Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wsparcia dziecka i rodziny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wsparcia dziecka i rodziny"— Zapis prezentacji:

1 System wsparcia dziecka i rodziny
1/12 1

2 Umocowania prawne Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2/12 2

3 System wsparcia dziecka i rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
3/12 3

4 PREAMBUŁA „ Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia przysługujących im praw i wolności Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności (…) może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi …” 4/12 4

5 Założenia ustawy wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej - poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną oraz rozwój placówek wsparcia specjalistycznego, asystenta rodziny i rodziny wspierającej rozwój pieczy zastępczej rozwój postepowania adopcyjnego Strategy for Malopolska 2011 – 2016 5/12 5

6 Wsparcie rodziny Formy wsparcia rodziny:
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne terapia i mediacja usług dla rodzin z dziećmi, w tym opiekuńczych i specjalistycznych prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych 6/12 6

7 Wsparcie rodziny Formy wsparcia rodziny: asystentura rodzinna
rodziny wspierające placówki wsparcia dziennego 7/12 7

8 Pozostałe zadania gminy
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności realizacja zadań zleconych wynikających z rządowych programów wspierania rodziny 8/12 8

9 Piecza zastępcza Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Formy pieczy zastępczej: rodzinne instytucjonalne 9/12 9

10 Piecza zastępcza Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Formy pieczy zastępczej: rodzinne instytucjonalne 10/12 10

11 Rodzinne formy pieczy zastępczej
11/12 11

12 organizator pieczy zastępczej koordynator pieczy zastępczej
Piecza zastępcza Struktura organizacji: organizator pieczy zastępczej koordynator pieczy zastępczej rodzina pomocowa 12/12 12

13 Pozostałe zadania powiatu
opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych rozwoju pieczy zastępczej rozwijanie systemu pieczy zastępczej realizacja zadań zleconych wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 13/12 13

14 Postępowanie adopcyjne
Procedurę przysposobienia na terenie województwa organizuje Marszałek i prowadzą ją ośrodki adopcyjne. Do zadań OA należy min: kwalifikacja dzieci do przysposobienia dobór rodziny przysposabiającej szkolenia i kwalifikacja kandydatów do przysposobienia współpraca z sądem opiekuńczym oraz innymi instytucjami 14/12 14

15 15/12 15

16 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30 – 070 Kraków Strategy for Malopolska 2011 – 2016


Pobierz ppt "System wsparcia dziecka i rodziny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google