Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo jako dobra podstawa do opracowania i wdrażania projektów w ramach PO KL OLSZTYN, 7 MAJA 2008 KRZYSZTOF MARGOL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo jako dobra podstawa do opracowania i wdrażania projektów w ramach PO KL OLSZTYN, 7 MAJA 2008 KRZYSZTOF MARGOL."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo jako dobra podstawa do opracowania i wdrażania projektów w ramach PO KL OLSZTYN, 7 MAJA 2008 KRZYSZTOF MARGOL

2 Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

3 USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (24 KWIETNIA 2003) USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (24 KWIETNIA 2003) USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM (8 MARCA 1990) USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM (8 MARCA 1990) USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (5 CZERWCA 1998) USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (5 CZERWCA 1998) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (26 LIPCA 1998) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (26 LIPCA 1998) PODSTAWY PRAWNE PARTNERSTW

4 ZAANGAŻOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I URZĘDÓW PRACY W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ - udział w tworzeniu i działaniu lokalnych partnerstw -przygotowywanie dokumentów planistycznych (strategie, plany rozwoju) -inicjowanie projektów -udział w przygotowaniu i realizacji projektów -wspieranie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej -udostępnianie zasobów -promocja partnerskich projektów

5 MOTYWACJE UDZIAŁU W PARTNERSKICH PROJEKTACH Samorząd lokalny, urząd pracy: - By polepszyć lokalną gospodarkę - By przysporzyć społeczności korzyści - By zyskać dodatkowe zasoby i wsparcie w planie rozwoju - By rozwinąć relacje z sektorem biznesu organizacjami pozarządowymi - By skutecznie rozwiązywać lokalne problemy społeczne i ekonomiczne

6 MOTYWACJE UDZIAŁU W PARTNERSKICH PROJEKTACH Organizacje społeczne: - By zwiększyć tempo i zasięg projektów - By zaangażować dodatkowe środki do projektów sektora publicznego - By działać jako katalizator dla lokalnych planów - By skuteczniej rozwiązywać problemy - By zaangażować dostępne lokalne zasoby

7 ZAUFANIE MOTYWACJE PARTNERSTWO JAWNOŚĆ JASNO SFORMUŁOWANE CELE JASNO OKREŚLONE ZASADY ZAZSADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY ZAZSADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

8 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCESU PARTNERSTWO: UDZIAŁ BIORĄ WSZYSTKIE ISTOTNE PODMIOTY LOKALNE WŁĄCZAJĄCE SWOJE ZASOBY

9 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCESU ZAPEWNIENIE ZARZĄDZANIAPROJEKTAM: FORUM PARTNERÓW, PAKT NA RZECZ ROZWOJU I ZATRUDNIENIA, KARTA WSPÓŁPRACY, FORMALNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

10 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCESU PLANOWANIE: WYMAGANE NA WSZYSTKICH ETAPACH PRACY : STRATEGIE ROZWOJU GMINY, POWIATU, OBSZARÓW WIEJSKICH, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, ROZOWJU EDUKACJI ROZWOJU TURYSTYKI, PLANY MARKETINGOWE, OPISY PRZEDSIEWZIĘĆ, BIZNES PLANY

11 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCESU INWESTOWANIE W LUDZI: SZKOLENIA, STAŻE, PRAKTYKI, WOLONTARIAT, ZDOBYWANIE DOŚWIADCZEŃ, NACISK NA JAKOŚĆ

12 GARNCARSKA WIOSKA – PARTNERSTWO LOKALNE PARTNERSTWO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I BIZNESU: PARTNERSTWO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I BIZNESU: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Nidzica Starostwo Nidzica Nidzicki Fundusz Lokalny Nidzicki Fundusz Lokalny Centrum Kształcenia Praktycznego Biuro Obsługi firm Katarzyna i Piotr Wiejak Drehabud Nidzica Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy Gmina Janowo Gmina Nidzica

13 GARNCARSKA WIOSKA – PARTNERSTWO LOKALNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PRZYGOTOWANIE PROJEKTU UMOWA KONSORCJUM UMOWA KONSORCJUM ZASADY WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ EQUAL 1 MLN 27 TYS. ZŁ FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI 140.000 ZŁ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 43 000 ZŁ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ROBOTY PUBLICZNE

14 GARNCARSKA WIOSKA – PARTNERSTWO LOKALNE KOORDYNATOR PARTNERSTWA: FUNDACJA NIDA ZARZĄD PARTNERSTWA: NIDA, PUP, STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEJM UMYSŁOWYM, WIEJAK ( firma prywatna), STAROSTA 108 OSÓB BEZROBOTNYCH W PROJEKCIE 40 OSÓB PRACUJE 8 OSÓB PRACUJE W GARNCARSKIEJ WIOSCE AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI (DOSTAWCY, PRODUCENCI, ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI, NOWE ORGANIZACJE, NOWE PROJEKTY PARTNERSKIE )

15 GARNCARSKA WIOSKA – PARTNERSTWO LOKALNE NOWE PROJEKTY PARTNERSKIE Z UDZIAŁEM OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH WYKORZYSTANIE BAZY GARNCARSKIEJ WIOSKI NOWA FORMUŁA ORGANIZACYJNO – PRAWNA PARTNERSTWA KLASTER TURYSTYCZNY GARNCARSKA WIOSKA


Pobierz ppt "Partnerstwo jako dobra podstawa do opracowania i wdrażania projektów w ramach PO KL OLSZTYN, 7 MAJA 2008 KRZYSZTOF MARGOL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google