Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Żywiec, 19 kwietnia 2016 r.

2 PW pomysł analiza potrzeba PP2 PP1 PWPW potrzeba PP2 potrzeba Analiza potrzeb wspólna potrzeba Natężenie ruchu drogowego Częstotliwość wypadków Bezpieczeństwo ruchu Przepustowość Porównanie alternatyw Dostęp do miejsc pracy i usług

3 Idea projektu Zgodność z Programem Testowanie wspólnego projektu – oczekiwane wyniki i rezultaty Informacja zwrotna Definiowanie sytuacji wyjściowej – parametrów inwestycyjnych, itp. Określenie zawartości/zakresu projektu wspólna potrzeba Propozycja wspólnego rozwiązania Wykonalność

4 Informacja zwrotna Czy została zdiagnozowana wspólna potrzeba? Czy zostały zaprojektowane wspólne rozwiązania? Czy to jest odpowiedni program dla nas? TAK – możemy rozpocząć prace nad projektem NIE – należy poszukać innych źródeł finansowania lub ponownie przeanalizować wspólne problemy

5 Partnerstwo Współpraca odpowiedzialność wzajemność komunikacja zaufanie akceptacja wytrwałość, cierpliwość Inne…

6 współpraca Partnerstwo wspólny intereskomunikacjadoświadczenie wspólne przygotowanie wspólne przygotowanie wspólny personel wspólny personel wspólne finansowanie wspólne finansowanie wspólna realizacja wspólna realizacja PROJEKT zaufanie

7 Partnerstwo – do czego jest nam potrzebne? Zapewnienie o środkach do czasu refundacji Wspólny budżet projektu Dystrybucja środków Role partnerów Niepowielanie funkcji Współpracujący personel Działania poszczególnych partnerów tworzą projekt Wkład w zadania partnera Bezpośredni kontakt partnerów Opracowanie projektu Ustalenie zasad realizacji Identyfikacja zasobów Wzajemne oczekiwania wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólne finansowanie wspólny personel

8 Przygotowanie projektu Powiązanie z logiką interwencji programu Kto, gdzie, kiedy Kwalifikowalność wydatków Za ile? + Logika interwencji projektu + Harmonogram (plan) pracy Budżet projektu + Pozostałe elementy wniosku o dofinansow anie

9 Logika projektu Jakie są nasze wspólne potrzeby i możliwości? Co chcemy zmienić? Co jest potrzebne do zmiany W jaki sposób to zrobimy? Jakich zasobów potrzebujemy? Idea projektu Cele i rezultaty Produkty i wskaźniki Plan działania i budżet ukierunkowanie na rezultat

10 Zanim zaczniemy przygotowywać projekt Dlaczego? Z kim? Co? Jak? Dla kogo? Kiedy? Za ile? Co może być przeszkodą? Potrzeba, problem – strategia Programu Partnerstwo – doświadczenie, wspólny interes Cele – wskaźniki, rezultaty Zadania – osie priorytetowe Grupy docelowe Ramy czasowe – przetargi, nasilenie działań inwestycyjnych Analiza finansowa, własne środki – budżet Ryzyko

11 Przygotowanie projektu Kategorie wydatków do każdego z zadań BudżetRola Partnerów Zadania rzeczowe Wskaźniki Komunikacja Harmonogram Zarządzanie Analiza ekonomiczno- finansowa Sprawdzenie wykonalności Główny cel projektu Cel Programu =

12 Dobry projekt – ‘lista sprawdzająca’ Spójność projekt/program Spójność projektu  odniesienie do potrzeb obszaru pogranicza,  wkład do celów, rezultatów i produktów,  potrzeba współpracy transgranicznej,  trwałe rozwiązania i efekty,  Szczegółowe warunki naboru  powiązanie celów, rezultatów, produktów i zadań,  jasny podział ról i odpowiedzialności partnerów,  przemyślany i realistyczny plan działania,  stworzenie wspólnego wniosku

13 Aplikowanie – krytyczne punkty oceny projektu Ocena formalna i kwalifikowalności Ocena techniczna Ocena merytoryczna Decyzja KM o dofinansowaniu lub odrzuceniu projektu brak spełnienia kryteriów wstępnych, wprowadzenie zmian niewskazanych przez WST niespełnienie kryterium oceny wpływu projektu na środowisko – dwa aspekty kryterium transgraniczności 75% max. liczby punktów jedna korekta!!

14 Aplikowanie – wniosek o dofinansowanie projektu 1. 2.2.2.2. Wersja elektroniczna wniosku – wysłana do rejestracji za pomocą generatora Wersja papierowa wniosku (wydrukowany wniosek ) i załączniki – złożone do WST w terminie określonym w naborze Złożony kompletny wniosek o dofinansowanie Wniosek z załącznikami Wersja elektroniczna – lista załączników Wersja papierowa – oryginały załączników


Pobierz ppt "Przygotowanie projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google