Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ośrodków EURO INFO w upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorców informacji na temat oznakowania CE Anna Hutyra Centrum EURO INFO w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ośrodków EURO INFO w upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorców informacji na temat oznakowania CE Anna Hutyra Centrum EURO INFO w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia ośrodków EURO INFO w upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorców informacji na temat oznakowania CE Anna Hutyra Centrum EURO INFO w Gdańsku przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”

2  od 1987 r. w Europie od 1991 r. w Polsce  ok. 300 ośrodków w Europie 14 ośrodków w Polsce  ścisła współpraca ośrodków w ramach sieci  koordynacja i dofinansowanie sieci przez Komisję Europejską  misja: pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w funkcjonowaniu na wspólnym europejskim rynku Sieć ośrodków EURO INFO

3 Działania polskich ośrodków EURO INFO na rzecz przygotowania polskich firm do spełnienia wymagań związanych z oznakowaniem CE lata 1997-2004  opublikowanie i dystrybucja 7 broszur, artykuły w prasie  zorganizowanie i prowadzenie kilkudziesięciu seminariów i szkoleń  udzielenie odpowiedzi na kilka tysięcy indywidualnych zapytań (szczególnie w okresie kampanii referendalnej)  prowadzenie serwisu o CE na stronie internetowej www.euroinfo.org.pl

4 Wspólny portal polskich ośrodków EURO INFO www.euroinfo.org.pl  Serwis na temat Oznakowania CE  Jedyny w polskim internecie kompletny i stale aktualizowany wykaz polskich aktów prawnych transponujących dyrektywy związane z oznakowaniem CE

5 Czy przedsiębiorcy spełniają wymagania związane z oznakowaniem CE?  Trudności z obiektywną oceną: –ośrodki Euro Info nie prowadziły reprezentatywnych badań –zgłaszają się do nas firmy najmniejsze, najbardziej zagubione, z najtrudniejszymi przypadkami, więc powstaje wrażenie, że nadal bardzo wiele z nich jest niedostosowanych (lub wręcz nieświadomych!)

6 Nasze spostrzeżenia:  Przedsiębiorcy bardzo poważnie traktują ciążące na nich wymagania, chcą je spełnić dokładnie i drobiazgowo, obawiają się kontroli.  Nadal dość powszechna jest mentalność wywodząca się z czasów obowiązywania znaku B: przedsiębiorca nie wierzy, że może przeprowadzić ocenę zgodności sam, bez udziału jednostki notyfikowanej. Podobnie, nie wszyscy wierzą, że Polskie Normy już nie są obowiązkowe.

7 Źródła problemów (1) :  Brak w firmach personelu o odpowiednich kompetencjach (prawnych, technicznych), brak czasu, brak pieniędzy na doradców, badania, zakup norm.  Brak tłumaczeń na język polski oficjalnych przewodników do poszczególnych dyrektyw (przede wszystkim maszynowej, kompatybilnościowej). Tłumaczenia muszą być na najwyższym poziomie precyzji i kompetencji.

8 Źródła problemów (2) :  Niedoskonałe prawo: -Często, a przede wszystkim radykalnie zmieniające się („falstart” z pierwszą ustawą o ocenie zgodności z 2000 r. i rozporządzeniami wykonawczymi, które nigdy nie zaczęły obowiązywać) -Przepisy transponujące jedną dyrektywę rozsiane w kilku aktach krajowych (np. dyrektywa RTTE: dwie ustawy i kilka rozporządzeń) -Brak istotnych definicji (np. producenta), niewystarczająca precyzja innych (np. wprowadzenia do obrotu) -Niekonsekwentne, niejasne i czasami niezgodne z prawem wspólnotowym wymagania językowe

9 Anna Hutyra Centrum EURO INFO w Gdańsku przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6 tel. (58) 347-03-40 hutyra@euroinfo.gda.pl www.euroinfo.gda.pl


Pobierz ppt "Doświadczenia ośrodków EURO INFO w upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorców informacji na temat oznakowania CE Anna Hutyra Centrum EURO INFO w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google