Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak motywować dziecko do nauki? Opracowała Joanna Tomczak pedagog Gimnazjum nr 5 w Elblągu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak motywować dziecko do nauki? Opracowała Joanna Tomczak pedagog Gimnazjum nr 5 w Elblągu."— Zapis prezentacji:

1 Jak motywować dziecko do nauki? Opracowała Joanna Tomczak pedagog Gimnazjum nr 5 w Elblągu

2 MOTYWACJA stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się; dążenie do rozwoju, do zaspokajania potrzeb; celowość w działaniu.

3 Na trudne zachowanie ucznia – także na brak motywacji do nauki - wpływają czynniki: związane z uczniem związane z domem związane ze szkołą

4 Rodzaje motywacji zewnętrzna wewnętrzna

5 Motywacja zewnętrzna sterowana jest zewnętrznie przez oceny, kary i nagrody,wpływ rówieśników, otoczenie rodzinne; skuteczniejsza jest przewaga nagród; zła atmosfera w domu, słaby kontakt z dzieckiem, kłótnie, konflikty hamują motywację.

6 Motywacja wewnętrzna jest potrzebą zdobywania wiedzy, cechą wrodzoną, mają ją wszystkie dzieci, które samorzutnie chcą wszystko poznać i zbadać; jest to ambicja, czyli chęć zdobycia uznania własnej osoby ze strony innych za wiedzę i umiejętności; jest to wewnętrzne przekonanie o praktycznej przydatności nauki szkolnej.

7 Cechy motywacji wzbudzanie energii; ukierunkowanie wysiłku na cel; koncentracja uwagi i selekcja bodźców; wypracowanie odpowiednich działań; koncentracja i wytrwałość podejmowanych czynności.

8 Motywacja jest w dużej mierze wyuczona i podlega wychowaniu. Można ją kształtować.

9 Czynniki wzmacniające motywację dzieci do nauki

10 zainteresowanie rodziców nauką szkolną (rozmowy o szkole, dobry kontakt z nauczycielem, dbałość o przybory); wzmacnianie poczucia wartości dziecka, wiara, że poradzi sobie z nauką, mimo, iż niekiedy odnosi porażki; oferowanie pomocy w przypadku trudności;

11 atmosfera szacunku do nauki i szkoły w domu rodzinnym; rozwijanie nawyku czytelnictwa – rodzic musi modelować takie zachowania (sam czytać, aby to było skuteczne), pokazywanie wartości nauki i wiedzy; dostosowywanie zadań do możliwości dziecka, zbyt wygórowane ambicje rodzica hamują motywację;

12 zorganizowanie dziecku kącika do nauki, ustalenie stałego harmonogramu dnia (stałe pory odrabiania lekcji, odpoczynku, snu); konsekwencja i wytrwałość w kontrolowaniu zadań domowych, sprawdzaniu dzienniczka i oferowaniu pomocy w lekcjach, mimo przemęczenia i zapracowania rodziców; wzmacnianie autorytetu nauczyciela, trzymanie jednego frontu;

13 chwalenie dziecka natychmiastowo za zaangażowanie w pracę, pozytywny stosunek do nauki oraz włożony wysiłek, aby utrwalać takie zachowania; właściwe stosunki między dziećmi, pozytywny wpływ grup rówieśniczych.

14 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki

15 1. Służenie przykładem. 2. Dostrzeganie sukcesów, pochwały. 3. Stawianie racjonalnych wymagań. 4. Właściwa organizacja czasu. 5. Pomoc w nauce. 6. Interesowanie się problemami dziecka.

16 7. Pozytywne emocje. 8. Mądre karanie. 9. Nagradzanie. 10. Zapewnienie dobrych warunków do nauki. 11. Traktowanie rodzeństwa na równi. 12. Obowiązki domowe.

17 Podsumowanie Zachowania i reakcje najbliższych osób mają wyraźny wpływ na motywację dzieci oraz ich stosunek do siebie i szkoły. Ważną rolę stanowią gesty i słowa, ton wypowiedzi, a także stosowane przez rodziców kary i nagrody.

18 Należy się starać, żeby dzieci dobrze się czuły w domu, aby chciały rozmawiać z rodzicami i stawały się coraz bardziej samodzielne.

19 Interesuj się postępami dziecka Kontakt z wychowawcą dziecka. Obecność rodziców na zebraniach w szkole. Kontakt z dzieckiem i wspólna analiza problemów szkolnych.

20 Wspieraj, ale nie wyręczaj Wspierająca rola rodziców. Wdrażanie dziecka do samodzielności. Samokontrola wykonanej pracy. Dziecko samo powinno dostrzegać swoje błędy i móc je poprawić. Każde dziecko wymaga innej formy wsparcia.

21 Mądrze motywuj Mądre nagradzanie jest lepsze niż kara. Uznanie rodziców to też nagroda. Pochwała opisowa i jej wpływ na proces myślowy dziecka.

22 Doceniaj osiągnięcia dziecka Osiągnięcia a stopnie Dziecko mniej i bardziej zdolne Sukces jest efektem wielu drobnych osiągnięć

23 Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie Poszukaj sposobu zaprezentowania dziecku innego obrazu jego osoby. Stwórz sytuacje, w której dziecko może zobaczyć siebie w innym świetle. Pozwól dziecku usłyszeć, jak mówimy o nim coś pozytywnego. Określ wzór zachowania, jakiego oczekujesz. Przypomnij dziecku jego poprzednie osiągnięcia. Powiedz, jakie są wasze odczucia i oczekiwania.

24 Buduj w dziecku poczucie własnej wartości Poczucie własnej wartości to pozytywne myślenie o sobie. Wykorzystywanie silnych stron dziecka. Kształtowanie w dziecku energii i inicjatywy.

25 Wskazówki dla rodziców Rozwijaj naturalną ciekawość dziecka, wzbudzaj jego motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki poprzez: – Organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy, oglądanie z dzieckiem ciekawych programów w TV i rozmawiaj o nich – Rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp.. – Wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia różnych umiejętności – Dawanie przykładu własnym zachowaniem

26 Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna Wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj je w niej: – Interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym, czego dziecko się nauczyło, – Wdrażaj dziecko do systematyczności, – Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności, – Szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia, – Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu i umiejętności, – Pomagaj dziecku nazwać jego uczucia i poszukiwać nowych rozwiązań.

27 Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!


Pobierz ppt "Jak motywować dziecko do nauki? Opracowała Joanna Tomczak pedagog Gimnazjum nr 5 w Elblągu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google