Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Pozostałe dochody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Pozostałe dochody."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Pozostałe dochody

2 Wynagrodzenia Dyrektorów Art.16 UM-OECD Wynagrodzenia i inne podobne wypłaty dyrektorów (Directors’fees) Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek mogą być opodatkowane w państwie źródła

3 Wynagrodzenia Dyrektorów Wynagrodzenia : także opcje giełdowe, korzystanie z mieszkania, samochodu, ubezpieczenia na życie, pakietu medycznego

4 Wynagrodzenia Dyrektorów Formy prawne : Wynagrodzenie za pracę (art.15 ) Kontrakty menedżerskie (art.16 ) Wynagrodzenia z tytułu powołania na członka zarządu lub członka rady nadzorczej (art.16)

5 Opodatkowanie Artystów i Sportowców Art.17 1.Bez względu na postanowienia art.7 i 15, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Państwo rezydencji) uzyskany z tytułu działalności artystycznej, np.. artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim umawiającym się Państwie (Państwo Źródła), może być opodatkowany w tym drugim państwie (Państwo Źródła).

6 Opodatkowanie Artystów i Sportowców 2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, wówczas dochód taki, bez względu na postanowienia art.7 i 15, może być opodatkowany w tym umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana

7 Kazus Światowej sławy artysta polski wyruszył na trasę koncertową po zachodniej Europie Z uwagi na wysokie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych stosowane w Europie zachodniej artysta zdecydował, iż wynagrodzenie za poszczególne koncerty na trasie koncertowej otrzymywać będzie specjalnie założona w tym celu spółka na Cyprze. Artysta liczy, iż taka struktura pozwoli mu poczynić znaczne oszczędności podatkowe. Jak przedstawia się opodatkowanie artysty przy założeniu, że wynagrodzenie otrzymuje spółka.

8 Emerytury Art. 18 Z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust.2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania

9 Pracownicy Państwowi Art.19 KM OECD

10 Studenci (art.20 UM-OECD) Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym umawiającym się państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma miejsce zamieszkania w drugim państwie (lub miał bezpośrednio przed przybyciem do pierwszego państwa) nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego państwa

11 Studenci Czy stypendia pochodzą z Państwa, w którym odbywana jest praktyka ? Jeżeli tak – mogą być na podstawie umowy opodatkowane w tym państwie, ale krajowe przepisy tego państwa mogą wprowadzić zwolnienie.

12 Studenci Jeżeli stypendia pochodzą z państwa odbywania praktyki mogą być opodatkowane i w tym państwie i w państwie rezydencji. Jeżeli stypendia nie pochodzą z państwa odbywania praktyki – są opodatkowane tylko w państwie rezydencji

13 Studenci Jakie przepisy regulują opodatkowanie stypendiów w Polsce ? Art.21 ust.1 pkt 23 a PIT Art..21 ust.1 pkt 39 PIT

14 Profesorowie Nie ma odpowiedniego artykułu w KM OECD, ale umowy bilateralne mogą zawierać postanowienia dotyczące profesorów.

15 Inne dochody Art..21 MK OECD 1. Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

16 Inne dochody 2. Postanowień ust.1 nie stosuje się do dochodów niebędących dochodami z majątku nieruchomego, określonego w art.6 ust.2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową poprzez zakład w nim położony i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu. W takim przypadku stosuje postanowienia art.7


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Pozostałe dochody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google