Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja Czysta energia – zdrowe powietrze. Zrównoważony Rozwój Energetyczny Miasta Częstochowa. Częstochowa 12 czerwiec 2007 Sławomir Pasierb Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja Czysta energia – zdrowe powietrze. Zrównoważony Rozwój Energetyczny Miasta Częstochowa. Częstochowa 12 czerwiec 2007 Sławomir Pasierb Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja Czysta energia – zdrowe powietrze. Zrównoważony Rozwój Energetyczny Miasta Częstochowa. Częstochowa 12 czerwiec 2007 Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice s.pasierb@fewe.pl Dlaczego wszyscy mamy działać na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią w mieście

2 2 Wymagania dla ograniczenia wzrostu: Ochrona klimatu ziemi – zatrzymanie stężenia CO 2 w atmosferze na poziomie 450 – 550 ppm Nadążanie podaży za popytem energii – bezpieczeństwo energetyczne Zrównoważony rozwój – ograniczone zasoby paliw kopalnych: ropa naftowa na 40 – 50 lat, gaz 60 – 70 lat, węgiel 150 – 160 lat, uran 60 lat (dla obecnego poziomu zużycia) Zrównoważony rozwój – wyzwaniem na już

3 3 Ale apetyt na energię ciągle rośnie Całkowite zużycie energii w świecie

4 4 Czy może być inaczej niż zwykle Światowe emisje gazów cieplarnianych (1970 – 2100). Scenariusz bazowy i przeciwdziałania

5 5 Cel – lepiej wykorzystać energię Światowy rozwój zużycia energii

6 6 Duże koszty – hamowanie wzrostu – mit? Nakłady inwestycyjne w scenariuszu bazowym i w scenariuszu przeciwdziałania

7 7 Unia ma ambitne cele – 3 x 20 Całkowite zużycie paliw i energii oraz energochłonność

8 8 Zrównoważone gospodarowanie energią – jak? Efektywność wykorzystania energii w systemie społeczno- gospodarczym

9 9 Zrównoważone gospodarowanie energią – co to? Zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej obejmuje dwa podstawowe elementy: Efektywne wykorzystanie nieodnawialnych i odnawialnych paliw i energii w całym łańcuchu elementów systemu energetycznego, czyli od wydobycia i pozyskania paliw i energii do użytkowania energii i usług energetycznych, Zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w pokryciu zapotrzebowania świata, kraju, regionu, gminy na paliwa i energię. Efektywne wykorzystanie energii w szerszym ujęciu gospodarczo-społecznym oznacza dodatkowo efektywność stylu życia

10 10 Kto inicjatorem i kto zarządza? Na szczeblu lokalnym rolę inicjatora i koordynatora w zarządzaniu energią i środowiskiem winien przejąć samorząd terytorialny, w tym gmina gdyż: -ustawowo jest zobowiązana do planowania zaopatrzenia gminy w sieciowe nośniki energii oraz do realizacji programów ochrony środowiska, -ale również dlatego, że skutki działań wpływają na całą lokalną gospodarkę i społeczeństwo, -budowa koalicji i partnerstwo podmiotów, to najlepszy przyczynek dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz synergia działań, a nie pozorne i lokalne konflikty interesów.

11 11 W jakim towarzystwie i dla kogo? Aktorzy zrównoważonego rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej – potencjalni koalicjanci

12 12 Energia finalna w Częstochowie Struktura zużycia wg nośników (12 588 TJ/rok) Źródło: Założenia do planu

13 13 Kto zużywa energię w Częstochowie Struktura zużycia wg odbiorców Źródło: Założenia do planu Szacunki FEWE

14 14 Odpowiedzialni za jakość powietrza

15 15 Siły sprawcze lepszego gospodarowania energią Regulacje prawne UE i Polski Ekonomia – wzrost cen paliw i energii Lokalne strategie i plany – partnerstwo Pomocowe dofinansowanie przedsięwzięć Świadomość – informacja i edukacja

16 16 Regulacje UE wymuszeniem? Pod ciśnieniem prawa

17 17 Świadomość: duży wybór – duży rozrzut Przykład chłodziarko – zamrażarki 300 – 350 l (****)

18 18 Co można zrobić w Częstochowie Przedsiębiorstwa energetyczne: -zwiększenie skojarzenia w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej -promocja i rozwój usług energetycznych (np. szpitale, SME), -włączenie się w system edukacji i informacji tworzony przez UM Częstochowa, -Skorelowane plany energetyczne przedsiębiorstw energetycznych i miasta

19 19 Co można zrobić w Częstochowie cd. Władze Miasta: -Strategia zorientowana na partnerstwo i pozyskanie środków pomocowych -Edukowanie i informowanie społeczeństwa – portal internetowy, -Sektor publiczny jako przykład: zarządzanie energią we własnych obiektach i budynkach, -Aktywizowanie wszystkich podmiotów w tworzeniu i realizacji planów

20 20 Co można zrobić w Częstochowie cd. Użytkownicy: -termomodernizacja budynków -promocja i rozwój usług energetycznych (np. szpitale, SME), -włączenie się w system edukacji i informacji tworzony przez UM Częstochowa, -Skorelowane plany energetyczne przedsiębiorstw energetycznych i miasta

21 21 Korzyści dla wszystkich Bezpieczeństwo energetyczne Ochrona środowiska i klimatu ziemi Konkurencyjność towarów i usług Gospodarność wydatków publicznych Koszty energii w budżetach domowych

22 22 Dziękuję za uwagę s.pasierb@fewe.pl


Pobierz ppt "1 Konferencja Czysta energia – zdrowe powietrze. Zrównoważony Rozwój Energetyczny Miasta Częstochowa. Częstochowa 12 czerwiec 2007 Sławomir Pasierb Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google