Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaangażowanie jednostek samorządowych i urzędów pracy w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej KRZYSZTOF MARGOL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaangażowanie jednostek samorządowych i urzędów pracy w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej KRZYSZTOF MARGOL."— Zapis prezentacji:

1 Zaangażowanie jednostek samorządowych i urzędów pracy w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej KRZYSZTOF MARGOL

2 PRAWNE PODSTAWY WSPÓŁPRACY USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (24 KWIETNIA 2003) USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM (8 MARCA 1990) USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (5 CZERWCA 1998) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (26 LIPCA 1998)

3 ZAANGAŻOWANIEJEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I URZĘDÓW PRACY W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ -udział w tworzeniu i działaniu lokalnych partnerstw -przygotowywanie dokumentów planistycznych (strategie, plany rozwoju) -inicjowanie projektów -udział w przygotowaniu i realizacji projektów -zlecanie zadań organizacjom pozarządowym -wspieranie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej -udostępnianie zasobów -promocja działań

4 - ZAANGAŻOWANIEJEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I URZĘDÓW PRACY W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekty inwestycyjne Przedsiębiorstwa społeczne Projekty społeczne (szkolenia, doradztwo, usługi opiekuńcze)

5 ZAANGAŻOWANIEJEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I URZĘDÓW PRACY W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ Motywacje wchodzenia w partnerstwo Samorząd lokalny, urząd pracy: -By polepszyć lokalną gospodarkę -By przysporzyć społeczności korzyści -By zyskać dodatkowe zasoby i wsparcie w planie rozwoju -By rozwinąć relacje z sektorem biznesu organizacjami pozarządowymi -By skutecznie rozwiązywać lokalne problemy społeczne i ekonomiczne

6 ZAANGAŻOWANIEJEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I URZĘDÓW PRACY W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ Motywacje wchodzenia w partnerstwo Organizacje społeczne: -By zwiększyć tempo i zasięg projektów -By zaangażować dodatkowe środki do projektów sektora publicznego -By działać jako katalizator dla lokalnych planów -By skuteczniej rozwiązywać problemy -By zaangażować dostępne lokalne zasoby

7 ZAUFANIE MOTYWACJE PARTNERSTWO JAWNOŚĆ JASNO SFORMUŁOWANE CELE JASNO OKREŚLONE ZASADY ZAZSADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

8 ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY ZAUFANIE

9 ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY MOTYWACJE

10 ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY PARTNERTSTWO

11 ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY JAWNOŚĆ

12 ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY JASNO OKREŚLONE CELE JASNO OKREŚLONE ZASADY

13 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCEDSU PARTNERSTWO: UDZIAŁ BIORĄ WSZYSTKIE ISTOTNE PODMIOTY LOKALNE WŁĄCZAJĄCE SWOJE ZASOBY

14 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCEDSU ZAPEWNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: FORUM PARTNERÓW, PAKT NA RZECZ ROZWOJU I ZATRUDNIENIA, KARTA WSPÓŁPRACY, FORMALNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

15 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCEDSU PLANOWANIE: WYMAGANE NA WSZYSTKICH ETAPACH PRACY : STRATEGIE ROZWOJU GMINY, POWIATU, OBSZARÓW WIEJSKICH, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, ROZOWJU EDUKACJI ROZWOJU TURYSTYKI, PLANY MARKETINGOWE, OPISY PRZEDSIEWZIĘĆ, BIZNES PLANY

16 PARTNERSTWO LOKLANE – KLUCZE DO SUKCEDSU INWESTOWANIE W LUDZI:SZKOLENIA, STAŻE, PRAKTYKI, WOLONTARIAT, ZDOBYWANIE DOŚWIADCZEŃ, NACISK NA JAKOŚĆ

17 ZAANGAŻOWANIEJEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I URZĘDÓW PRACY W DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WARUNKI SUKCESU Zaufanie Zaangażowanie Dokładna analiza Wspólna wizja Realne cele Autorytet liderów Szkolenia Pozytywne nastawienie do zmian Lokalny patriotyzm Wspólna strategia Wstępne finansowanie Perspektywa rozwoju długookresowego


Pobierz ppt "Zaangażowanie jednostek samorządowych i urzędów pracy w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej KRZYSZTOF MARGOL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google