Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy

2 Dochód z pracy najemnej Art.15 UM-OECD Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeżeniem postanowień 1. Z zastrzeżeniem postanowień art.16 [wynagrodzenia dyrektorów ] art.16 [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] i art.18 [ emerytury] i Art.19 [pracownicy państwowi] Art.19 [pracownicy państwowi]

3 Dochód z pracy najemnej Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwo Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie [Państwie Rezydencji], chyba, że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie [Państwo Źródła] Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwo Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie [Państwie Rezydencji], chyba, że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie [Państwo Źródła]

4 Dochód z pracy najemnej Jeżeli praca jest tam wykonywana [tj. w Państwie Źródła], to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie [Państwie Źródła]. Jeżeli praca jest tam wykonywana [tj. w Państwie Źródła], to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie [Państwie Źródła].

5 Dochód z pracy najemnej 2.Bez względu na postanowienia ust.1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli 2.Bez względu na postanowienia ust.1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli

6 Dochód z pracy najemnej a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i

7 Dochód z pracy najemnej b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła] c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła]

8 Dochód z pracy najemnej Specjalne uregulowanie dla pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotu, statku, barki w transporcie międzynarodowym Specjalne uregulowanie dla pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotu, statku, barki w transporcie międzynarodowym

9 Dochód z pracy najemnej Konsekwencje zatrudnienia w państwie źródła : Konsekwencje zatrudnienia w państwie źródła : Pobranie podatku od dochodu z pracy według zasad obowiązujących w państwie źródła dla pracowników nierezydentów Pobranie podatku od dochodu z pracy według zasad obowiązujących w państwie źródła dla pracowników nierezydentów

10 Dochód z pracy najemnej Konsekwencje zatrudnienia w państwie rezydencji : Konsekwencje zatrudnienia w państwie rezydencji : zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie bilateralnej zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie bilateralnej Określenie i przeliczenie dochodu zagranicznego dla potrzeb opodatkowania przy metodzie kredytu podatkowego Określenie i przeliczenie dochodu zagranicznego dla potrzeb opodatkowania przy metodzie kredytu podatkowego

11 Dochód z pracy najemnej Polska jako państwo rezydencji osoby uzyskującej dochód za granicą Polska jako państwo rezydencji osoby uzyskującej dochód za granicą

12 Dochód z pracy najemnej Metodę wyłączenia z progresją dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Metodę wyłączenia z progresją dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, WB (od 1.01.07) i Włochami Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, WB (od 1.01.07) i Włochami

13 Dochód z pracy najemnej Metodę kredytu podatkowego dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Metodę kredytu podatkowego dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz USA. Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz USA. oraz z państwami, z którymi nie ma UPO. oraz z państwami, z którymi nie ma UPO.

14 Dochód z pracy najemnej Ustawa z 10 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa abolicyjna). Ustawa z 10 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa abolicyjna).

15 Dochód z pracy najemnej Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

16 Dochód z pracy najemnej Rozwiązania dotyczące przeszłości : Rozwiązania dotyczące przeszłości : Okres 2002-2007 Okres 2002-2007 Objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym Objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym Uzyskanie określonych dochodów zagranicznych Uzyskanie określonych dochodów zagranicznych Zastosowanie metody kredytu podatkowego Zastosowanie metody kredytu podatkowego

17 Dochód z pracy najemnej umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych, którzy nie złożyli zeznania i nie zapłacili podatku umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych, którzy nie złożyli zeznania i nie zapłacili podatku Zaległość = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją Zaległość = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją

18 Dochód z pracy najemnej zwrot kwoty podatku, dla tych, którzy zapłacili zwrot kwoty podatku, dla tych, którzy zapłacili Kwota zwrotu = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Kwota zwrotu = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

19 Dochód z pracy najemnej Rozwiązania dotyczące roku 2008 i następnych : Rozwiązania dotyczące roku 2008 i następnych : Nowa ulga podatkowa (art.27 g u.p.d.o.f.) : Nowa ulga podatkowa (art.27 g u.p.d.o.f.) : od podatku należnego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. od podatku należnego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

20 Dochód z pracy najemnej Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

21 Dochód z pracy najemnej Metoda kredytu podatkowego Metoda kredytu podatkowego 2008 r. 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Razem 65 000 zł Razem 65 000 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł

22 Dochód z pracy najemnej Podatek od łącznego dochodu : Podatek od łącznego dochodu : (65.000 zł– 44.490 zł) x 30% + 7866,25zł = 14.019,25 zł (65.000 zł– 44.490 zł) x 30% + 7866,25zł = 14.019,25 zł Limit odliczenia podatku zagranicznego : Limit odliczenia podatku zagranicznego : Dochód uzyskany w Holandii (40.000 zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu (65 000zł) Dochód uzyskany w Holandii (40.000 zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu (65 000zł)

23 Dochód z pracy najemnej 14.019,25 zł x 61,54% = 8627,45 zł 14.019,25 zł x 61,54% = 8627,45 zł Podatek należny w Polsce : Podatek należny w Polsce : 14.019,25 zł – 3200 zł= 10.819 zł 14.019,25 zł – 3200 zł= 10.819 zł

24 Dochód z pracy najemnej Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją 2008 r. 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Polsce 25 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Dochody uzyskane w Holandii 40 000 zł Razem 65 000 zł Razem 65 000 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote 3 200 zł

25 Dochód z pracy najemnej Wyliczenie stopy procentowej : Wyliczenie stopy procentowej : 25.000zł +40.000zł = 65.000zł 25.000zł +40.000zł = 65.000zł (65.000zl – 44.490 zł) x 30% + 7866,25 zł = 14.019,25 zł 14.019,25zł / 65000zł = 21,57 % (65.000zl – 44.490 zł) x 30% + 7866,25 zł = 14.019,25 zł 14.019,25zł / 65000zł = 21,57 %

26 Dochód z pracy najemnej Podatek należny od dochodu krajowego podlegającego opodatkowaniu : Podatek należny od dochodu krajowego podlegającego opodatkowaniu : 25.000 zł x 21,57% = 5393 zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł) 25.000 zł x 21,57% = 5393 zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł)

27 Dochód z pracy najemnej Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a wyłączenia z progresją wynosi: 10.819zł – 5393zł = 5426 zł Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a wyłączenia z progresją wynosi: 10.819zł – 5393zł = 5426 zł

28 Dochód z pracy najemnej Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają polscy rezydenci powracający z pracy za granicą, jeśli płacili podatek w państwie źródła ? Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają polscy rezydenci powracający z pracy za granicą, jeśli płacili podatek w państwie źródła ? Art.21 ust.1 pkt 20 zwolnienie przychodów w wysokości 30 % diet Art.21 ust.1 pkt 20 zwolnienie przychodów w wysokości 30 % diet Art.44 ust.7 zaliczki Art.44 ust.7 zaliczki

29 Dochód z pracy najemnej Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają nierezydenci uzyskujący dochody z pracy na terytorium RP ? Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają nierezydenci uzyskujący dochody z pracy na terytorium RP ?

30 Dochód z pracy najemnej Umowa o pracę z podmiotem polskim ( stosuje się art. 15 ust.1 umowy bilateralnej, nie ma zwolnienia od podatku w RP; pracodawca wpłaca zaliczki; obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia lub przed opuszczeniem RP – art. 45 ust.7 ) Umowa o pracę z podmiotem polskim ( stosuje się art. 15 ust.1 umowy bilateralnej, nie ma zwolnienia od podatku w RP; pracodawca wpłaca zaliczki; obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia lub przed opuszczeniem RP – art. 45 ust.7 )

31 Dochód z pracy najemnej Umowa o pracę z podmiotem zagranicznym Umowa o pracę z podmiotem zagranicznym A. Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce A. Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce B Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce i pozostaje w Polsce nadal po upływie tego okresu - po przekroczeniu okresu 183 dni wpłaca zaliczki - art.44 ust.3 d - po przekroczeniu okresu 183 dni wpłaca zaliczki - art.44 ust.3 d - składa zeznanie roczne - art.45 ust.8 - składa zeznanie roczne - art.45 ust.8

32 Dochód z pracy najemnej Jakie uprawnienia dla rezydentów jednego państwa członkowskiego wykonującego pracę w innym państwie członkowskim wynikają z prawa wspólnotowego (orzecznictwo ETS) ? Jakie uprawnienia dla rezydentów jednego państwa członkowskiego wykonującego pracę w innym państwie członkowskim wynikają z prawa wspólnotowego (orzecznictwo ETS) ? Art.6 ust.3 a i 4 a u.p.d.o.f. Art.6 ust.3 a i 4 a u.p.d.o.f.

33 Kazus Pan Jan Kowalski został oddelegowany do pracy w Niemczech na okres dwóch miesięcy. Pracodawca Jana Kowalskiego nie ma w Polsce w Niemczech zakładu. Gdzie będzie opodatkowane jego wynagrodzenie. Pan Jan Kowalski został oddelegowany do pracy w Niemczech na okres dwóch miesięcy. Pracodawca Jana Kowalskiego nie ma w Polsce w Niemczech zakładu. Gdzie będzie opodatkowane jego wynagrodzenie.

34 Kazus Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w polskiej firmie budowlanej. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. został oddelegowany do pracy na budowie w Estonii. W okresie oddelegowania wynagrodzenie było wypłacane przez firmę w Polsce. Okres jego oddelegowania miał trwać do 31 grudnia 2008 r. czyli mniej niż 183 dni w roku., w związku z tym pracodawca odprowadzał zaliczki do polskiego US. Budowa się jednak przedłużyła i Pan Jan wrócił do Polski 10 lutego2009 r. Jak będzie w całym okresie oddelegowania opodatkowane wynagrodzenie Pana Jana ? Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w polskiej firmie budowlanej. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. został oddelegowany do pracy na budowie w Estonii. W okresie oddelegowania wynagrodzenie było wypłacane przez firmę w Polsce. Okres jego oddelegowania miał trwać do 31 grudnia 2008 r. czyli mniej niż 183 dni w roku., w związku z tym pracodawca odprowadzał zaliczki do polskiego US. Budowa się jednak przedłużyła i Pan Jan wrócił do Polski 10 lutego2009 r. Jak będzie w całym okresie oddelegowania opodatkowane wynagrodzenie Pana Jana ?

35 Wynagrodzenia Dyrektorów Art.16 UM-OECD Art.16 UM-OECD Wynagrodzenia i inne podobne wypłaty dyrektorów (Directorsfees) Wynagrodzenia i inne podobne wypłaty dyrektorów (Directorsfees) Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek mogą być opodatkowane w państwie źródła Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek mogą być opodatkowane w państwie źródła

36 Wynagrodzenia Dyrektorów Wynagrodzenia : także opcje giełdowe, korzystanie z mieszkania, samochodu, ubezpieczenia na życie, pakietu medycznego Wynagrodzenia : także opcje giełdowe, korzystanie z mieszkania, samochodu, ubezpieczenia na życie, pakietu medycznego

37 Wynagrodzenia Dyrektorów Formy prawne : Formy prawne : Wynagrodzenie za pracę (art.15 ) Wynagrodzenie za pracę (art.15 ) Kontrakty menedżerskie (art.16 ) Kontrakty menedżerskie (art.16 ) Wynagrodzenia z tytułu powołania na członka zarządu lub członka rady nadzorczej (art.16) Wynagrodzenia z tytułu powołania na członka zarządu lub członka rady nadzorczej (art.16)

38 Opodatkowanie Artystów i Sportowców Art.17 Art.17 1.Bez względu na postanowienia art.7 i 15, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Państwo rezydencji) uzyskany z tytułu działalności artystycznej, np.. artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim umawiającym się Państwie (Państwo Źródła), może być opodatkowany w tym drugim państwie (Państwo Źródła). 1.Bez względu na postanowienia art.7 i 15, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Państwo rezydencji) uzyskany z tytułu działalności artystycznej, np.. artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim umawiającym się Państwie (Państwo Źródła), może być opodatkowany w tym drugim państwie (Państwo Źródła).

39 Opodatkowanie Artystów i Sportowców 2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, wówczas dochód taki, bez względu na postanowienia art.7 i 15, może być opodatkowany w tym umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana 2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, wówczas dochód taki, bez względu na postanowienia art.7 i 15, może być opodatkowany w tym umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana

40 Emerytury Art. 18 Art. 18 Z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust.2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania Z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust.2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania

41 Kazus Światowej sławy artysta polski wyruszył na trasę koncertową po zachodniej Europie Światowej sławy artysta polski wyruszył na trasę koncertową po zachodniej Europie Z uwagi na wysokie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych stosowane w Europie zachodniej artysta zdecydował, iż wynagrodzenie za poszczególne koncerty na trasie koncertowej otrzymywać będzie specjalnie założona w tym celu spółka na Cyprze. Z uwagi na wysokie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych stosowane w Europie zachodniej artysta zdecydował, iż wynagrodzenie za poszczególne koncerty na trasie koncertowej otrzymywać będzie specjalnie założona w tym celu spółka na Cyprze. Artysta liczy, iż taka struktura pozwoli mu poczynić znaczne oszczędności podatkowe. Artysta liczy, iż taka struktura pozwoli mu poczynić znaczne oszczędności podatkowe. Jak przedstawia się opodatkowanie artysty przy założeniu, że wynagrodzenie otrzymuje spółka. Jak przedstawia się opodatkowanie artysty przy założeniu, że wynagrodzenie otrzymuje spółka.


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google