Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs ISO 9000 Jerzy Hennig Andrzej Warunek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs ISO 9000 Jerzy Hennig Andrzej Warunek."— Zapis prezentacji:

1 Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs ISO 9000 Jerzy Hennig Andrzej Warunek

2

3 Podstawy prawne systemów oceny jakości w ochronie zdrowia Akredytacja  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.(Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418)  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.(Dz.U. 2009 nr 76 poz. 641)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej.(Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1074)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie. (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216)  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ISO  Ustawa ???  Rozporządzenia - pojedyncze

4 Jakie ISO? ISO 9001? ISO 14001? PN-N 18001? ISO 27001? ISO 22000?

5 Wymagania standardów akredytacyjnych CO - Ciągłość Opieki (15) PP - Prawa Pacjenta (20) OS - Ocena Stanu Pacjenta (18) OP - Opieka nad Pacjentem (11) KZ - Kontrola Zakażeń (20) ZA - Zabiegi i Znieczulenia (21) FA - Farmakoterapia (13) LA - Laboratorium (12) DO - Diagnostyka Obrazowa (9) OD - Odżywianie (6) PJ - Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (18) ZO - Zarządzanie Ogólne (14) ZZ - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (20) ZI - Zarządzanie Informacją (14) ŚO - Zarządzanie Środowiskiem Opieki (27)

6 ISO 9001 Wprowadzenie (5) Zakres normy (3) Norma powołana (1) Terminy i definicje (1) System zarządzania jakością (7) Odpowiedzialność kierownictwa (15) Zarządzanie zasobami (7) Realizacja wyrobu (25) Pomiary, analiza i doskonalenie (13)

7 Przykład standardu akredytacyjnego

8 Uwaga: zadowolenie klienta 8.2.1 (...) organizacja powinna monitorować informacje dotyczące percepcji klienta co do tego, czy spełniła jego wymagania. Należy określić metody uzyskiwania i wykorzystywania tych informacji 8.4. Analiza danych: Organizacja powinna określić, zbierać i analizować odpowiednie dane w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia skuteczności szj (...) Analiza danych powinna dostarczyć informacje dotyczące: a) zadowolenia klienta

9 Uwaga: zadowolenie klienta

10

11 Zarządzanie Jakością wg ISO

12 Czynniki mające wpływ na SZJ forma organizacyjno-prawna jednostki wielkość jednostki struktura jednostki mentalność i wiek załogi źródła zainteresowania SZJ

13 ISO 9001:2009 jest jedyną normą z rodziny ISO 9000, wobec której szj może być certyfikowany w 5 rozdziałach wyspecyfikowano działania niezbędne do rozważenia podczas wdrażania systemu należy opisać działania wykonywane w celu dostarczenia wyrobów

14 Dokumentacja 3 1 2 0 4 5 zewnętrzna Dokumentacja wewnętrzna Organizacja Polityka Jakości Odpowiedzialność Procedury systemowe i pracy Instrukcje pracy i kontroli, przepisy wykonawcze Księga jakości

15 Obowiązkowe procedury dotyczą: nadzoru nad dokumentacją, nadzoru nad zapisami, nadzoru nad wyrobem niezgodnym, działań korygujących, działań zapobiegawczych, auditów wewnętrznych.

16 Obowiązkowe zapisy jakości Norma ISO 9001: 2009 wymienia obowiązkowe zapisy w 20 punktach

17 Akredytacja i ISO Analiza z ISO 9001 Rok 2006 Przełożenie wymagań skomplikowane i niekompletne Standardy akredytacyjne w precyzyjny i czytelny dla pracowników medycznych sposób definiują wymagania, które norma ujmuje w sposób ogólny lub wcale

18

19

20 Akredytacja i ISO spojrzenie szpitali cz. 1 243 szpitali w rankingu „Bezpieczny Szpital 2014” a w tym: 131z akredytacją (99 rok wcześniej) 205 z ISO 9001 (197 rok wcześniej) 48 z ISO 14001 (50 rok wcześniej) 30 z PN-N 18001 (32 rok wcześniej) 14 z ISO 27001 (17 rok wcześniej) „ZŁOTA SETKA” 2014 zawiera 81 szpitali akredytowanych

21 Akredytacja i ISO spojrzenie szpitali cz. 2 131 szpitali z akredytacją w rankingu „Bezpieczny Szpital 2014” a w tym: 112 z ISO 9001 41 z ISO 14001 26 z PN-N 18001 14 z ISO 27001 10 szpitali ma wszystkie wymienione certyfikaty

22 Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Zakładamy wynik maksymalny przeglądu akredytacyjnego Punktowanie akredytacji w NFZ

23 Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie ISO w NFZ

24 Akredytacja i ISO - spojrzenie NFZ Punktowanie ISO w NFZ

25 Punktowanie akredytacji w NFZ

26 Jakość ilościowo AkredytacjaISO ? Ocena pojedynczego wymagania systemu (standardu /normy)

27 Jakość ilościowo AkredytacjaISO ? Ocena działu wymagań

28 Jakość ilościowo AkredytacjaISO ? Ocena ilościowa całkowitych wyników TAK / NIE

29 Dziękuję za uwagę www.cmj.org.pl


Pobierz ppt "Systemy oceny jakości Akredytacja w ochronie zdrowia vs ISO 9000 Jerzy Hennig Andrzej Warunek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google