Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak złożyć wniosek ? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak złożyć wniosek ? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Jak złożyć wniosek ? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

3 Samodzielne utworzenie konta w GWA dostępnego na stronie www.gwa.pomorskie.eu Aplikowanie rozpoczyna się od wybrania naboru. Formularza będzie dostępny w okresie naboru. Po wybraniu odpowiedniego naboru otwiera się dostęp do możliwości wypełnienia wniosku. Wypełnianie wniosku można w każdej chwili przerwać, zapisać i wrócić do edycji później. Wypełniony wniosek należy zatwierdzić w GWA, wygenerować plik PDF oraz dostarczyć w wersji papierowej do UMWP osobiście lub przez ePUAP. Składanie wniosku o dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

4

5 Składanie wniosku wysłanie wniosku w GWA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

6 Składanie wniosku Termin składania wniosków dla konkursu 11.4. od 7 do 25 września 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

7 Wniosek o dofinansowanie Sekcja A – Ogólne informacje o projekcie –podstawowe informacje –identyfikacja inwestycji w wymiarze: przestrzennym tematycznym czasowym finansowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

8 Wniosek o dofinansowanie Sekcja B – Informacje o wnioskodawcy –dane teleadresowe oraz osoby reprezentujące wnioskodawcę –formuła realizacji projektu partnerzy jednostki realizujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

9 Wniosek o dofinansowanie Sekcja C – Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki projektu Sekcja D – Uzasadnienie, cele i opis projektu –opis planowanych działań wraz z uzasadnieniem –opis uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

10 Wniosek o dofinansowanie Sekcja E – Wkład w realizację programu –opisy dedykowane pod uzasadnienie zgodności projektu z założeniami Programu –kryteria w części C zależą od obszaru tematycznego wskazanego przez wnioskodawcę –w przypadku projektów wpisujących się w więcej niż jeden obszar tematyczny należy wybrać obszar dominujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

11 Wniosek o dofinansowanie Sekcja F – Oświadczenia –zastąpienie niektórych dotychczasowych części opisowych –potwierdzenie prawdziwości podanych informacji –przyjęcie odpowiedzialności za realizację projektu dofinansowanego z funduszy oraz konsekwencji wynikających z tego faktu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

12 GWA – Zasadnicze zmiany Sekcja C – Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki –kategorie kosztowe są predefiniowane i nie są rozpisywane w ujęciu rocznym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

13 GWA – Zasadnicze zmiany Sekcja C – Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki –należy opisać działania planowane do realizacji w ramach poszczególnych kategorii Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

14 GWA – Zasadnicze zmiany Sekcja C – Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki –kategorie wydatków nie są rozpisane na poszczególne lata –harmonogram rzeczowo-finansowy na etapie umowy określa ramy czasowe –zmiany w obrębie harmonogramu w trybie pozaaneksowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

15 GWA – Zasadnicze zmiany Sekcja C – Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki –wskaźniki zależą od typu projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

16 UWAGA ! Wniosek o dofinansowanie należy wypełniać w oparciu dokumenty aktualne na dzień rozpoczęcia naboru : SzOOP RPO WP 2014-2020 Zasady Wdrażania RPO WP 2014-2020 Instrukcję wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak złożyć wniosek ? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google