Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU 2009/2010 P OLSKIEJ L IGI M ISTRZÓW E NERGII O DNAWIALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU 2009/2010 P OLSKIEJ L IGI M ISTRZÓW E NERGII O DNAWIALNEJ."— Zapis prezentacji:

1 FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU 2009/2010 P OLSKIEJ L IGI M ISTRZÓW E NERGII O DNAWIALNEJ

2 LIGA SŁONECZNA M YCZKOWCE ZŁOTY MEDAL KATEGORIA DO 5.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 516 Powierzchnia kolektorów: 220 m 2 Moc kotłowni opalanych drewnem: 550 kW Ekologiczne instalacje w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas (oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, kolektory słoneczne, kotłownia na biomasę) Redukcja emisji dwutlenku siarki o 99,5% i dwutlenku węgla o 89,7%

3 S TANÓWKO SREBRNY MEDAL Liczba mieszkańców: 67 Powierzchnia kolektorów: 35 m 2 Moc elektrowni wodnej: 36 kW LIGA SŁONECZNA KATEGORIA DO 5.000 MIESZKAŃCÓW

4 P ROSZÓWKI BRĄZOWY MEDAL Liczba mieszkańców: 1 723 Powierzchnia kolektorów: 265 m 2 Moc pomp ciepła: 60 kW LIGA SŁONECZNA KATEGORIA DO 5.000 MIESZKAŃCÓW ok. 25% redukcja zapotrzebowania na energię na krytej pływalni odzysk ciepła ze ścieków sanitarnych odprowadzanych z pływalni

5 S ZCZAWNICA ZŁOTY MEDAL K ATEGORIA 5.000 – 50.500 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 7 479 Powierzchnia kolektorów: 5 430 m 2 LIGA SŁONECZNA Montaż systemów solarnych u odbiorców indywidualnych (przekazanie systemów „w użyczenie” przez gminę) Utworzenie Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO-SZCZAWNICA” w celu realizacji projektu solarnego

6 P ODDĘBICE SREBRNY MEDAL K ATEGORIA 5.000 – 50.500 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 7 825 Powierzchnia kolektorów: 2 270 m 2 Moc kotłowni opalanych drewnem: 2 000 kW LIGA SŁONECZNA Planowane wykorzystanie wód geotermalnych do celów energetycznych, leczniczych i rekreacyjnych Termomodernizacja licznych obiektów użyteczności publicznej i bloków mieszkalnych

7 P RASZKA BRĄZOWY MEDAL K ATEGORIA 5.000 – 50.500 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 8 381 Powierzchnia kolektorów: 1 249 m 2 LIGA SŁONECZNA Modernizacja systemu ciepłowniczego (wymiana kotłowni węglowych na kotłownie gazowe) Termomodernizacja budynków komunalnych oraz budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

8 E ŁK ZŁOTY MEDAL KATEGORIA POWYŻEJ 50.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 56 700 Powierzchnia kolektorów: 800 m 2 Moc instalacji fotowoltaicznej: 3,2 kW Moc kotłowni opalanych drewnem: 1 200 kW Moc siłowni wiatrowej: 10 kW Moc biogazowni: 420 kW LIGA SŁONECZNA Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej Sygnatariusz Porozumienia Burmistrzów

9 N OWY S ĄCZ SREBRNY MEDAL KATEGORIA POWYŻEJ 50.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 83 500 Powierzchnia kolektorów: 971 m 2 LIGA SŁONECZNA Termomodernizacja obiektów szkolnych

10 Ł ÓDŹ BRĄZOWY MEDAL KATEGORIA POWYŻEJ 50.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 742 387 Powierzchnia kolektorów: 7 368 m 2 LIGA SŁONECZNA Przedsięwzięcia termomodernizacyjne Planowane wykorzystanie energii geotermalnej Akcja „Słoneczna Łódź” Elektrociepłownia zasilana biogazem przy łódzkiej grupowej oczyszczalni ścieków

11 LIGA BIOMASY F ROMBORK ZŁOTY MEDAL KATEGORIA DO 5.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 3 880 Moc kotłowni opalanej biomasą: 6 500 kW Nowoczesna ciepłownia i system ciepłowniczy Redukcja emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki o 100%

12 M YCZKOWCE SREBRNY MEDAL KATEGORIA DO 5.000 MIESZKAŃCÓW LIGA BIOMASY Liczba mieszkańców: 516 Powierzchnia kolektorów: 220 m 2 Moc kotłowni opalanych drewnem: 550 kW Ekologiczne instalacje w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas (oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, kolektory słoneczne, kotłownia na biomasę) Redukcja emisji dwutlenku siarki o 99,5% i dwutlenku węgla o 89,7%

13 K ĘPICE BRĄZOWY MEDAL KATEGORIA DO 5.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 3 874 Moc kotłowni opalanych drewnem: 4 000 kW Moc małych elektrowni wodnych: 1 557 kW LIGA BIOMASY Uprawa wierzby energetycznej Wykorzystanie popiołu ze spalania biomasy jako nawozu

14 N OWA D ĘBA ZŁOTY MEDAL K ATEGORIA 5.000 – 50.500 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 11 900 Powierzchnia kolektorów: 234 m 2 Moc kotłowni opalanych biomasą: 8 025 kW, w tym drewnem 8 000 kW LIGA BIOMASY Złoty medalista pierwszego sezonu europejskiej Ligi Mistrzów OZE Plantacja wierzby energetycznej nawożona osadami z miejskiej oczyszczalni ścieków Modernizacja 109 węzłów cieplnych

15 K ISIELICE SREBRNY MEDAL K ATEGORIA 5.000 – 50.500 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 6 566 Moc kotłowni opalanych drewnem: 3 080 kW Moc farm wiatrowych: 42 500 kW LIGA BIOMASY Rozbudowa sieci ciepłowniczej opartej na kotłowni opalanej biomasą Jedna z największych w kraju farm wiatrowych (Łodygowo)

16 P ŁOŃSK BRĄZOWY MEDAL K ATEGORIA 5.000 – 50.500 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 23 000 Moc kotłowni opalanych drewnem: 10 200 kW LIGA BIOMASY Pierwsza w Polsce elektrociepłownia opalana biomasą, działająca w strukturze komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego Przedsięwzięcia termomodernizacyjne skutkujące oszczędnością energii cieplnej rzędu 20-25% w skali roku

17 E ŁK ZŁOTY MEDAL KATEGORIA POWYŻEJ 50.000 MIESZKAŃCÓW LIGA BIOMASY Liczba mieszkańców: 56 700 Powierzchnia kolektorów: 800 m 2 Moc instalacji fotowoltaicznej: 3,2 kW Moc kotłowni opalanych drewnem: 1 200 kW Moc siłowni wiatrowej: 10 kW Moc biogazowni: 420 kW Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej Sygnatariusz Porozumienia Burmistrzów

18 C ZĘSTOCHOWA SREBRNY MEDAL KATEGORIA POWYŻEJ 50.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 240 600 Powierzchnia kolektorów: 1 595 m 2 Moc kotłowni opalanych drewnem: 1 800 kW Moc biogazowni: 3 983 kW Moc siłowni wiatrowych: 250 kW Moc małej elektrowni wodnej: 75 kW LIGA BIOMASY Brązowy medalista pierwszego sezonu europejskiej Ligi Mistrzów OZE Zatwierdzony i wdrażany „Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy”

19 B IELSKO -B IAŁA BRĄZOWY MEDAL KATEGORIA POWYŻEJ 50.000 MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców: 175 476 Powierzchnia kolektorów: 71 m2 Moc kotłowni opalanych drewnem: 300 kW Moc pomp ciepła: 464 kW LIGA BIOMASY Pracownia energii odnawialnych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Wykorzystanie biogazu w Przedsiębiorstwie Komunalnym AQUA S.A. oraz na składowisku odpadów Sygnatariusz Porozumienia Burmistrzów Zatwierdzony i realizowany Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

20 FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU 2009/2010 P OLSKIEJ L IGI M ISTRZÓW E NERGII O DNAWIALNEJ


Pobierz ppt "FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU 2009/2010 P OLSKIEJ L IGI M ISTRZÓW E NERGII O DNAWIALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google