Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Krótki przewodnik dla mieszkańców o wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej w mieście.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Krótki przewodnik dla mieszkańców o wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej w mieście."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Krótki przewodnik dla mieszkańców o wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej w mieście

2 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Gospodarka niskoemisyjna Typ gospodarki nastawionej na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO 2, metan) poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny) i wykorzystanie potencjału zielonych technologii, czyli alternatywnych i odnawialnych źródeł energii (wykorzystanie biogazu, biomasy, energii wiatru, słońca, wody czy geotermii).

3 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Plan gospodarki niskoemisyjnej Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny dla miasta, który nakreśla wizję jego rozwoju w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, wykorzystaniu OZE, rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców, czy promocji energooszczędnych wzorców konsumpcji itp. Najważniejszą częścią PGN jest zestawienie działań, na które miasto planuje pozyskać dotacje i zrealizować w latach 2014-2020.

4 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Cele i korzyści wynikające z PGN CELE PLANU: redukcja emisji CO 2 do 20% podniesienie efektywności energetycznej do 20% wzrost udziału OZE do 20 % dokument jest konieczny, by miasto mogło starać się o fundusze krajowe i unijne na działania z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w latach 2014-2020 wypracowanie oszczędności dla miejskiego budżetu dzięki zarządzaniu zużyciem energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej redukcja emisji CO 2 oraz innych ubocznych produktów spalania (tlenki azotu, węgla, siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) z tzw. niskiej emisji, tym samym poprawa jakości stanu powietrza

5 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Wybrane działania w mieście OBSZAR DZIAŁANIE NA LATA 2014-2020 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Budowa i rozbudowa systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków użyteczności publicznej Budowa turbin wiatrowych na terenie miasta Prowadzenie badań geologicznych rozpoznawczych i montaż pomp ciepła z pionowymi dolnymi źródłami ciepła Dystrybucja ciepła Wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach użyteczności publicznej Ograniczenie emisji w budynkach Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie miasta Bełchatowa Wsparcie wspólnot mieszkaniowych z zakresie zwiększania efektywności energetycznej obiektów Dotacje do wymiany indywidualnych źródeł ciepła na efektywniejsze Ekologiczne oświetlenie Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne Wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym Niskoemisyjny transport Wymiana pojazdów komunikacji publicznej na niskoemisyjne (hybrydowe, elektryczne lub zasilane biogazem lub gazem) Rozbudowa infrastruktury rowerowej i systemu zachęt dla osób dojeżdżających do pracy rowerem Gospodarka przestrzenna Rewitalizacja i tworzenie nowych obszarów zieleni miejskiej

6 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Konsultacje społeczne W ramach opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej odbędą się konsultacje społeczne. Podczas nich każdy mieszkaniec będzie mógł wnieść swoje uwagi i pomysły do planu. KONSULTACJE PLANOWANE SĄ NA 24.02.2015 R. W URZĘDZIE MIASTA Bełchatowa. INFORMACJE NA TEMAT GODZINY SPOTKANIA BĘDĄ OPUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BELCHATOW.PL/PGN

7 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom DOFINANSOWANIE projektu PROJEKT pn. OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BEŁCHATOWA JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKURA I ŚRODOWISKO. DOFINANSOWANIE WYNOSI 85 PROC. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – 30 KWIETNIA 2015 R.

8 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Urząd Miasta Bełchatowa WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów tel. +48 44 733 51 44, fax +48 44 733 51 40 um@belchatow.pl | www.belchatow.pl


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Krótki przewodnik dla mieszkańców o wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej w mieście."

Podobne prezentacje


Reklamy Google