Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyskusja panelowa II: Wsparcie skutecznego audytu wewnętrznego w dziale/działach dr Adam Niedzielski – Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyskusja panelowa II: Wsparcie skutecznego audytu wewnętrznego w dziale/działach dr Adam Niedzielski – Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich."— Zapis prezentacji:

1 Dyskusja panelowa II: Wsparcie skutecznego audytu wewnętrznego w dziale/działach dr Adam Niedzielski – Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich

2 Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 (dokument strategiczny podpisany przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego dn. 5 lutego 2014 r.) Kierunki strategiczne PRAWA OBYWATELI W CENTRUM UWAGI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI POPRAWA SPRAWNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI DZIAŁANIA (KONSOLIDACJA) POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

3 Współpraca Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość z audytem wewnętrznym 29.10.2013 – przedstawienie Komitetowi Audytu kierunków strategicznych, wraz z projektowanym na ich podstawie projektem planu działalności dla działu na rok 2014; 12.12.2013 - przyjęcie priorytetów Komitetu Audytu do planów audytu na rok 2014, w tym audyt jakości obsługi interesanta w sądach. 17 stycznia 2014 - Powołanie specjalnego zespołu ds. przygotowania wskazówek do przeprowadzenia audytów wewnętrznych w ramach dwóch priorytetów: a)Audyt zarządzania jakością obsługi interesanta w sądach, b)System zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie wybranych grup zabezpieczeń w sądach powszechnych i prokuraturze. Sześcioosobowy zespół tworzyli audytorzy z sądów, a jego pracę koordynował audytor wewnętrzny kierujący komórką audytu w MS. Wskazówki zostały przedstawione Komitetowi Audytu do zaopiniowania.

4 Współpraca Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość z audytem wewnętrznym 25.03.2014 – Komitet Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość pozytywnie zaopiniował wskazówki do przeprowadzenia audytów wewnętrznych.| Wskazówki wraz z załącznikami stanowiły podstawę do opracowania programu zadania przez audytorów wewnętrznych realizujących przedmiotowy audyt. Tak opracowany materiał pozwolił na jednolite podejście audytorów sądów do realizacji zadania, a tym samym ułatwił zebranie i zestawienie wyników audytu przez audytorów wewnętrznych MS. Jako kryterium odniesienia stanu faktycznego posłużyły poziomy dojrzałości zastosowane dla dobrej praktyki „Organizacja i funkcjonowanie BOI” stosowane w ramach pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości, uzupełnione wynikami badań obsługi interesanta w sądach organizacji pozarządowych: 1.Początkowy; 2.Powtarzalny i intuicyjny; 3.Zdefiniowany; 4.Zoptymalizowany.

5 Współpraca Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość z audytem wewnętrznym Zespół pracował od 17 stycznia do 19 marca 2014 r. (2 miesiące). Audyt został przeprowadzony przez audytorów sądów w terminie od 01.04.2014 do 15.07. 2014 r. (218 jednostek zostało objętych czynnościami audytowymi).

6 Współpraca Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość z audytem wewnętrznym Wyniki audytu zostały zaprezentowane: 17.10.2014 – na posiedzeniu Komitetu Audytu; 30.09.2014 – na szkoleniu audytorów wewnętrznych.

7 Współpraca Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość z audytem wewnętrznym Na podstawie m.in. wstępnych wyników audytu oraz zaakceptowanej przez Komitet Audytu analizy strategicznej, w planie działalności Ministra Sprawiedliwości znalazły się odpowiednie zadania oraz mierniki dotyczące realizacji celu 1. Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich. Departament Strategii i Funduszy Europejskich, opracował również jednolity wzór ankiety do badania satysfakcji interesantów z poziomu obsługi w sądach oraz jednolite „Standardy obsługi Interesantów w Biurach/Punktach Obsługi Interesantów”, wdrażane od tego roku w sądach powszechnych.

8 Współpraca Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość z audytem wewnętrznym Wdrażanie strategii i monitorowanie wyników: Sądownictwo Perspektywa CeleMierniki Właściciel miernika Definicja miernikaŹródła informacji Wartość bazowa 2012 Wartość osiągnięt a na koniec roku 2014 Wartość na 2015 rok Pożądana tendencja Obywatela Poprawa obsługi interesan ta A. Liczba sądów w których utworzono BOI DSO Wartość procentowa liczby sądów, w których utworzono BOI do sądów ogółem Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych i Okręgowych 63%75,56%80%Wzrostowa B. Liczba sądów w których BOI spełnia wyznaczony standard obsługi DSO Wartość procentowa liczby sądów, w których utworzone BOI spełnia wyznaczone standardy obsługi Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych i Okręgowych 0%93%25%Wzrostowa

9 Dziękuję


Pobierz ppt "Dyskusja panelowa II: Wsparcie skutecznego audytu wewnętrznego w dziale/działach dr Adam Niedzielski – Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google