkowanych na lokalne zagrożenia zdrowia, Wspieranie programów edukacji zdrowotnej, w tym Szkół promujących zdrowie, Działanie na rzecz poprawy środowiska życia i pracy.

9 Regionalne instytucje wspierające lokalną politykę zdrowotną Departament Polityki Społecznej UMWM, Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Konsultanci wojewódzcy w poszczególnych specjalnościach medycznych, Małopolska Rada Zdrowia Publicznego, Instytucje finansujące świadczenia zdrowotne.

10 Mądrze inwestujmy w poprawę zdrowia mieszkańców Małopolski. I wspólnie to róbmy!


Pobierz ppt "Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gminne i powiatowe programy ochrony zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google