Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ inż. Bartosz Palka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ inż. Bartosz Palka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami."— Zapis prezentacji:

1 GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ inż. Bartosz Palka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami

2 Niska emisja GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o. niska emisja to zjawisko związane z emisją do powietrza szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw (m.in. węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego) w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych. źródło: www.polskieradio.pl, zmienione

3 Główne przyczyny niskiej emisji GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o. źródło: www.rudaslaska.naszemiasto.pl, zmienione zły stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania, przestarzałe, niesprawne urządzenia grzewcze, spalanie odpadów w piecach i kotłach do tego nieprzystosowanych, zły stan instalacji kominowych.

4 Sposoby ograniczania niskiej emisji Termomodernizacja budynków Wymiana przestarzałych, nieefektywnych pieców i kotłów Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Promocja komunikacji zbiorowej Edukacja GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o. źródło: www. powietrze.malopolska.pl

5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który wykorzystuje informacje o wielkości zużycia energii i wielkości emisji dwutlenku węgla do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie efektywnego wykorzystywania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii. GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki niskoemisyjnej:  określa priorytetowe obszary działań,  definiuje konkretne środki służące do osiągnięcia celu,  określa ramy czasowe osiągnięcia celu,  wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych elementów celu,  zawiera długoterminową strategię działania.  nie może być traktowany jako dokument skończony,  zmienia się w czasie,  wymaga analizowania prowadzonych działań,  wymaga analizowania rozwoju gminy,  musi być monitorowany,  musi być aktualizowany. GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

7 Źródła finansowania Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego np. na: działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej i budynków jednorodzinnych, dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych. GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

8 Źródła finansowania GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

9 Źródła finansowania GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

10 Źródła finansowania GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

11 Źródła finansowania GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

12 Źródła finansowania GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

13 Ankietyzacja Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i obszary problemowe Gminy, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem. Stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

14 Ankietyzacja Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy lub u wykonawcy Planu - IGO Sp. z o.o. Wypełnioną ankietę można: dostarczyć do Urzędu Gminy; przesłać pocztą na adres korespondencyjny: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice; przesłać drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl.info@odpady.biz.pl Termin na przekazanie ankiety mija w dniu 29.02.2016 r. GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ IGO Sp. z o.o.

15 Dziękujemy za uwagę IGO Sp. z o.o. Ul. Barbary 21 a 40-053 Katowice info@odpady.biz.pl www.igo.pl GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


Pobierz ppt "GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ inż. Bartosz Palka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google