Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Konferencja „Normalizacja w szkole” mgr inż. Kazimierz Okraszewski Tytuł prezentacji Znaczenie normalizacji w życiu codziennym i praktyce zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Konferencja „Normalizacja w szkole” mgr inż. Kazimierz Okraszewski Tytuł prezentacji Znaczenie normalizacji w życiu codziennym i praktyce zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 III Konferencja „Normalizacja w szkole” mgr inż. Kazimierz Okraszewski Tytuł prezentacji Znaczenie normalizacji w życiu codziennym i praktyce zawodowej – potrzeba popularyzacji tych zagadnień w szkole Warszawa 12.03.2014r.

2 W podstawach programowych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych zostały pominięte istotne zagadnienia dotyczących normalizacji. Istnieje pilna potrzeba wypełnienia luki edukacyjnej w polskiej szkole.

3 Uzasadnienie potrzeby upowszechnienia wiedzy z zakresu działalności normalizacyjnej Środowisko inżynierów i techników skupionych w FSNT-NOT od wielu lat zajmuje się propagowaniem kultury technicznej, rozwijaniem zdolności technicznych oraz pogłębianiem wiedzy o wszechobecnej technice, zwłaszcza wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4 Obecnie Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) realizuje w 20. gimnazjach w Polsce (dla 520 uczniów) projekt pt. „INNOWACYJNA TECHNIKA – PROGRAMY ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA GIMNAZJÓW”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego pilotażowego projektu jest kreowanie innowacyjnych postaw ludzi młodych, od wczesnych lat szkolnych.

5 W materiałach edukacyjnych projektu omówiono: - cele i zadania Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO, Europejskich Komitetów Normalizacyjnych i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (wizyta na stronach internetowych www. organizacji); - potrzebę i znaczenie stosowania norm w życiu codziennym i praktyce zawodowej (zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi PKN), -nabycie umiejętności wyszukiwania i zamawiania konkretnych norm znajdujących się (w wersji papierowej i elektronicznej) w zbiorach PKN. -etapy działań normalizacyjnych; podano konkretne przykłady typizacji i unifikacji oraz wyjaśniono jakie występują między nimi różnice.

6

7

8 Sektory normalizacji A. Produkty powszechnego użytku. Dla bezpieczeństwa użytkowania wyrobów od zabawek dla dzieci – przez sprzęt sportowy, obuwie – po meble; B. Nanotechnologie i innowacje. Po komunikacje UE w sprawie innowacyjności w 2008 roku została powołania grupa robocza w celu wypracowania zintegrowanego podejścia do badań, innowacji i normalizacji oraz rozwijania powiązań między nimi. C. Obronność i bezpieczeństwo powszechne. Zintegrowane zarządzanie granicami infrastruktura użyteczna (budynki, cywilna infrastruktura, inżynieria bezpiecznego zasilania w wodę, w energię) ochrona i obrona przed bronią masowego rażenia, ochrona przed zjawiskami groźnymi dla życia i zdrowia lub powodującymi minimalizowanie skutków przeciw powodziowych, przeciw terroryzmowi, bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

9 Sektory normalizacji D. Zdrowie, środowisko i medycyna. Jakość powietrza, jakość gleby, jakość wody, odpady w tym ich zagospodarowywanie, hałas i drganie, wstrząsy, alergeny, dezynfekcja, terminologia. E. Żywność, rolnictwo, leśnictwo. Nadzór nad łańcuchem produkcji artykułów żywnościowych, bezpieczeństwo „od pola do stołu”. Wykrywanie substancji niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia mogących występować w żywności (też napromieniowanie, żywność modyfikowana genetycznie) Inne sektory normalizacji budownictwo, chemia, elektronika, elektryka, elektrotechnika, górnictwo, hutnictwo, logistyka, transport i opakowania, maszyny i inżynieria, techniki informatyczne i komunikacji, usługi, itd..

10 Obecnie są stosowane następujące normy: Podstawowe – ogólne postanowienia dotyczące różnych dziedzin; Terminologiczne; Dotyczące metod badań; Dotyczące wymagań odnośnie wyrobów lub usługi; Określające wymagania dotyczące procesów (funkcjonalności); Dotyczące kompatybilności wyrobów w miejscach ich łączenia; Normy dotyczące wartości różnych parametrów

11 Korzyści stosowania normalizacji - Racjonalizacja produkcji; - Usuwanie barier w handlu; - Zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom i bezpieczeństwa dla środowiska; - Umożliwienie funkcjonalności, kompatybilności, zamienności części, wyrobów, procesów i usług; - Zapewnienie jakości; - Ułatwienie porozumiewania się między firmami, a także między narodami przez stosowanie ujednoliconej terminologii oznaczeń i symboli.

12 Zadanie dla zespołu uczniów Praca twórcza z wykorzystaniem internetu Wycieczka internetowa do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 1. Zapoznajcie się ze stroną główną PKN; 2. Wymieńcie przykłady działalności normalizacyjnej. Podajcie w jakich obszarach działalności stosowana jest normalizacja; (słowa klucze to: normalizacja, standaryzacja, typizacja i unifikacja). 3. Podajcie krótką informację na temat jednego z wybranych produktów lub urządzenia objętego normalizacją (przykłady – zobaczcie wewnętrzną stronę ulotki „Normy@zabawa”);

13

14


Pobierz ppt "III Konferencja „Normalizacja w szkole” mgr inż. Kazimierz Okraszewski Tytuł prezentacji Znaczenie normalizacji w życiu codziennym i praktyce zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google