Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM. Początki badań nad zdolnościami, datują się na drugą połowę XIX wieku Charles Burt. Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Wyróżniono.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM. Początki badań nad zdolnościami, datują się na drugą połowę XIX wieku Charles Burt. Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Wyróżniono."— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

2 Początki badań nad zdolnościami, datują się na drugą połowę XIX wieku Charles Burt. Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Słowne Słowne Matematyczne Matematyczne Techniczne Techniczne Artystyczne Artystyczne Twórcze Twórcze

3 Powstało wiele modelowych koncepcji i teorii podejmujących próbę wyjaśnienia fenomenu zdolności oraz określenia dodatnich i ujemnych czynników wpływających na ich rozwój. Oto dwa przykłady: Powstało wiele modelowych koncepcji i teorii podejmujących próbę wyjaśnienia fenomenu zdolności oraz określenia dodatnich i ujemnych czynników wpływających na ich rozwój. Oto dwa przykłady:

4 Trójpierścieniowy model zdolności J.S.Renzulliego, Twórczość Zaangażowanie w pracę Zdolności powyżej przeciętnej

5 Drugi model (F.Mőnksa) wyraźnie uwzględnia dodatkowo warunki zewnętrzne, które determinują rozwój w takich kręgach środowiskowych jak rodzina, szkoła i grupa rówieśnicza. Wybitne zdolności intelektualne twórczość motywacja szkoła rówieśnicy rodzina

6 Typy inteligencji lingwistyczna lingwistyczna lingwistyczna matematyczno-logiczna matematyczno-logiczna matematyczno-logiczna wizualno-przestrzenna wizualno-przestrzenna wizualno-przestrzenna muzyczna muzyczna muzyczna interpersonalna interpersonalna kinestetyczna kinestetyczna kinestetyczna

7 Lingwistyczna - umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość na słowa, na modulację głosu, wiersze, rymowanki.

8 Matematyczno-logiczna – rozwiązywanie problemów w sposób niewerbalny, myślenie abstrakcyjne: ten typ inteligencji może być wykorzystywany na wszystkich przedmiotach szkolnych

9 Wizualno-przestrzenna – myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie z map, diagramów i tabel, wykorzystanie ruchu, można ten typ inteligencji pobudzać stosując wizualne pomoce dydaktyczne: diagramy, tablice.

10 Muzyczna – poczucie rytmu, uczniowie z tym typem inteligencji lubią rapowanie, rymowanki, nauka przy muzyce.

11 Interpersonalna – łatwy kontakt z innymi ludźmi, dobra komunikacja, uczniowie z tym typem lubią pracę w parach lub małych grupach

12 Intrapersonalna – wysoki poziom wiedzy o samym sobie, silne poczucie wartości, automotywacja

13 Kinestetyczna – uzdolnienia manualne, duże znaczenie zmysłu dotyku, uczniowie ze zdolnościami kinestetycznymi lubią ćwiczyć z podziałem na role, wycieczki, zajęcia w terenie.

14 Uczeń zdolny charakteryzuje się określonymi cechami pozytywnymi. Należą do nich: ponadprzeciętny intelekt; ponadprzeciętny intelekt; szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie; szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie; dociekliwość, duża liczba pytań; dociekliwość, duża liczba pytań; szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych; szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych; umiejętność skupienia uwagi przez dłuższy czas; umiejętność skupienia uwagi przez dłuższy czas; bogata wyobraźnia, oryginalne pomysły; bogata wyobraźnia, oryginalne pomysły; potrzeba ukazania swoich myśli, wrażeń, emocji; potrzeba ukazania swoich myśli, wrażeń, emocji; niezależna postawa, obrona swoich myśli. niezależna postawa, obrona swoich myśli.

15 Uczniowi zdolnemu nie brakuje jednak skłonności do przejawiania cech negatywnych takich jak: uczeń taki bywa często kłopotliwy; uczeń taki bywa często kłopotliwy; trudności w przystosowaniu się do grupy ( chęć ciągłego imponowania, dominacji, postawa egocentryczna ); trudności w przystosowaniu się do grupy ( chęć ciągłego imponowania, dominacji, postawa egocentryczna ); zarozumiałość, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom; zarozumiałość, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom; egocentryzm, koncentracja na sobie; egocentryzm, koncentracja na sobie; trudności w przechodzeniu od wiadomości do umiejętności, demonstrowanie wiedzy encyklopedycznej; trudności w przechodzeniu od wiadomości do umiejętności, demonstrowanie wiedzy encyklopedycznej; chwiejność emocjonalna, nieśmiałość lub nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne bądź lękowe. chwiejność emocjonalna, nieśmiałość lub nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne bądź lękowe.

16 Formy pracy z uczniem zdolnym Krótkie kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem zdolnym, zwykle komentujące w sposób bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, apotem rozwiązaniem go Krótkie kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem zdolnym, zwykle komentujące w sposób bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, apotem rozwiązaniem go Zadawanie dodatkowych zadań podczas pracy klasowej i prac domowych Zadawanie dodatkowych zadań podczas pracy klasowej i prac domowych Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury Korygowanie błędów kolegów Korygowanie błędów kolegów Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji Zachęcanie do czytania fachowej literatury Zachęcanie do czytania fachowej literatury Zwiększanie wymagań co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi Zwiększanie wymagań co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi Stworzenie okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych Stworzenie okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych Praca w grupach, w których uczniowie zdolni pełnią rolę liderów Praca w grupach, w których uczniowie zdolni pełnią rolę liderów Kształcenie wielopoziomowe, czyli różnicowanie poziomu trudności na każdej jednostce lekcyjnej Kształcenie wielopoziomowe, czyli różnicowanie poziomu trudności na każdej jednostce lekcyjnej


Pobierz ppt "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM. Początki badań nad zdolnościami, datują się na drugą połowę XIX wieku Charles Burt. Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Wyróżniono."

Podobne prezentacje


Reklamy Google