Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERYT 2 Współdziałanie w zakresie objęcia nadzorem wstępnej weryfikacji danych inicjalnej bazy danych PRG w zakresie granic jednostek i obrębów ewidencyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERYT 2 Współdziałanie w zakresie objęcia nadzorem wstępnej weryfikacji danych inicjalnej bazy danych PRG w zakresie granic jednostek i obrębów ewidencyjnych."— Zapis prezentacji:

1 TERYT 2 Współdziałanie w zakresie objęcia nadzorem wstępnej weryfikacji danych inicjalnej bazy danych PRG w zakresie granic jednostek i obrębów ewidencyjnych Łódź, dnia 18.03.2013 r.

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439) art. 47-49  Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 199 z 21 lutego 2012 r.)  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 125 z 2 lutego 2012 r.)

3 Główny Geodeta Kraju oczekuje od starostów: 1.zweryfikowania przebiegu granic obrębów i jednostek ewidencyjnych z przebiegiem analogicznych granic określonych w ewidencji gruntów i budynków, 2.przeanalizowania ewentualnych rozbieżności w przebiegu granic, o których mowa w pkt. 1, z materiałami źródłowymi w ODGiK 3.przekazania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru informacji o: - ustosunkowaniu się wykonawcy prac do zaleceń ODGiK w celu określenia poprawnego przebiegu granic dla stwierdzonych niezgodności wraz z krótkim opisem - stwierdzonych niezgodnościach wraz z krótkim opisem i kopią poprawnych danych określających uzgodniony przebieg granic - niezgodnościach, dla których wymagane jest przeprowadzenie odrębnych postępowań w celu ich usunięcia.

4 W ramach prac należy zwrócić szczególną uwagę na przeprowadzenie wyjaśnień/uzgodnień przez sąsiednie ODGiK dla niezgodności występujących na granicy powiatu.

5 Procedura postępowania Wykonanie tabeli przedstawionej w załączniku nr 1 pisma GUGiK

6 Analiza bazy danych i weryfikacja z dokumentacją zgromadzoną w zasobie ODGiK. Weryfikacja powinna dotyczyć: granic zewnętrznych – województwa i powiatu, jak również wewnętrznych granic: gmin oraz obrębów ewidencyjnych.

7 Ustalenie, który z grupy sąsiadujących powiatów: posiada stosunkowo najpewniejszą bazę danych, odpowiednie oprogramowanie, sprzęt, zasoby ludzkie i będzie koordynował przebieg prac związanych z trybem uzgadniania granic.

8 Procedura postępowania ODGiK importuje dane pozyskane z sąsiedniego powiatu do własnej bazy i dokonuje analizy. W wyniku analizy granica zostaje przyjęta W wyniku analizy granica nie może zostać przyjęta Następuje przeliczenie punktów na prostej nową granicę Tak przeliczona granica w postaci pliku SWDE zostaje przekazana do wiodącego powiatu W tabeli opisujemy granicę jako uzgodnioną Koniec Spotkania przedstawicieli zainteresowanych powiatów w celu wyjaśnienia rozbieżności Granica zostaje uzgodniona i przyjęta przez jedną ze stron Granica nie zostaje uzgodniona W tabeli wpisujemy, że granica nie została uzgodniona Zaplanowanie kroków prowadzących do uzgodnienia granicy. Ustalenie terminów wykonania niezbędnych prac. Przekazanie przez powiat wiodący sąsiednim powiatom pliku SWDE, zawierającego zweryfikowane dane dotyczące przebiegu granicy..

9 Przekazanie sąsiednim powiatom pliku SWDE, zawierającego zweryfikowane dane dotyczące przebiegu granicy

10 ODGiK importuje dane pozyskane z sąsiedniego powiatu do własnej bazy i dokonuje analizy

11 W wyniku analizy granica zostaje przyjęta Granica przyjęta Granica zmieniana

12 Spotkania przedstawicieli zainteresowanych powiatów w celu wyjaśnienia rozbieżności

13 Tak przeliczona granica w postaci pliku SWDE zostaje przekazana do wiodącego powiatu

14 W tabeli opisujemy granicę jako uzgodnioną

15 Następuje przeliczenie punktów na prostej nową granicę Granica przyjęta Granica zmieniana

16 Granica nie zostaje uzgodniona

17 Zaplanowanie kroków prowadzących do uzgodnienia granicy. Ustalenie terminów wykonywania niezbędnych prac.

18 Wykonanie tabeli przedstawionej w załączniku nr 1 pisma GUGiK

19 Stan prac w Ł.O.G Na dzień 18.03.2013 r. spośród 2645 punktów powiatowych poddano analizie i zweryfikowano 2583 punkty leżące na nieuzgodnionych odcinkach. Dla 61 punktów nie potwierdzono prawidłowości danych w bazie.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "TERYT 2 Współdziałanie w zakresie objęcia nadzorem wstępnej weryfikacji danych inicjalnej bazy danych PRG w zakresie granic jednostek i obrębów ewidencyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google