Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby motywowania dzieci do nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby motywowania dzieci do nauki."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby motywowania dzieci do nauki.

2 Plan pedagogizacji rodziców.
Podstawowe pojęcia. Potrzeby uczniów. Czynniki wzmacniające, osłabiające, motywujące uczniów i nauczycieli. Sposoby motywowania uczniów do nauki klasy 0-III i klasy IV-VI. Przykładowe sposoby motywowania. Wskazówki dla rodziców.

3 Motywacja ? To proces wewnętrzny, bądź zewnętrzny nabywany w trakcie rozwoju dziecka – człowieka, który musi mieć określony cel. Oparty jest o system podstawowych potrzeb i wartości, które determinują kierunek dążeń człowieka.

4 Motywacja wewnętrzna . To tendencja wewnętrzna człowieka do podejmowania działania. Cechą tej motywacji jest ciekawość, przyjemność, satysfakcja, talent, wytrwałość.

5 Motywacja zewnętrzna. To działanie podejmowane na wskutek czynników zewnętrznych takich jak: siła otoczenia, oddziaływania ludzi, zależności.

6 Motywacja szkolna. To ogół bodźców (wewnętrznych – cech człowieka i zewnętrznych- otoczenia, wpływ środowisk, rodziny) powodujących gotowość do uczenia się. W motywacji szkolnej bodźce wewnętrzne i zewnętrzne mogą u ucznia wywołać 2 typy zachowań.

7 Typy motywacji. Typ 1 Dążenie motyw cel pobudza ucznia do działania.
Unikanie motyw brak celu apatia, wycofanie, brak chęci do pracy, brak kierunku zmian.

8 Motywy szkolne, które mają wpływ na dziecko.
Motywy zewnętrzne – czyli- osobowość nauczyciela, ocena, sytuacja rodzinna, sytuacja szkolna, grupa rówieśnicza. Motywy wewnętrzne – czyli- cechy charakteru, ambicja, zainteresowania, cel życiowy, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

9 Motywatory ! Są to określenia bodźców, ludzi, którzy ukierunkowują
dzieci do działania. Motywatorem dla dziecka może być rodzic, nauczyciel, lider, przewodnik, koordynator, inspirator czyli osoba, która określa cel(zachęca , jest przyjazna, kreatywna, ciekawa), oraz obiekt i sposób dotarcia do niego, stwarza warunki i sytuacje poprzez, które dziecko podejmuje działania.

10 Samomotywacja mechanizm wewnętrzny człowieka.
Pozwala dziecku- pomimo porażek próbować kolejny raz np. zawiązać buty czy nauczyć się wiersza. Jest motorem do wszelkiego rozwoju i działania.

11 Motywacja do nauki a piramida potrzeb

12 Czynniki wzmacniające motywację do uczenia się.
Chęć bycia lepszym, Zainteresowania, Miły, życzliwy, kreatywny, ciekawy nauczyciel, Zachęty, pochwały nauczycieli, Zachęty i pochwały rodziców, ciekawie prowadzone lekcje, różnorodność metod pracy, Chęć zdobycia wiedzy, Możliwość zdobycia dobrej oceny,

13 Czynniki osłabiające motywację dzieci do uczenia się.
brak zainteresowania ze strony rodziców, brak pomocy, wsparcia ze strony nauczyciela, mało wymagający nauczyciele,(apatyczny, wycofany) brak zachęty ze strony nauczyciela, trudny materiał, nudne lekcje, lęk przez ocenianiem, przez słabą ocena, niesprawiedliwe ocenianie, brak jasnych kryteriów,

14 Czynniki motywujące nauczycieli do pracy.
zdolni uczniowie, klasa bez problemów wychowawczych, uczniowie ciekawi wiedzy, dobra współpraca z rodzicami i uczniami, dobrze wyposażona pracownia, wynagrodzenie,

15 Czynniki osłabiające nauczycieli do pracy.
trudna wychowawczo klasa, wiele problemów, uczniowie z dysfunkcjami, wypalenie zawodowe wynagrodzenie kształcenie ustawiczne

16 Sposoby motywowania uczniów do nauki z klas 0-III.
Uaktywnienie pozytywnych emocji (Angażowanie w działania manualne, pozwalanie na wypowiadanie się, wyrażanie słowem, co czują lub w skupieniu, ciszy) Łączenie talentu i wytrwałości, W pracy z dzieckiem uruchamianie naturalnych motywów uczenia się poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, Włączanie dzieci w różne formy pracy np. praca z komputerem, Atrakcyjne formy zapoznawania dzieci nowym materiałem ( poprzez zabawy tematyczne), Spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, Wizualizacja, np. bajka, praca twórcza z dziećmi Stosowanie pochwał, nagród,

17 Sposoby motywowania uczniów do nauki z klas IV-VI
Skłanianie do osobistego angażowania się w naukę Pozwalanie na własny wybór metody nauki Uczeń musi zobaczyć własne potrzeby i zainteresowania w procesie uczenia Każdy uczeń powinien mieć własny poziom trudności wykonywania zadań, działań, prac, Nawiązanie dobrych więzi z bliskimi osobami ( współpraca z rodzicami) wspieranie i wspomaganie w nauce Stosowanie pochwał, nagród,

18 „Sztuka motywacji” 9 sposobów wydobywania z ludzi tego, co najlepsze.
1. Od uczniów/ dzieci , którymi kierujesz, których wychowujesz oczekuj tego, co najlepsze. 2. Zauważaj potrzeby drugiego człowieka. 3. Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości lub dostosowuj do indywidualnych możliwości każdego dziecka. 4. Stwarzaj środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej. 5. Jeśli, ktoś zdąża tam gdzie ty, dołącz do niego. 6. Wykorzystuj pozytywne wzorce, by zachęcić do sukcesu. 7. Okazuj uznanie i chwal najmniejsze osiągnięcia. 8. uwzględniaj potrzebę współzawodnictwa wykorzystując w sposób umiarkowany. 9. Nagradzaj za współpracę.

19 Przykładowe sposoby motywowania
Powiąż wiedzę naukową z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi, Odwołuj się do rzeczy, które mają dla dziecka znaczenie, Wzbogacaj doświadczenia dziecka, Rozbudzaj jego zainteresowania, Nagradzaj za współpracę, Zachęcaj do sukcesu,

20 JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI? wskazówki dla rodziców –
Od najmłodszych lat rozwijaj naturalną ciekawość dziecka, wzbudzaj jego motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki poprzez: systematyczne wyprawy do księgarni – niech dziecko samo wybierze sobie jakąś książeczkę czy czasopismo organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy, oglądanie z dzieckiem ciekawych programów w TV i rozmawianie o nich! rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp. wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia różnych umiejętności np., liczenia, logicznego myślenia itd. dawanie przykładu własnym zachowaniem – spędzając wolny czas czytając prasę, książki, oglądając programy popularnonaukowe itp.

21 dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna – nie mów, że to strata czasu, nie zwalniaj z udziału w lekcjach z błahych powodów, wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj je w niej, interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym, czego dziecko się nauczyło, wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy (odrabianie lekcji o tej samej porze, ale nie bezpośrednio przed lub po szkole) i zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy), pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to jednak, że masz wykonać zdanie za dziecko! Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek.

22 unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia. stosuj pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. Chwal – za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek. nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu i umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób jego postępy i motywujesz do dalszej pracy, w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia (np. widzę, że: jest ci bardzo smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany, że zadanie to sprawia ci trudność), zachęć je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponuj własne pomysły i wspólnie zdecydujcie, które pomysły wydają się możliwe do zrealizowania.

23 Źródła Brophy. J – „Motywowanie uczniów do nauki”
Buchner. Ch- „ Sukces w szkole jest możliwy” Hamer.H – „ Do efektywności nauczania” Harmin. M – „Duch klasy”. Jak motywować uczniów do nauki? Mc Ginnisa. A – „Sztuka motywacji”

24 Dziękuję za uwagę i poświęcony czas
Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przygotowała mgr Anna Kędziorek (Pedagog z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie)


Pobierz ppt "Sposoby motywowania dzieci do nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google