Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 1 CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe: język polski – nie określa się poziomu egzaminu język.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 1 CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe: język polski – nie określa się poziomu egzaminu język."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 1 CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe: język polski – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach) język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu egzaminu

2 Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 2 CZĘŚĆ USTNA przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym (jeśli zdający wybierze ten sam język, który zdawał jako obowiązkowy, zdaje go na poziomie rozszerzonym) język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu egzaminu język regionalny - kaszubski – nie określa się poziomu egzaminu

3 Zmiany w egzaminie maturalnym 3 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym: język polski język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej matematyka język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

4 Zmiany w egzaminie maturalnym 4 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym wybrane spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny - kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej) zdaje go na poziomie rozszerzonym.

5 Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 5 Zdający może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych nie zdają egzaminu z przedmiotów ogólnokształcących (biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, historia) nauczanych w języku obcym.

6 Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 6 Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Egzamin z przedmiotów dodatkowych: języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego wybranego również jako obowiązkowy – jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego sprawdza tylko umiejętność tworzenia własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.

7 Zmiany w egzaminie maturalnym Wybrany przedmiot Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. 7 Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Część ustna Część pisemna

8 Matematyka na maturze w 2010 r. Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera: Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami Opis struktury i formy egzaminu Wymagania egzaminacyjne Szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy

9 Matematyka na maturze w 2010 r. Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera: Dwa przykładowe arkusze z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami Artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania Zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziami Informator dostępny jest na stronie internetowej www.cke.edu.pl

10 Matematyka na maturze w 2010 r. Opis arkusza dla poziomu podstawowego Trzy grupy zadań: I grupa: 20-30 zadań zamkniętych (ZZ), w których wśród czterech odpowiedzi dokładnie jedna jest poprawna (każde zadanie punktowane w skali 0-1) II grupa: 5-10 zadań krótkiej odpowiedzi (KO) (każde zadanie punktowane w skali 0-2) III grupa: 3-5 zadań rozszerzonej odpowiedzi (RO) (po 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów za każde zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

11 Matematyka na maturze w 2010 r. Ogólny przepis na sukces to: samodzielne rozwiązywanie dużej liczby zadań i umiejętne sprawdzanie, że zadania zostały rozwiązane prawidłowo. Powodzenia !


Pobierz ppt "Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2010 r. 1 CZĘŚĆ USTNA przedmioty obowiązkowe: język polski – nie określa się poziomu egzaminu język."

Podobne prezentacje


Reklamy Google