Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy"— Zapis prezentacji:

1 Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy
Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMWM

2 Opieka stacjonarna w Małopolsce CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW
Liczba szpitali ogółem: 67, w tym: publicznych 49 niepublicznych 18 Liczba łóżek ogółem: 55,1 / mieszkańców, Zatrudnienie ogółem: 1,51 etatu / 1 łóżko, Zatrudnienie lekarzy: 0,17 etatu / 1 łóżko, Zatrudnienie pielęgniarek i położnych: 0,59 etatu /1 łóżko,

3 Opieka stacjonarna w Małopolsce CHARAKTERYSTYKA ŁÓŻEK SZPITALNYCH

4 Opieka stacjonarna w Małopolsce WSKAŹNIKI LICZBY ŁÓŻEK NA 10 000

5 Opieka stacjonarna w Małopolsce STRUKTURA ŁÓŻEK SZPITALNYCH

6 Opieka stacjonarna w Małopolsce STRUKTURA ZATRUDNIENIA

7 SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Opieka stacjonarna w Małopolsce OCENA STANU PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY URZĄDZENIA MEDYCZNE SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

8 Opieka stacjonarna w Małopolsce OCENA STANU SYSTEMÓW CENTRALNEJ STERYLIZACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SYSTEMY CENTRALNEJ STERYLIZACJI (dla subregionu krakowskiego) SYSTEMY INFORMATYCZNE

9 Opieka stacjonarna w Małopolsce HOSPITALIZOWANI 1998 - 2002

10 Opieka stacjonarna w Małopolsce EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK ŚREDNI CZAS POBYTU

11 Opieka stacjonarna w Małopolsce EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK OBŁOŻENIE ŁÓŻEK

12 Opieka stacjonarna w Małopolsce MRKCh - NAKŁADY NA 1 ŁÓŻKO

13 Opieka stacjonarna w Małopolsce MRKCh - NAKŁADY NA 1 HOSPITALIZOWANEGO

14 Opieka stacjonarna w Małopolsce UDZIAŁ OPIEKI STACJONARNEJ W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM MRKCh

15 Opieka stacjonarna w Małopolsce PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIKI FINANSOWE 2001

16 Opieka stacjonarna w Małopolsce WYNIKI FINANSOWE 1999 - 2001

17 Opieka stacjonarna w Małopolsce ZOBOWIĄZANIA 1999 - 2001

18 Opieka stacjonarna w Małopolsce STRUKTURA KOSZTÓW

19 Opieka stacjonarna w Małopolsce STAN FUNDUSZU ZAKŁADU

20 Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - LICZBA ŁÓŻEK

21 Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - HOSPITALIZOWANI

22 Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - ZOBOWIĄZANIA

23 Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - WYNIK FINANSOWY

24 Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - FUNDUSZ ZAKŁADU WOJEWÓDZKICH SPZOZ

25 Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI
Następuje niekontrolowany przyrost liczby łóżek szpitalnych w województwie, a aktualne wskaźniki przekraczają założenia MPOZ Obserwuje się zbyt niską koncentrację zasobów, tj. dużą liczbę samodzielnych jednostek oraz wadliwy układ profilu szpitali z nadmiernym udziałem szpitali jednoprofilowych. Występuje nadmiar łóżek klinicznych - ok. 19% całości zasobów.

26 Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI c.d.
Utrzymuje się nieuzasadniona epidemiologicznie tendencja wzrostowa w zakresie liczby hospitalizowanych ogółem. Ulegają stopniowej poprawie wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów szpitalnych, choć są jeszcze na zbyt niskim poziomie. Wskaźniki zatrudnienia ogółem i w grupach zawodowych osiągają w szpitalach wojewódzkich i powiatowych dolny margines bezpieczeństwa.

27 Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI c.d.
Baza szpitalna jest w znacznej części nieprzystosowana do realizacji świadczeń zgodnie z wymogami sanitarnymi i technicznymi; postępuje jej dekapitalizacja. Wobec ujemnej rentowności wszystkich grup szpitali oraz znikomych odpisów amortyzacyjnych szpitale praktycznie nie dysponują nadwyżkami finansowymi na modernizację i rozwój zasobów.

28 Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI c.d.
Wyczerpane fundusze zakładu oraz wzrost poziomu zobowiązań (w tym wobec pracowników) stawiają większość szpitali przed groźbą likwidacji z przyczyn finansowych. Sytuacja finansowa organów założycielskich nie pozwala na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w szpitalach. Należy oczekiwać w br. poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu szpitali, przerw w dostawach zaopatrzenia, presji na zmiany w kierownictwie.

29 Opieka stacjonarna w Małopolsce REKOMENDACJE
Konieczne jest wdrożenie solidnie umocowanej ustawowo regionalnej polityki zdrowotnej. Niezbędne jest ograniczenie liczby łóżek krótkoterminowych do 30 / mieszkańców oraz zmniejszenie liczby szpitali jako samodzielnych zoz do około 30 jednostek. Należy skoncentrować nowoczesne technologie medyczne głównie w ośrodkach subregionalnych i ośrodku regionalnym.

30 Opieka stacjonarna w Małopolsce REKOMENDACJE c.d.
Przewidzianym do dalszego funkcjonowania jednostkom należy zapewnić zbilansowanie przychodów i kosztów (po indywidualnie zaplanowanej i zrealizowanej restrukturyzacji tych ostatnich). Należy zahamować nieuzasadnioną epidemiologicznie tendencję wzrostową w zakresie wskaźnika przyjęć (liczby hospitalizowanych).

31 Opieka stacjonarna w Małopolsce REKOMENDACJE c.d.
Przy wsparciu organów założycielskich należy zmienić strukturę zobowiązań zwiększając udział zobowiązań długoterminowych.

32 Opieka stacjonarna w Małopolsce LICZBA ŁÓŻEK KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNI CZAS POBYTU ORAZ POZIOM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH OECD

33 Opieka stacjonarna w Małopolsce ANALIZA NAKŁADÓW I WYNIKÓW

34 Opieka stacjonarna w Małopolsce PROPONOWANE METODY DZIAŁANIA
Wdrożenie programu badania stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych populacji województwa. Przeprowadzenie analizy stanu głównych zasobów opieki stacjonarnej w województwie (m. in. urządzeń medycznych, infrastruktury szpitalnej, bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni) oraz opracowanie strategii inwestycyjnej. Opracowanie wojewódzkiego planu zdrowotnego prowadzącego do redukcji zasobów opieki stacjonarnej oraz ich optymalnej alokacji.

35 Opieka stacjonarna w Małopolsce PROPONOWANE METODY DZIAŁANIA c.d.
Poprawa efektywności i jakości praktyk zarządczych w szpitalach publicznych, upowszechnienie kontraktu menedżerskiego. Rozszerzenie skali partnerstwa publiczno - prywatnego w działalności szpitali ze szczególnym uwzględnieniem działalności pomocniczej. Rezygnacja z dotychczasowych (istniejących i planowanych) metod finansowania opieki stacjonarnej na rzecz sparametryzowanego budżetu globalnego szpitala (finansowo zbilansowanego).


Pobierz ppt "Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google