Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r.

2 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Konkurencyjność przedsiębiorstwa 2 CzynnikiPrzewaga konkurencyjnaInnowacje Zewnętrzne: Polityka państwa Infrastruktura Relacje Wewnętrzne: Zasoby Techniki i technologie Innowacje Zewnętrzne: Polityka państwa Infrastruktura Relacje Wewnętrzne: Zasoby Techniki i technologie Innowacje Struktura firmy Reputacja Innowacje Zasoby strategiczne Produktowe Technologiczne Marketingowe Społeczne Innowacyjność powinna stać się dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, wpisaną na trwale w jej system zarządzania i kulturę.

3 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Przykłady rozwiązań innowacyjnych 3

4 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Pozycja Unii Europejskiej w rankingu innowacji Źródło: Europejski Raport na temat Innowacyjności 2006 Komisja Europejska uważnie śledzi postępy w dziedzinie, wykorzystując Europejski Raport o Stanie Innowacji i powiązany z nim doroczny Raport na temat Innowacyjności Stany Zjednoczone i Japonia nadal biją na głowę państwa członkowskie Unii Europejskiej pod względem całokształtu innowacji, jak wynika z Europejskiego Raportu na temat Innowacyjności 2006

5 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Nowy, innowacyjny zwrot na Fundusze Strukturalne Cel: Rozpalić kontynentalny ogień innowacji! „Po pierwsze innowacje, głupcze!” Esko Aho, były premier Finlandii, Dyrektor Niezależnej Grupy Ekspertów Badań, Rozwoju i Innowacji, Przewodniczący Fińskiego Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju (Sitra) Stymulowanie innowacyjności Rynek dla innowacyjnych produktów Środki na badania i rozwój Poprawa mobilności strukturalnej Europy Promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy „… idź na swoje, zbankrutuj kilka razy, na własnych błędach nauczysz się najlepiej” [R. Karkosik] WIN – WIN

6 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE czyli Mapa drogowa dla bardziej innowacyjnej Europy 1.System edukacyjny 2.Europejski Instytut Technologii 3.Rynek pracy dla naukowców 4.Wymiana wiedzy między uniwersytetami i innymi publicznymi instytucjami naukowymi a światem przemysłu 5.Polityka spójności UE na lata 2007-2013 6.Bodźce podatkowe w dziedzinie badawczo- rozwojowej 7.Ochrona praw własności intelektualnej 8.Rozwój nowych produktów cyfrowych, usług i modeli działalności gospodarczej 9.Pionierskie rynki 10.Zamówienia publiczne

7 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Polityka spójności UE na lata 2007-2013 Instrumenty finansowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Spójności Zostanie wykorzystana do wsparcia innowacyjności na szczeblu Regionalnym. Wszystkie państwa członkowskie powinny przeznaczyć dużą część całkowitego budżetu w wysokości. 308 mld EUR na inwestowanie w wiedzę i innowacje Oświata musi nadążać za zmianami Ochrona wynalazków motywacja do inwestowania w nie Klastry łączą uczelnie, firmy i gwarantują przyspieszenie wdrażania wiedzy na rynek

8 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Ambitny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa” Zastrzyk finansowy 9 711,6 mln Euro 90% na B&R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne

9 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Sposoby pozyskiwania innowacji przez przedsiębiorstwo Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces, marketing lub organizacja) może być wynikiem  własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa  współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami  zakupu wiedzy w postaci: niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach)

10 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Własna działalność B&R czyli pozyskać środki na Centrum Badwczo-Rozowjowe Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia CBR (np. centra usług inżynierskich, centa jakości) – preferowane MSP (4.5.2 PO IG) Wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR, obejmujące zakup usług doradczych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach (4.2 PO IG) A B

11 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Co powinniśmy wiedzieć, czyli co sprawdzić przed podjęciem decyzji o aplikowaniu o środki unijne?  jakie cele powinien realizować składany projekt  jakie podmioty mogą się ubiegać o dotacje  jakie rodzaje projektów są kwalifikowane do wsparcia  poziom dofinansowania  minimalna i maksymalna kwota dofinansowania, pomoc publiczna  koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  źródła finansowania projektu  terminy składania wniosków i realizacji inwestycji  procedury związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej  kryteria oceny formalnej, techniczno–ekonomicznej oraz merytorycznej wniosków  procedury związane z oceną wniosków przez ekspertów  procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, fizyczną realizacją inwestycji oraz zakończeniem realizacji projektu  zasad wypłaty dotacji  wzory dokumentów aplikacyjnych: wniosku, biznes planu czy załączników

12 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Na co zwrócić uwagę? Cel projektu Wskaźniki realizacji celów projektu Harmonogram realizacji projektu Koszty realizacji projektu Źródła finansowania projektu Spójność – podstawą dobrego wniosku i biznes planu

13 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Sukces w zarządzaniu projektem jest możliwy wówczas, gdy zespół projektowy jest dobrze przygotowany do pracy zbiorowej. Nie wystarczą tu umiejętność planowania czy liczenia. Istotę stanowi utrzymanie tempa pracy, radzenia sobie z konfliktami, ryzykiem itd. To wymaga dużej świadomości i wysokich kompetencji grupy! Zwróćmy uwagę na Kierownika Projektu – projekty są kontrolowane! (osoba, która będzie posiadać największą wiedzę na temat projektu i w razie kontroli będzie reprezentować projekt ) Ważne! Projekt musi:  Zamykać się biznesowo  Przynieść zyski  Uwzględniać korzyści ekonomiczne  Być dobrze zarządzany

14 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Na zachętę! Danuta Hübner ustanowiła coroczną nagrodę „RegioStars” za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego Pamiętajmy! W następnym okresie programowania Polska nie otrzyma już takich kwot do wykorzystania. Szansa, którą Polska otrzymała na lata 2007 – 2013 już się więcej nie powtórzy!

15 zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa 35 61-896 Poznań telefon.: +48.61. 859.59.00, faks: +48.61.859.59.01 e-mail: dgasa@dga.pl www.DGA.pl Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa telefon.: +48.22.630.30.30, faks: +48.22.630.30.31 e-mail: dgawawa@dga.pl www.DGA.pl Andrzej Głowacki Prezes Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA SA Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google