Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa projektodawcy: Powiat Szczecinecki „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia – nowe możliwości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa projektodawcy: Powiat Szczecinecki „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia – nowe możliwości”"— Zapis prezentacji:

1 Nazwa projektodawcy: Powiat Szczecinecki „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia – nowe możliwości” – nowa powierzchnia – nowe możliwości” Tytuł projektu:

2 Wartość całkowita projektu:2 100 000 zł Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 575 000 zł Źródło dofinansowania:EFRR program:RPO WZ działanie:7.4 Województwo Zachodniopomorskie Powiat Szczecinecki Gmina Borne Sulinowo Okres realizacji: 01.07.2010 – 10.12.2010 Procent dofinansowania z funduszy UE: 75%

3 Szczecin Gdańsk Poznań 150 km 170 km 150 km Lokalizacja ośrodka rehabilitacji w Bornem Sulinowie Gorzów Wlkp 150 km

4 Borne Sulinowo Dąbek 330 km Lokalizacja ośrodka rehabilitacji w Bornem Sulinowie

5 Projekt ma zostać zrealizowany na bazie istniejącego Ośrodka Rehabilitacji Osób Chorych na SM w Bornem Sulinowie, który został zbudowany przy współudziale środków EFRR w ramach ZPORR – działanie 3.3.2. Projekt budowy ośrodka był jednym z najlepszych działań samorządów w Polsce w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rewitalizacji obiektów powojskowych. Uhonorowany w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2006". Powiat nagrodzono w kategorii: "Obiekty Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej"

6 Społeczne efekty utworzenia ośrodka rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie Przyjmuje się, że na terenie trzech województw północno- zachodniej Polski na SM średnio rocznie choruje ok. 9.000 osób, z czego: w woj. zachodniopomorskim 2.500, wielkopolskim 5.000, lubuskim 1.500 35 miejsc do rehabilitacji chorych na SM, rehabilitacja stacjonarna: 400 osób rocznie utworzenie 35 stałych miejsc pracy

7 Społeczne efekty rozbudowy ośrodka rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie 20 miejsc do rehabilitacji chorych na SM, rehabilitacja stacjonarna: 240 osób rocznie utworzenie 6 stałych miejsc pracy

8 Społeczne efekty rozbudowy ośrodka rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie - podsumowanie 55 miejsc do rehabilitacji chorych na SM, 640 osób rocznie rehabilitacja stacjonarna: 640 osób rocznie 41 stałych miejsc pracy

9 720 m2 20 osób Projekt polega bezpośrednio na zwiększeniu powierzchni infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie 720 m2 dodatkowych pomieszczeń, w których w trybie opieki całodobowej przebywać będzie 20 osób. 2 sale 2 gabinety11 pokoi mieszkalnych Ponadto stworzonych zostanie: 2 sale do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, 2 gabinety, 11 pokoi mieszkalnych wraz zapleczem sanitarnym i podręcznymi magazynami. 30 nowych pomieszczeń Łącznie stworzonych zostanie 30 nowych pomieszczeń. Opis projektu

10 W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane adaptujące strych (znajdujący się w przyległym do ośrodka budynku SP ZOZ) do celów rehabilitacyjno-mieszkalnych. Nowe pokoje zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający pobyt uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt do prowadzenia dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych.

11 Zadanie wpisuje się bezpośrednio w działanie 7.4 poprzez zwiększenie powierzchni infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Nowo stworzona przestrzeń pozwoli zwiększyć ilość osób korzystających z rehabilitacji neurologicznej o 240 osób rocznie. Ponadto zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Woj. Zachodniopomorskiego poprzez realizację celu numer 6. strategii: „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” wspieranego przez przedstawione w matrycy cele kierunkowe:. 6.7. Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego 6.8. Wspieranie działań aktywizujących rynek pracy Wpływ na strategię

12 Rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkichZapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, publicznego i socjalnego obywatelom” – „Podniesienie poziomu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”. W zakresie strategii rozwoju Powiatu Szczecineckiego realizacja zadania wpisuje się w cel strategiczny III: „Rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich”, cel pośredni – „Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, publicznego i socjalnego obywatelom” – „Podniesienie poziomu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”. jest to jedyny obiekto takim charakterze w województwie posiadający kontrakt z NFZ Warto zauważyć, że jest to jedyny obiekt świadczący usługi o takim charakterze w województwie posiadający kontrakt z NFZ, przez co jego oddziaływanie ma istotny wpływ na realizację strategii w ww. zakresie. Wpływ na strategię

13 Tak wyglądało w 2004 miejsce, w którym dziś znajduje się główne wejście do ośrodka oraz nad którym powstanie wielofunkcyjna sala ośrodka

14 Zewnętrzny taras stanie się salą jadalną, w której odbywać będą się projekcje filmów i dodatkowe zajęcia

15 Widok na wejście do Ośrodka, w tle tablica pamiątkowa ZPORR


Pobierz ppt "Nazwa projektodawcy: Powiat Szczecinecki „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia – nowe możliwości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google