Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Oddział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Oddział."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta

2 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Akty prawne  Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju  Uzupełnienia Programów Operacyjnych  Rozporządzenia właściwych ministrów określające wzory umów  Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju  Uzupełnienia Programów Operacyjnych  Rozporządzenia właściwych ministrów określające wzory umów

3 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Zawartość umowy STRONY UMOWY Instytucja Pośrednicząca ZPORR - Wojewoda jako przedstawiciel Rządu RP w terenie Instytucja Wdrażająca/Zarządzająca Programem Beneficjent środków

4 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Zawartość umowy Ramy czasowe projektu Budżet - wielkości środków na realizację projektu Warunki płatności Określenie formy zabezpieczenia projektu Obowiązki względem instytucji grantodawczej: prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości, realizacja działań promocyjnych zgodnych z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000, stosowania prawa zamówień publicznych, audytu Odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie i sankcje Zmiany w projekcie - do 15% bez potrzeby uzyskania ponownej zgody na realizację projektu

5 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wzory umów określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. - w zależności od priorytetu i działania Załączniki do umowy: - uaktualniony harmonogram - identyfikacja finansowa (zawiera nr konta i nazwę banku - W. Finansowy) - oświadczenie o projektach realizowanych (OFE - W. Rozwoju Miasta) - upoważnienie do podpisywania umowy - w sytuacji gdy umowa nie jest podpisywana przez Prezydenta (W. Organizacyjny) - zabezpieczenie finansowe - karta wzorów podpisów

6 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Wzór umowy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004 - 2006 Załączniki do umowy: - uaktualniony harmonogram - harmonogram płatności - oświadczenie o użytkowaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu - identyfikacja finansowa (zawiera nr konta i nazwę banku - W. Finansowy) - upoważnienie do podpisywania umowy - w sytuacji gdy umowa nie jest podpisywana przez Prezydenta (W. Organizacyjny) - zabezpieczenie finansowe (Weksel - W. Finansowy)

7 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta SPO T - Sektorowy Program Operacyjny Transport Wzór umowy - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach SPO Transport Załączniki do umowy: - harmonogram realizacji projektu - plan finansowy - identyfikacja finansowa (zawiera nr konta i nazwę banku - W. Finansowy) - upoważnienie do podpisywania umowy - w sytuacji gdy umowa nie jest podpisywana przez Prezydenta (W. Organizacyjny) lub inny dokument poświadczający prawo osoby podpisującej do reprezentowania beneficjenta - zabezpieczenie finansowe - zestawienie wskaźników

8 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Kto podpisuje i parafuje umowy w UMP? 1. Prezydent + kontrasygnuje Skarbnik 2. Zastępcy Prezydenta w chwili nie obecności prezydenta - posiadający upoważnienie lub z uchwałą o zastępstwie + kontrasygnata Skarbnik 3. Osoby upoważnione przez Prezydenta do podpisywania umów i innych dokumentów do konkretnego projektu + kontrasygnata Skarbnik Wszystkie umowy w UMP muszą być parafowane przez Biuro Prawne - wyjątek stanowią umowy do Priorytetu I i II ZPORR i SPO RZL

9 Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań e-mail: bfe@um.poznan.pl tel. (00 48 61) 8785 681, fax. 8785 685


Pobierz ppt "Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Oddział Funduszy Europejskich Wydział Rozwoju Miasta Oddział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google