Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” Politechnika Warszawska Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” Politechnika Warszawska Wydział."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” Politechnika Warszawska Wydział Transportu NORMALIZACJA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ŹRÓDŁEM WIEDZY UMIEJĘTMOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH „Normalizacja w szkole” „Normalizacja w szkole” Warszawa 12 marca 2014 Warszawa 12 marca 2014 Andrzej Ryczer

2 2 Cel prezentacji Cel prezentacji  Normy są źródłem wiedzy, umiejętności i kompetencji w procesie nauczania w szkołach zawodowych i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.  Jakie podstawowe informacje dotyczące normalizacji systemów alarmowych można wykorzystać w kształceniu w obszarze zawodów elektryczno-elektronicznych i teleinformatycznych?  Przykłady wykorzystania norm z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, wymagań środowiskowych i nadzoru telewizyjnego CCTV.

3 3 Agenda 1.Europejskie Ramy Kwalifikacji 2.Efekty kształcenia w szkole zawodowej – poziom 4. 3.Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie normalizacji systemów alarmowych 4.Kilka przykładów 5.Korzyści z normalizacji w szkole – rynek pracy 6.Wnioski – metodyka wykorzystania normalizacji w szkole

4 4 Europejskie Ramy Kwalifikacji ERK - efekty uczenia Efekt uczenia się w Europejskich Ramach Kwalifikacji:  co uczący się wie (wiedza),  co uczący się umie (umiejętności),  co potrafi wykonać (kompetencje). Rezultaty uczenia się

5 5 Cel wprowadzenia ERK / KRK Integracja i koordynacja krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawa przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego

6 6 KRK (ERK) Normalizacja w szkole Efekty Kształcenia Poziom 4 Wiedza NORMALIZACJA Normy systemy w szkole alarmowe Umiejętności Kompetencje Krajowe Ramy Kwalifikacji KRK Norma – dokument hermetyczny i trudno dostępny, a w szkole i później na rynku pracy ??? Rynek pracy

7 7 Szkoła 2 stopnia (secondary school) Efekt uczenia się - poziom 4  Wiedza: faktograficzna i teoretyczna w szerszym kontekście danej dziedziny pracy lub nauki  Umiejętności: myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne oraz praktyczne obejmujące sprawność korzystania z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów – potrzebne do generowania rozwiązań określonych problemów w danej dziedzinie pracy lub nauki  Kompetencje: samodzielne organizowanie się w ramach wytycznych dotyczących pracy lub nauki, zazwyczaj przewidywalnych, ale podlegających zmianom; nadzorowanie rutynowej pracy innych, ponoszenie pewnej odpowiedzialności za ocenę i doskonalenie działań związanych z pracą lub nauką

8 8 Poziom 4 – secondary schools – szkoły zawodowe

9 9 Szkoły zawodowe – poziom 4

10 10 Rezultaty uczenia się normalizacji w szkole zawodowej  co uczący się wie (wiedza normalizacyjna),  co uczący się umie (umiejętności normalizacyjne),  potrafi wykonać (kompetencje normalizacyjne).

11 11 Wiedza normalizacyjna – systemy alarmowe Normy Systemy Alarmowe – idealnym, jedynym i aktualnym źródłem wiedzy – nie tylko normalizacyjnej (brak podręczników) Efekt przyswajania informacji przez uczenie się. Uczeń zna zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk z dziedziny normalizacji systemów alarmowych:   terminologia,   wymagania dotyczące systemów alarmowych,   wymagania dotyczące części składowych,   warunki środowiskowe,   zasady stosowania.

12 12 Umiejętności normalizacyjne – systemy alarmowe „Zasady stosowania” w systemach alarmowych dają:   umiejętności wysoce logiczne i kreatywne,   umiejętności praktyczne,   pośrednio informację jak korzystać z innych norm !!!!!   informacje o stosowaniu materiałów/urządzeń. Uczeń umie stosować wiedzę normalizacyjną w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

13 13 Kompetencje – systemy alarmowe Uczeń ma udowodnione kompetencje (zdane egzaminy…) i jest zdolny do stosowania systemów alarmowych. Odpowiedzialny – kompetentny technik:  samodzielnie stosuje normy systemy alarmowe,  zarządza systemami i nadzoruje na podstawie norm,  analizuje i rozwija osiągnięcia pracy własnej oraz innych osób.

14 14 Czynniki wpływające na proces i efekty kształcenia

15 15 Kilka przykładów

16 16 Środowisko pracy systemów alarmowych – niezbędne wymagania podstawowe !!!! PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe - Część 5: Próby środowiskowe PN-EN 50130- 4:2002/A1:1998/A2:2002 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych Norma zharmonizowana z Dyrektywą EMC 89/336/EEC Oznakowanie CE – zasadnicze wymagania PN- IEC 529 – „Kod IP” PN-EN 50102 – „Kod IK”

17 17 Kod IP ???

18 18 Kod IK

19 19 Kompatybilność elektromagnetyczna ???

20 20 EN 50132-7:2012 – cele obserwacji CCTV - dobór obiektywów – funkcjonalność systemu kontrola tłumu 5% detekcja intruza 10% obserwacja 25% rozpoznanie 50% identyfikacja 100% inspekcja 400%

21 21 Korzyści z normalizacji (systemów alarmowych) dla uczniów i nauczycieli zawodu – wymagania rynku pracy  Konkurencyjność szkoły (niż !!!)  Innowacyjność (Mistrz Techniki Alarmowej)  Rynek pracy - rozwijająca się branżą security  Dostępność nowej wiedzy - ważniejsze normy w języku polskim (brak podręczników)  Aktualność – nowe zasady i praktyki  Kompetencyjność – sprawdzone praktyki

22 22 Metodyka wykorzystania normalizacji w szkole  Ustawa o normalizacji (tak, tak, tak – prawo w szkole !!!)  Układ i budowa typowej normy  „Przeskoczenie hermetyczności”  Normalizacja – bezpieczeństwo sprzętu sportowego  Korzyści nie tylko dla wykonawcy, również szczególonie dla inwestora  Dostęp do norm - PKN

23 23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ andrzejryczer@poczta.onet.pl andrzejryczer@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” Politechnika Warszawska Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google