Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne.

Коpie: 1
Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI. Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne

2 Dywidendy Dochody bierne : Dochody bierne : Dywidendy Dywidendy Odsetki Odsetki Należności licencyjne Należności licencyjne Dochody z nieruchomości Dochody z nieruchomości Zyski kapitałowe Zyski kapitałowe

3 Dywidendy Dywidendy Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 UM-OECD Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 UM-OECD

4 Dywidendy Dochód z akcji (akcji gratisowych) Dochód z akcji (akcji gratisowych) Dochód z praw do udziału w zyskach Dochód z praw do udziału w zyskach Dochód z akcji założycieli Dochód z akcji założycieli Dochód z innych praw (z wyjątkiem wierzytelności) do udziału w zyskach Dochód z innych praw (z wyjątkiem wierzytelności) do udziału w zyskach

5 Dywidendy Dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji Dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji

6 Polska jest państwem źródła Spółka X Spółka Y wypłata dywidendy udziały Państwo X Polska

7 Polska jest państwem rezydencji Spółka X Spółka Y udziały wypłata dywidendy Państwo X Polska

8 UM-OECD – Art. 10 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach

9 Dywidendy Dywidendy Przykład odliczenia podatku u źródła Przykład odliczenia podatku u źródła

10 Dywidendy Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła) Państwo X (pobranie podatku u źródła) Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p.

11 Dywidendy Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Dywidenda netto - 38 j.p. Dywidenda netto - 38 j.p.

12 Dywidendy Dywidendy

13

14 Metoda kredytu podatkowego Metoda kredytu podatkowego (Credit Method) (Credit Method) Metoda wyłączenia Metoda wyłączenia (Exemption Method) (Exemption Method)

15 Przykłady Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B Polska (opodatkowanie spółki B) Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Stawka podatku - 19 % Stawka podatku - 19 % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p. Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p.

16 Dywidendy Dywidendy Art.10 ust.4 Art.10 ust.4 (dywidendy i zakład ) (dywidendy i zakład )

17 Państwo X Polska Spółka A Zakład spółki A (udziały spółki A w spółce B) Spółka B (spółka wypłacająca Dywidendę)

18 Dywidendy Dywidendy Państwo Y Państwo X Państwo Z spółka A (matka) spółka B (córka) zakład spółki A dywidenda

19 Dywidendy Dywidendy Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z

20 Dywidendy Dywidendy Klauzula Beneficial owner (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Klauzula Beneficial owner (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Cel : zapobieżenie zjawisku treaty shopping Cel : zapobieżenie zjawisku treaty shopping

21 Państwo Z Państwo Y Spółka C Spółka B udziały wypłata dywidendy - 20 %WHT

22 Dywidendy Dywidendy Państwo Y Państwo X Państwo Z spółka C1 spółka B Spółka C

23 Dywidendy Dywidendy Założenia : Założenia : Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa. Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa. Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom.

24 Dywidendy Dywidendy Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X. Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X. Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom) Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom)

25 Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD

26 Odsetki Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM-OECD Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM-OECD

27 Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności : Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności : Uwaga : jeżeli pożyczka dzieli ryzyko dłużnika odsetki będą traktowane jak dywidendy Uwaga : jeżeli pożyczka dzieli ryzyko dłużnika odsetki będą traktowane jak dywidendy

28 Odsetki Dochody z pożyczek rządowych Dochody z pożyczek rządowych Dochody z obligacji i skryptów dłużnych (włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami) Dochody z obligacji i skryptów dłużnych (włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami) Uwaga : odsetki od obligacji zamiennych na akcje – do momentu konwersji Uwaga : odsetki od obligacji zamiennych na akcje – do momentu konwersji

29 Odsetki Nie są odsetkami kary z tytułu opóźnionej zapłaty Nie są odsetkami kary z tytułu opóźnionej zapłaty

30 Odsetki Definicja odsetek jest wyczerpująca – brak odwołania do ustawodawstwa krajowego Definicja odsetek jest wyczerpująca – brak odwołania do ustawodawstwa krajowego

31 Odsetki Jaka jest różnica pomiędzy dywidendami i odsetkami z punktu widzenia traktowania podatkowego ? Jaka jest różnica pomiędzy dywidendami i odsetkami z punktu widzenia traktowania podatkowego ? Niedostateczna kapitalizacja Niedostateczna kapitalizacja

32 Odsetki Art.11 ust.1 i 2 UM-OECD Art.11 ust.1 i 2 UM-OECD

33 Odsetki 1.Odsetki, które powstają w umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie 1.Odsetki, które powstają w umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie

34 Odsetki 2. Jednakże takie odsetki mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona (ang.beneficial owner) do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek. 2. Jednakże takie odsetki mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona (ang.beneficial owner) do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.

35 Odsetki W umowach bilateralnych państwo źródła może zwolnić odsetki od opodatkowania lub niektóre ich rodzaje. Najczęściej : W umowach bilateralnych państwo źródła może zwolnić odsetki od opodatkowania lub niektóre ich rodzaje. Najczęściej : Odsetki wypłacane państwu, jednostkom samorządowym, bankowi centralnemu, Odsetki wypłacane państwu, jednostkom samorządowym, bankowi centralnemu, Odsetki wypłacane przez państwo, jednostki samorządu, Odsetki wypłacane przez państwo, jednostki samorządu, Odsetki wypłacane instytucjom finansowym, Odsetki wypłacane instytucjom finansowym, Odsetki wypłacane w ramach programu finansowania eksportu Odsetki wypłacane w ramach programu finansowania eksportu

36 Państwo Z Państwo Y Osoba A Osoba B pożyczka Odsetki nie więcej niż 10 %WHT

37 Odsetki Art. 11 ust.4 Art. 11 ust.4 Odsetki a Zakład Odsetki a Zakład

38 Państwo X Państwo Y Spółka A Zakład spółki A (wierzytelność z tytułu odsetek) Spółka B (spółka wypłacająca odsetki)

39 Odsetki Art.11 ust.5 Art.11 ust.5 Odsetki powstają w umawiającym się państwie ??? Odsetki powstają w umawiającym się państwie ???

40 Odsetki Art.11 ust.5 Art.11 ust.5 Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie

41 Odsetki Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, posiada w umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to uważa się że odsetki takie powstają w państwie, w którym położony jest zakład Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, posiada w umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to uważa się że odsetki takie powstają w państwie, w którym położony jest zakład

42 Odsetki Zakład jest odbiorcą (płatnikiem odsetek) Zakład jest odbiorcą (płatnikiem odsetek)

43 Odsetki Odsetki Państwo X Państwo Y Państwo Z spółka A spółka B zakład spółki A odsetki pożyczka

44 Odsetki Art.11 ust. 6 Art.11 ust. 6 Wypłata odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi Wypłata odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi

45 Odsetki Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub powiązań między nimi a osobą trzecią kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną, bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio część podlega opodatkowaniu w każdym Umawiającym się Państwie zgodnie z jego prawem i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub powiązań między nimi a osobą trzecią kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną, bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio część podlega opodatkowaniu w każdym Umawiającym się Państwie zgodnie z jego prawem i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji.

46 Odsetki Pojęcie beneficial owner w regulacjach dotyczących odsetek Pojęcie beneficial owner w regulacjach dotyczących odsetek

47 Wykorzystanie spółki pośredniczącej – sytuacja wyjściowa Państwo A Państwo B Osoba fizyczna X Spółka Y pożyczka Odsetki 25 %podatek u źródła

48 Planowanie Podatkowe Planowanie Podatkowe Państwo C (brak podatku u źródła) Państwo A Państwo B Osoba fizyczna X spółka Z – spółka kanałowa Spółka Y odsetki 10 % Podatek u źródła

49 Odsetki Przepisy krajowe Przepisy krajowe Stawka krajowa od odsetek wypłacanych nierezydentom : 20 % (art. 29 pdof, art.21 pdop) Stawka krajowa od odsetek wypłacanych nierezydentom : 20 % (art. 29 pdof, art.21 pdop) Stawka krajowa od odsetek zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów – 19 % (osoby fizyczne i prawne) Stawka krajowa od odsetek zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów – 19 % (osoby fizyczne i prawne) Uwaga: przepisy implementujące dyrektywy UE Uwaga: przepisy implementujące dyrektywy UE

50 Należności licencyjne Należności licencyjne Art.12 UM-OECD Należności licencyjne Art.12 UM-OECD

51 Należności licencyjne Art.12 ust.1 Art.12 ust.1 Należności licencyjne powstające w umawiającym się państwie i wypłacone osobie uprawnionej (beneficial owner), mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie Należności licencyjne powstające w umawiającym się państwie i wypłacone osobie uprawnionej (beneficial owner), mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie

52 Należności licencyjne Polskie umowy bilateralne – odstępstwo od zasady art.12 ust.1 UM-OECD Polskie umowy bilateralne – odstępstwo od zasady art.12 ust.1 UM-OECD Jednakże w niektórych umowach prawo do opodatkowania niektórych rodzajów należności licencyjnych przysługuje tylko państwu rezydencji Jednakże w niektórych umowach prawo do opodatkowania niektórych rodzajów należności licencyjnych przysługuje tylko państwu rezydencji

53 Należności licencyjne Umowy polsko-francuska, hiszpańska, norweska kanadyjska Umowy polsko-francuska, hiszpańska, norweska kanadyjska

54 Należności licencyjne Art.12 ust.2 UM-OECD Pojęcie Art.12 ust.2 UM-OECD Pojęcie Wszelkiego rodzaju należności płacone Wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania: za użytkowanie lub prawo do użytkowania: Wszelkich praw : autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego Wszelkich praw : autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego włącznie z filmami dla kin włącznie z filmami dla kin

55 Należności licencyjne Wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, Wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, Tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego Tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego Za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) Za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

56 Należności licencyjne Polskie umowy bilateralne : także należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego,handlowego lub naukowego Polskie umowy bilateralne : także należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego,handlowego lub naukowego (np.należności leasingowe) (np.należności leasingowe)

57 Należności licencyjne Należności licencyjne a dochód z działalności gospodarczej Należności licencyjne a dochód z działalności gospodarczej

58 Należności licencyjne Jeżeli obok czystego przekazania know how występują usługi towarzyszące opłaty za nie traktowane są jak zyski zakładu. Jeżeli obok czystego przekazania know how występują usługi towarzyszące opłaty za nie traktowane są jak zyski zakładu.

59 Dywidendy Dywidendy Państwo XPaństwo Z spółka A udziela know-how spółka B wypłaca należności licencyjne pracownicy spółki A usługi pomocy technicznej

60 Należności licencyjne Oprogramowanie komputerowe Oprogramowanie komputerowe Należność licencyjna, lub Należność licencyjna, lub Dochód z działalności gospodarczej Dochód z działalności gospodarczej

61 Należności licencyjne Kiedy należność licencyjna (komentarz do UM - OECD) ? Kiedy należność licencyjna (komentarz do UM - OECD) ? Płatności dokonywane z tytułu nabycia części praw autorskich ( bez przeniesienia przez cedenta ich całości) stanowią należności licencyjne, jeśli wynagrodzenie przekazywane jest z tytułu udzielenia praw do użytkowania programu w sposób, który bez tego rodzaju licencji stanowiłby naruszenie praw autorskich Płatności dokonywane z tytułu nabycia części praw autorskich ( bez przeniesienia przez cedenta ich całości) stanowią należności licencyjne, jeśli wynagrodzenie przekazywane jest z tytułu udzielenia praw do użytkowania programu w sposób, który bez tego rodzaju licencji stanowiłby naruszenie praw autorskich

62 Należności licencyjne Przykład : licencje na powielanie i publiczne rozpowszechniane oprogramowania zawierającego program chroniony prawami autorskimi Przykład : licencje na powielanie i publiczne rozpowszechniane oprogramowania zawierającego program chroniony prawami autorskimi

63 Należności licencyjne Jeżeli wynagrodzenie przekazywane jest z tytułu przeniesienia całości praw wynikających z praw autorskich, płatność nie może stanowić należności licencyjnej lecz zyski przedsiębiorstw (art.7) Jeżeli wynagrodzenie przekazywane jest z tytułu przeniesienia całości praw wynikających z praw autorskich, płatność nie może stanowić należności licencyjnej lecz zyski przedsiębiorstw (art.7)

64 Należności licencyjne Problemy związane z oprogramowaniem komputerowym na gruncie polskich umów bilateralnych Problemy związane z oprogramowaniem komputerowym na gruncie polskich umów bilateralnych

65 Należności licencyjne Art.12 ust.3 UM-OECD Art.12 ust.3 UM-OECD Należności licencyjne a Zakład Należności licencyjne a Zakład

66 Państwo X Państwo Y Spółka A (prawa, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne ) Spółka B (spółka wypłacająca Należności licencyjne) Zakład spółki A

67 Należności licencyjne Art.12 ust.4 Art.12 ust.4 Wypłata należności licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi Wypłata należności licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

68 Należności licencyjne Przepisy krajowe : Przepisy krajowe : Stawka od należności licencyjnych wypłacanych nierezydentom - 20 % Stawka od należności licencyjnych wypłacanych nierezydentom - 20 % Zagraniczne należności licencyjne otrzymywane przez rezydentów Zagraniczne należności licencyjne otrzymywane przez rezydentów Uwaga : przepisy implementujące dyrektywy UE Uwaga : przepisy implementujące dyrektywy UE

69 Kazus Beneficial Owner – raty leasingowe jako należności licencyjne Beneficial Owner – raty leasingowe jako należności licencyjne

70 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.1 Art. 13 ust.1 Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego

71 Zyski kapitałowe Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, pochodzące z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, pochodzące z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

72 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.1 – przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła Art. 13 ust.1 – przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła W państwie rezydencji - skutki podatkowe otwarte W państwie rezydencji - skutki podatkowe otwarte

73 Zyski kapitałowe Art.13 ust.2 Art.13 ust.2 Zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu Zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu

74 Zyski kapitałowe Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem ) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem ) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

75 Zbycie zakładu Państwo Z Państwo Y Spółka B Zakład spółki B Spółka A Państwo X

76 Zbycie zakładu Państwo XPaństwo Y Spółka ASpółka B Zakład spółki A

77 Zbycie części majątku zakładu Państwo X Spółka B Zakład Spółki B Państwo Y Spółka A

78 Zyski kapitałowe Uwaga : Zbycie zakładu w formie aportu pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich – Dyrektywa o fuzjach Uwaga : Zbycie zakładu w formie aportu pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich – Dyrektywa o fuzjach

79 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.2 (zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu) - przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła Art. 13 ust.2 (zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu) - przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła W państwie rezydencji - skutki podatkowe otwarte W państwie rezydencji - skutki podatkowe otwarte

80 Zyski kapitałowe Art.13 ust.3 przeniesienie własności statków morskich, powietrznych, barek w transporcie międzynarodowym Art.13 ust.3 przeniesienie własności statków morskich, powietrznych, barek w transporcie międzynarodowym Tylko w Państwie miejsca faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zbywającego Tylko w Państwie miejsca faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zbywającego

81 Zyski kapitałowe Art.13 ust.4 Akcje w spółkach nieruchomościowych Art.13 ust.4 Akcje w spółkach nieruchomościowych

82 Zyski kapitałowe Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia akcji lub udziałów, których wartość stanowi 50 % wartości bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości położonej w drugim umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia akcji lub udziałów, których wartość stanowi 50 % wartości bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości położonej w drugim umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie

83 Zyski kapitałowe Art.13 ust.5 zyski z przeniesienia własności wszystkich pozostałych składników majątkowych są opodatkowane tylko w państwie rezydencji Art.13 ust.5 zyski z przeniesienia własności wszystkich pozostałych składników majątkowych są opodatkowane tylko w państwie rezydencji np. akcje, udziały ( z wyjątkiem w spółkach nieruchomościowych), papiery wartościowe, obligacje, skrypty dłużne np. akcje, udziały ( z wyjątkiem w spółkach nieruchomościowych), papiery wartościowe, obligacje, skrypty dłużne

84 Dochody z majątku nieruchomego Art.6 ust.1 Art.6 ust.1 Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie

85 Dochody z majątku nieruchomego Przepis art. 6 ust.1 stosuje się także do dochodu z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju używania majątku ruchomego oraz do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa. Przepis art. 6 ust.1 stosuje się także do dochodu z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju używania majątku ruchomego oraz do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa.

86 Dochody z majątku nieruchomego Art.6 ust.2 Art.6 ust.2 Definicja majątku nieruchomego Definicja majątku nieruchomego

87


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google