Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r.

2 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Konkurencyjność przedsiębiorstwa 2 CzynnikiPrzewaga konkurencyjnaInnowacje Zewnętrzne: Polityka państwa Infrastruktura Relacje Wewnętrzne: Zasoby Techniki i technologie Innowacje Zewnętrzne: Polityka państwa Infrastruktura Relacje Wewnętrzne: Zasoby Techniki i technologie Innowacje Struktura firmy Reputacja Innowacje Zasoby strategiczne Produktowe Technologiczne Marketingowe Społeczne Innowacyjność powinna stać się dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, wpisaną na trwale w jej system zarządzania i kulturę.

3 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Przykłady rozwiązań innowacyjnych 3

4 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Pozycja Unii Europejskiej w rankingu innowacji Źródło: Europejski Raport na temat Innowacyjności 2006 Komisja Europejska uważnie śledzi postępy w dziedzinie, wykorzystując Europejski Raport o Stanie Innowacji i powiązany z nim doroczny Raport na temat Innowacyjności Stany Zjednoczone i Japonia nadal biją na głowę państwa członkowskie Unii Europejskiej pod względem całokształtu innowacji, jak wynika z Europejskiego Raportu na temat Innowacyjności 2006

5 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Nowy, innowacyjny zwrot na Fundusze Strukturalne Cel: Rozpalić kontynentalny ogień innowacji! „Po pierwsze innowacje, głupcze!” Esko Aho, były premier Finlandii, Dyrektor Niezależnej Grupy Ekspertów Badań, Rozwoju i Innowacji, Przewodniczący Fińskiego Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju (Sitra) Stymulowanie innowacyjności Rynek dla innowacyjnych produktów Środki na badania i rozwój Poprawa mobilności strukturalnej Europy Promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy „… idź na swoje, zbankrutuj kilka razy, na własnych błędach nauczysz się najlepiej” [R. Karkosik] WIN – WIN

6 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE czyli Mapa drogowa dla bardziej innowacyjnej Europy 1.System edukacyjny 2.Europejski Instytut Technologii 3.Rynek pracy dla naukowców 4.Wymiana wiedzy między uniwersytetami i innymi publicznymi instytucjami naukowymi a światem przemysłu 5.Polityka spójności UE na lata Bodźce podatkowe w dziedzinie badawczo- rozwojowej 7.Ochrona praw własności intelektualnej 8.Rozwój nowych produktów cyfrowych, usług i modeli działalności gospodarczej 9.Pionierskie rynki 10.Zamówienia publiczne

7 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Polityka spójności UE na lata Instrumenty finansowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Spójności Zostanie wykorzystana do wsparcia innowacyjności na szczeblu Regionalnym. Wszystkie państwa członkowskie powinny przeznaczyć dużą część całkowitego budżetu w wysokości. 308 mld EUR na inwestowanie w wiedzę i innowacje Oświata musi nadążać za zmianami Ochrona wynalazków motywacja do inwestowania w nie Klastry łączą uczelnie, firmy i gwarantują przyspieszenie wdrażania wiedzy na rynek

8 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Ambitny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa” Zastrzyk finansowy 9 711,6 mln Euro 90% na B&R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne

9 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Sposoby pozyskiwania innowacji przez przedsiębiorstwo Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces, marketing lub organizacja) może być wynikiem  własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa  współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami  zakupu wiedzy w postaci: niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach)

10 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Własna działalność B&R czyli pozyskać środki na Centrum Badwczo-Rozowjowe Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia CBR (np. centra usług inżynierskich, centa jakości) – preferowane MSP (4.5.2 PO IG) Wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR, obejmujące zakup usług doradczych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach (4.2 PO IG) A B

11 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Co powinniśmy wiedzieć, czyli co sprawdzić przed podjęciem decyzji o aplikowaniu o środki unijne?  jakie cele powinien realizować składany projekt  jakie podmioty mogą się ubiegać o dotacje  jakie rodzaje projektów są kwalifikowane do wsparcia  poziom dofinansowania  minimalna i maksymalna kwota dofinansowania, pomoc publiczna  koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  źródła finansowania projektu  terminy składania wniosków i realizacji inwestycji  procedury związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej  kryteria oceny formalnej, techniczno–ekonomicznej oraz merytorycznej wniosków  procedury związane z oceną wniosków przez ekspertów  procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, fizyczną realizacją inwestycji oraz zakończeniem realizacji projektu  zasad wypłaty dotacji  wzory dokumentów aplikacyjnych: wniosku, biznes planu czy załączników

12 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Na co zwrócić uwagę? Cel projektu Wskaźniki realizacji celów projektu Harmonogram realizacji projektu Koszty realizacji projektu Źródła finansowania projektu Spójność – podstawą dobrego wniosku i biznes planu

13 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Sukces w zarządzaniu projektem jest możliwy wówczas, gdy zespół projektowy jest dobrze przygotowany do pracy zbiorowej. Nie wystarczą tu umiejętność planowania czy liczenia. Istotę stanowi utrzymanie tempa pracy, radzenia sobie z konfliktami, ryzykiem itd. To wymaga dużej świadomości i wysokich kompetencji grupy! Zwróćmy uwagę na Kierownika Projektu – projekty są kontrolowane! (osoba, która będzie posiadać największą wiedzę na temat projektu i w razie kontroli będzie reprezentować projekt ) Ważne! Projekt musi:  Zamykać się biznesowo  Przynieść zyski  Uwzględniać korzyści ekonomiczne  Być dobrze zarządzany

14 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Na zachętę! Danuta Hübner ustanowiła coroczną nagrodę „RegioStars” za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego Pamiętajmy! W następnym okresie programowania Polska nie otrzyma już takich kwot do wykorzystania. Szansa, którą Polska otrzymała na lata 2007 – 2013 już się więcej nie powtórzy!

15 zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa Poznań telefon.: , faks: Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater Warszawa telefon.: , faks: Andrzej Głowacki Prezes Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA SA Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Jak powinniśmy rozumieć INNOWACYJNOŚĆ w aspekcie środków unijnych? Kraków, 10 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google