Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61 23 673 49 71 e-mail: ciechanow@mscdn.edu.plciechanow@mscdn.edu.pl www.ciechanow.mscdn.edu.pl

2 Struktura organizacyjna MSCDN Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez samorząd województwa mazowieckiego. Zadania merytoryczne realizowane są w 6 wydziałach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie; Praca wydziałów wspierana jest i koordynowana przez Zespół Administracyjno-Finansowy zlokalizowany w siedzibie Centrum w Warszawie.

3 Cele działania Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia nauczycieli 1.organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki oświatowej; 2.wdrażanie i realizacja nowego modelu wspomagania szkół i placówek, który przenosi akcent z rozwoju zawodowego pracowników oświaty na kompleksowy rozwój szkoły/placówki jako całości.

4 Do zadań MSCDN należy: 1.Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli : – w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty; – w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, badanych przez nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej; – w zakresie realizacji podstaw programowych; – w zakresie diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; – w zakresie wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów;

5 Do zadań MSCDN należy: 2.organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą; 3.organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: – przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, – zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym; 4.prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5.Centrum może realizować inne zadania powierzane mu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 6.Centrum może, za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w rozporządzeniu.

6 Współpraca MSCDN ze środowiskiem społecznym 1.Kluczowym zadaniem dla MSCDN jest współpraca z samorządami terytorialnymi województwa mazowieckiego. Jest ono realizowane poprzez: udział przedstawicieli MSCDN w konferencjach oświatowych w gminach i powiatach oraz spotkaniach na zaproszenia władz samorządowych; oferta szkoleniowa MSCDN dla pracowników JST zajmujących się oświatą; współpraca z JST w zakresie realizacji projektów, zarówno MSCDN, jak i projektów realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe. 2.MSCDN współpracuje również z organizacjami społecznymi – Fundacja „Być jak inni” w Ciechanowie, Związek Harcerstwa Polskiego...

7 Formy bezpłatne Szkolenia dofinansowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Projekty – Nauczyciel na starcie – Akademia młodego dyrektora – Mazowieckie Centra Talentów i Kariery – Otwarte Przedszkola – Mazowieccy Liderzy Nauczania – Połowa drogi – Akademia Profesjonalnego Nauczyciela – Szkoła Wspierająca Uzdolnienia „Myślę - Rozumiem - Wiem"

8 Komponenty projektu Diagnoza Szkoły Startu do Kariery Młodzieżowa Akademia Umiejętności Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne Doskonalenie nauczycieli Portal internetowy www.centratalentu.pl

9

10

11 Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty

12 Rodzaje konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/15 Szkoły podstawowe: Język polski Matematyka Przyroda Gimnazja: Język polski Fizyka Historia Język angielski Matematyka Język francuski Geografia Język niemiecki Biologia Język rosyjski Chemia WOS- nowość

13 IV edycja programu

14 Pakiet edukacyjny MERITUM – Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny OŚWIATA MAZOWIECKA Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie

15 Kierunki budowania oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 1.Rozumienie, przetwarzanie i generowanie informacji w języku ojczystym jako ważne umiejętności ćwiczone na każdym przedmiocie i etapie edukacyjnym. 2.Redagowani tekstów użytkowych i dłuższych tekstów w języku obcym. 3.Efektywne strategie rozwiązywania zadań tekstowych. 4.Myślenie naukowe (łączenie wiadomości z różnych dyscyplin, ujmowanie wiedzy w kategoriach przyczyna – skutek, wnioskowanie, interpretacja). 5.Skuteczne sposoby zainteresowania uczniów bieżącymi problemami Polski i świata.

16 Kierunki budowania oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli 6.Pogłębiona analiza wyników osiągnięć uczniów. 7.Włączanie zasobów technologii informacyjnej w nauczanie wszystkich przedmiotów. 8.Komplementarne działania na rzecz budowania u uczniów umiejętności uczenia się. 9.Skuteczna organizacja procesów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. 10.Współpraca nauczycieli.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."

Podobne prezentacje


Reklamy Google