Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak motywować uczniów do nauki ???

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak motywować uczniów do nauki ???"— Zapis prezentacji:

1 Jak motywować uczniów do nauki ???

2 MOTYWACJA Termin ten pochodzi z łaciny, w którym moveo (movere, movi, motu) oznacza : wprawiać w ruch, popychać. (W. Szewczuk 1990, Psychologia, W-wa, WSiP, str.334)

3 POSTAWY UCZNIÓW

4

5 motywacja wewnętrzna motywacja zewnętrzna

6

7 Jeżeli uczeń nie otrzyma odpowiedzi na pytania:
PO CO JA SIĘ TEGO UCZĘ? GDZIE BĘDĘ MÓGŁ WYKORZYSTAĆ ZDOBYTE WIADOMOŚCI? Zapoznaje się tylko z nimi powierzchownie, pamięta je krótko , i nie jest w stanie ich zastosować, ani odtworzyć.

8 Zadaniem nauczyciela jest :
Uświadomienie uczniom celu uczenia się. Kształtowanie właściwej motywacji. Uczyć jak ponosić porażkę w sposób inteligentny. Przekonać uczniów, że są bardziej zdolni niż się im wydaje.

9 Pierwszym krokiem dydaktycznym jest wzbudzanie w uczniu zainteresowania przedmiotem nauki.
Po wzbudzeniu odpowiedniej motywacji nauczyciel może przystąpić do przekazywania nowej wiedzy

10 Sztuka motywowania: Zacznij od siebie!
pracuj z widoczną pasją, zaangażowaniem, entuzjazmem w głosie i gestach utrzymuj własną motywację do pracy na odpowiednio wysokim poziomie troski i kłopoty, zły nastrój, odstaw na bok zadbaj o miłą atmosferę podczas zajęć wzbudzaj sympatię, szacunek i pozytywne nastawienie do nauczanego przedmiotu

11 dotrzymuj obietnic przekonuj uczniów, że lubisz ich uczyć bądź cierpliwy i znajdź czas dla swojego ucznia traktuj go podmiotowo, indywidualnie obdarzaj zaufaniem i bądź po jego stronie zawsze oceniaj obiektywnie

12 Rodzaj inteligencji Ćwiczenia aktywizujące różne rodzaje inteligencji Językowa Pisanie i redagowanie gazetki Czytanie różnorodnych tekstów Tworzenie słowników osobistych Pisanie zakończeń opowiadań Logiczno-matematyczna Gry pamięciowe Układanie i rozwiązywanie symulowanych problemów Tworzenie planów i prognoz Łamigłówki Szukanie błędów Wizualno-przestrzenna Rysowanie wykresów i map Tworzenie map mentalnych Praca z kolorami

13 Rodzaj inteligencji Ćwiczenia aktywizujące różne rodzaje inteligencji Muzyczna Ćwiczenia intonacyjne Ćwiczenia fonetyczne Śpiewanie i rytmizowanie wierszy „dramatyczne „ czytanie Kinestetyczna Kalambury Pantomima Odgrywanie scenek

14 Rodzaj inteligencji Ćwiczenia aktywizujące różne rodzaje inteligencji Interpersonalna Ćwiczenia integracyjne Praca w parach i w małych grupach Praca zespołowa nad projektami Pełnienie różnych ról w grupie Udzielanie i przeprowadzanie wywiadów Intrapersonalna Praca indywidualna Pisanie pamiętnika Refleksje nad własnym uczeniem się Ćwiczenia w rozpoznawaniu własnych emocji

15 Działania, które powodują utratę motywacji u ucznia:
- niesprawiedliwa ocena, - wygórowane wymagania, - osobista niechęć do ucznia, - lekceważenie potrzeb ucznia, - krytyka osoby a nie jego działań, - nauczyciel przyjmuje rolę eksperta, - porównuje z innymi, - nudna lekcja, - nieatrakcyjne metody nauczania

16 Styl przytłaczający – wielokrotne podkreślanie konieczności włożenia ogromnego wysiłku w wykonanie zadania Skutki- zniechęcenie, rezygnacja Styl dyrektywny – stanowcze, konsekwentne działanie z pozycji formalnego autorytetu Skutki - zdecydowany bunt i niechęć do jakiejkolwiek pracy Styl manipulacyjny - zawstydzanie, wyśmiewanie, porównywanie, nadmierne chwalenie Skutki- brak poczucia bezpieczeństwa, brak zaufania

17 Styl katastroficzny – przedstawianie negatywnych konsekwencji niewykonania zadania
Skutki - stres, przymus, negatywne emocje- agresja, bunt

18 Motywowanie uczniów do nauki języków obcych

19      Jeżeli nauczyciel rozpozna motyw uczenia się ucznia, to może na niego optymalnie odpowiedzieć. Będzie mógł np. stworzyć w klasie grupę osób o jednakowych postawach i dla każdej z nich przygotować inne, zestawy zadań.

20 Uczeń odtwórca To uczeń, który osiąga na ogół oceny dobre
lub bardzo dobre. Rozwiązuje zadania nie tylko obowiązkowe i "dla chętnych", ale również te, które wybierze sam. Samo rozwiązanie nie daje mu satysfakcji; musi się pochwalić swoją pracą przed nauczycielem, rodzicami, kolegami.

21 Uczeń "zdobywca nagród". Taki uczeń otrzymuje oceny dobre i bardzo dobre. Wydaje się, iż głównym motywem działania tej grupy uczniów jest chęć otrzymania nagrody. W przypadku zadań obowiązkowych (np. pracy domowej), nagrodą jest ocena bardzo dobra, zaś "nieobowiązkowych" - satysfakcja z rozwiązania zadania uznanego jako "trudne".

22 Uczeń "ciekawy intelektualnie".
To uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem rozwiązują zadania nietypowe zarówno obowiązkowe jak i "dla chętnych". Ocena nie jest dla nich rzeczą pierwszoplanową. Uczniowie ci uważają, że tylko zadania ciekawe, nietypowe przyciągają ich uwagę, wyzwalają energię i dają satysfakcję z osiągniętego wyniku.

23 Uczeń "niezależny". Uczniowie ci nie lubią zadań standardowych, stawiają nauczycielowi kłopotliwe pytania. Zadania obowiązkowe rozwiązują pod przymusem, bez zaangażowania. Satysfakcję daje im tylko zajmowanie się własnym problemem

24 Uczeń "lubiący się bawić".
Uczniów tych najbardziej interesują krzyżówki, zagadki, rysowanie, malowanie.

25 Uczeń "o słabej motywacji".
Do tej grupy należy duża liczba uczniów. Rozwiązują jedynie zadania łatwe, krótkie. Bojąc się "kary" przestają dostrzegać sens tkwiący w nauce języka obcego i widzą w niej tylko źródło swego strachu.

26 Uczeń "nie zainteresowany".
 Uczniowie ci nie odrabiają zadań domowych, jedynie odpisują i to wielokrotnie bez zrozumienia. Uczeń tej grupy często uważa się za osobę niezdolną. Jeżeli dodatkowo odczuwa lęk przed rodzicami, nauczycielem lub oceną negatywną, będzie język obcy traktował jako źródło swego strachu.

27

28 RECEPTA DLA NAUCZYCIELA NA SUKCES UCZNIA
1. Przekonaj ucznia, że naprawdę lubisz go uczyć. 2. Mów jasno, głośno, wyraźnie, z zapałem. 3. Dbaj o właściwe tempo mówienia. 4. Bądź swobodny i baw się razem z uczniem podczas nauki. 5. Okazuj mu zaufanie. 6. Wyraźnie określ cele. 7. Bądź przygotowany do lekcji. 8. Przygotowuj ciekawe pomoce naukowe.   Jeśli jest to możliwe, warto korzystać z pomocy urządzeń audiowizualnych lub komputerowych. Informacje docierają wtedy poprzez różne zmyły, co sprzyja zapamiętywaniu 9. Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę Dbaj o dobry nastrój ucznia.

29 11. Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać. 12
11. Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego możliwości Bądź dla niego oparciem, bądź po jego stronie Nie oszukuj go, dotrzymuj przyrzeczeń Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go i zachęć do dalszej pracy Chwal za wszystko, co da się pochwalić Doceniaj go Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi Pozwól mu kontynuować Twoją myśl na jego sposób.

30 21. Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz. 22
21. Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz Rozwijaj jego samodzielność Zachęcaj do krytycznego myślenia Okazuj mu swoje pozytywne uczucia Pokaż mu, że jesteś człowiekiem omylnym i popełniającym błędy Stosuj różne metody nauczania - bądź nieszablonowy i ekscytujący Odnoś do rzeczywistości to, czego go uczysz - niech praktyka uzupełnia teorię Kończ lekcję w takim momencie, żeby miał poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu).

31 CZYNNIKI PODNOSZĄCE MOTYWACJE DO NAUKI :
CHĘĆ BYCIA NAJLEPSZYM ZAINTERESOWANIA MIŁY I ŻYCZLIWY NAUCZYCIEL ZACHETY I POCHWAŁY CIEKAWIE PROWADZONE LEKCJE CHĘĆ ZDOBYWANIA WIEDZY MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DOBREJ OCENY INNE

32 CZYNNIKI OSŁABIAJĄCE MOTYWACJĘ UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ :
- BRAK ZAINTERESOWANIA ZE STRONY RODZICÓW -MAŁO WYMAGAJACY NAUCZYCIEL. - BRAK POMOCY ZE STRONY NAUCZYCIELA - NUDNE LEKCJE -SŁABA OCENA - LĘK PRZED OCENIANIEM -NIESPRAWIEDLIWE OCENIANIE - TRUDNY TEMAT - INNE

33 Wskazana literatura: 1. Arends R. I. Uczymy się nauczać Wyd. WSiP, Warszawa 1994 2. Brophy J. Motywowanie uczniów do nauki Wyd. PWN, Warszawa 2002 3. Hamer H. Klucz do efektywności nauczania Wyd. Veda, Warszawa 1994 4. Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką Wyd. WSiP, Warszawa 1999 5. Perrott E. Efektywne nauczanie, Wyd. WSiP, Warszawa 1995 6. Taraszkiewicz M. Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu Wyd. CODN, Warszawa 1996

34 ‘’Żeby ucznia zapalić , trzeba samemu płonąć ‘’


Pobierz ppt "Jak motywować uczniów do nauki ???"

Podobne prezentacje


Reklamy Google