Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT CIVILARCH Jarosław Śliwiński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT CIVILARCH Jarosław Śliwiński"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT CIVILARCH Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W ASPEKCIE OCHRONY WÓD Seminarium szkoleniowe Gorzów Wielkopolski, marca 2010 r. Fot. Artur Wójtowicz, WBiZK LUW Instytut Ochrony Środowiska, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Instrument Finansowy Ochrony Ludności

2 Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

3 Fot. Artur Wójtowicz, WBiZK LUW
Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

4

5 SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
System – gr. systema – rzecz złożona Organizacja systemu – struktura relacji między poszczególnymi elementami w formie sieci, a także własności tych relacji. Administracja publiczna Specjalistyczne siły ratownicze Służby porządkowe Służby nadzoru i kontroli Służby monitorowania zagrożeń Inne

6 uporządkowanie współdziałania
Fot. Artur Wójtowicz, WBiZK LUW KOORDYNACJA uporządkowanie współdziałania określenie wspólnego celu dla niezależnie działających struktur określenie działań priorytetowych dla osiągnięcia celu harmonizacja wzajemnego stosunku współdziałających struktur zsynchronizowanie działań cząstkowych w czasie i przestrzeni zapewnienie wsparcia działającym instytucjom wiodącym

7 STRUKTURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POZIOM 1 Prezes Rady Ministrów Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego POZIOM 2 Wojewoda Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego POZIOM 3 Starosta Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego POZIOM 4 Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

8 SCHEMAT KOORDYNACJI DZIAŁAŃ
Prezes Rady Ministrów Struktury szczebla centralnego, RZZK Wojewodowie Starostowie Struktury szczebla wojewódzkiego - WZZK Czynniki wchodzące do działań na wniosek Wojewody Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Struktury szczebla powiatowego - PZZK Czynniki wchodzące do działań na wniosek Starosty KOORDYNACJA administracyjna Struktury szczebla gminnego, GZZK Czynniki wchodzące do działań na wniosek Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta branżowa, resortowa

9 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) WOJEWODA LUBUSKI

10 ADMINISTRACJA ZESPOLONA KW Państwowej Straży Pożarnej
NIEZESPOLONA RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego KW Państwowej Straży Pożarnej Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej KW Policji Kurator Oświaty WOJEWODA LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Inne przepisy, porozumienia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzki Lekarz Weterynarii Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych STAROSTWO POWIATOWE Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Telewizja, radio, prasa URZĄD GMINY URZĄD GMINY URZĄD GMINY URZĄD GMINY URZĄD GMINY

11 Siatka bezpieczeństwa - zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

12 STRUKTURA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

13

14

15

16

17

18 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "PROJEKT CIVILARCH Jarosław Śliwiński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google