Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagraniczny zakład a inne dochody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagraniczny zakład a inne dochody"— Zapis prezentacji:

1 Zagraniczny zakład a inne dochody
MK OECD

2 Art. 7 ust.4 Art.7 ust.4 Jeżeli w zyskach mieszczą się składniki dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, to postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na postanowienia tych artykułów.

3 Przyciągająca moc zakładu
Na czym polega koncepcja przyciągającej mocy zakładu i dlaczego została odrzucona ?

4 Dywidendy a zakład Art.10 ust.4 (dywidendy i zakład )

5 Państwo X Polska Spółka B (spółka wypłacająca Dywidendę) Spółka A
zakład spółki A Zakład spółki A (udziały spółki A w spółce B)

6 Odsetki a zakład Art. 11 ust.4 Odsetki a Zakład

7 Państwo X Państwo Y Spółka B (spółka wypłacająca odsetki) Spółka A
Zakład spółki A (wierzytelność z tytułu odsetek)

8 Należności licencyjne a zakład
Art.12 ust.3 UM-OECD Należności licencyjne a Zakład

9 Należności licencyjne)
Państwo X Państwo Y Spółka B (spółka wypłacająca Należności licencyjne) Spółka A Czy to jest korzystne czy nie zalezy zasad opodatkowania w państwie położenia zakładu. Zakład spółki A (prawa, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne )

10 Zyski kapitałowe a zakład
Art.13 ust.2 Zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu

11 Zyski kapitałowe a zakład
„ Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem ) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

12 Dochód z pracy najemnej a zakład
Art.15 ust.2

13 Dochód z pracy najemnej a zakład
2…… wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli

14 Dochód z pracy najemnej a zakład
a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i Celem ust.2 jest uniknięcie opodatkowania w państwie źródla z tytułu krótkotrwałej pracy w zakresie w jakim dochód z pracy nie może być traktowany jako koszt podlegający potrąceniu w państwie źrodla z uwagi na to, że pracodawca nie ma siedziby i nie posiadając zakładu w tym państwie, nie podlega tam opodatkowaniu. Interpretacja pojęcia pracodawca. S.216 komentarza

15 Dochód z pracy najemnej a zakład
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła] Pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie może mieć miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, w którym wykonywana jest praca najemna. Pracodawca musi być faktycznym użytkownikiem siły roboczej.Często pracodawca z danego państwa chce zatrudnić zagranicznych pracowników i nie płacić w swoim państwie podatków ; w związku z tym rekrutuje pracowników poprzez urzędującego za granicą pośrednika, który jest formalnym pracodawcą. W tym kontekście pracodawcą powinna być osoba mająca prawo do prowadzenia prac i ponosząca z tego tytułu ryzyko i odpowiedzialność. Jeżeli można zatem oddzielić formalnego pracodawcę i faktycznego użytkownika pracy (najemcę pracowników) , wówczas skutki związane z ust.2 nie są stosowane.

16 Pozostałe dochody a zakład
Art.21 ust.2


Pobierz ppt "Zagraniczny zakład a inne dochody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google