Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANGLIA OD KUCHNI English cuisine. My home is my castle „Mój dom jest moj ą twierdz ą ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANGLIA OD KUCHNI English cuisine. My home is my castle „Mój dom jest moj ą twierdz ą ”"— Zapis prezentacji:

1 ANGLIA OD KUCHNI English cuisine

2 My home is my castle „Mój dom jest moj ą twierdz ą ”

3 Kuchnia Wielkiej Brytanii, mimo ż e uznana za mdł ą i bez wyrazu, kryje w sobie bogactwo i histori ę. Zaskakuje smakoszy pewnymi modernizacjami, ale stosowanymi z poszanowaniem dla swej historii i starych receptur. Tradycyjna kuchnia brytyjska bazowała głównie na du ż ej ilo ś ci mi ę sa, ale obecnie coraz cz ęś ciej wzbogacana jest daniami wegetaria ń skimi.

4 Wielka Brytania dzieli si ę na cztery główne regiony: Szkocj ę, Angli ę, Wali ę i Irlandi ę Północn ą. Mimo ż e tworz ą wspólnot ę, zachowały sw ą odr ę bno ść kulinarn ą. Wielka Brytania dzieli si ę na cztery główne regiony: Szkocj ę, Angli ę, Wali ę i Irlandi ę Północn ą. Mimo ż e tworz ą wspólnot ę, zachowały sw ą odr ę bno ść kulinarn ą.

5 Anglia, a szczególnie Londyn - charakteryzuje si ę mieszank ą wpływów kulinarnych z ró ż nych kontynentów. W Londynie mo ż emy spróbowa ć : londy ń skich krwistych steków, puddingu Yorkshire, koktajli z krewetek, ryb ę z frytkami w towarzystwie octu, a na deser serwuje si ę placek jabłkowy, czyli apple pie.

6 Kuchnia angielska słynie z : Pomara ń czowej marmolady jasnej i ciemnej Pomara ń czowej marmolady jasnej i ciemnej (których smak nie przypomina pomara ń czy) Wyj ą tkowo gorzkiej, ostrej, kremowej i słonecznie Wyj ą tkowo gorzkiej, ostrej, kremowej i słonecznie ż ółtej musztardy-tradycyjnEJ Cleman’s ż ółtej musztardy-tradycyjnEJ Cleman’s Sosu HP podawany do mi ę s Sosu HP podawany do mi ę s z grilla czy steków. Słynnych serów: cheddar w Słynnych serów: cheddar w kilku odmianach (łagodny, dojrzewaj ą cy i pikantny), Stilton czyli niebieski ser ple ś niowy oraz inne ż ółte sery takie jak : Leicester i Gloucester. Sosu Worcestershire, któremu specyficzny zapach i słony smak nadaje sardela. Sosu Worcestershire, któremu specyficzny zapach i słony smak nadaje sardela.

7 Kuchnia szkocka jest bardziej tre ś ciwa. Charakterystyczne dania Szkocji to: owsianka, skirlie (płatki owsiane z cebul ą ),Cullen skink, scotch collop, gigot, a tak ż e dania z ryb i owoców morza i dania z dziczyzny. Kuchnia szkocka jest bardziej tre ś ciwa. Charakterystyczne dania Szkocji to: owsianka, skirlie (płatki owsiane z cebul ą ),Cullen skink, scotch collop, gigot, a tak ż e dania z ryb i owoców morza i dania z dziczyzny.

8 Kuchnia walijska Wiele walijskich da ń bazuje na delikatnym jagni ę cym mi ę sie. S ą to mi ę dzy innymi: cawl i scouse. Walia mo ż e si ę poszczyci ć tak ż e daniami z mał ż y czy wodorostów.

9 W Irlandii Północnej jada si ę do ść tre ś ciwie: mi ę so, owoce morza, ryby i nabiał. Irlandzki lunch zwany Ulster Fry - to klasyka tutejszej kuchni. Na talerzu znajdziemy wówczas wszystko, co mo ż e by ć usma ż one: kiełbaski, jajka na bekonie, chleb, ziemniaki lub chleb ziemniaczany, a tak ż e w ą tróbk ę, nereczki, grzyby i oczywi ś cie ziemniaki..

10 Ś niadania angielskie ENGLISH BREAKFAST

11 Ś niadanie angielskie to efekt kl ę sk głodowych w dawnej Anglii. Rolnicy wstaj ą cy o poranku do pracy w polu mieli mo ż liwo ść jedzenia zazwyczaj tylko jednego ciepłego i obfitego posiłku dziennie. Ś niadanie obfituj ą ce w tłuszcz i kalorie miało by ć dla nich ź ródłem energii.. W Anglii s ą nieformalne dwa zasadnicze typy ś niada ń, skrajnie ró ż ni ą ce si ę od siebie.

12 Pierwsze z nich to: zabójcze ś niadanie W jego skład wchodz ą : *jajka(sma ż one,jajecznica z dodatkiem mleka lub,,w koszulkach,,) *parówki wieprzowe *krojona w plastry kiełbasa, white pudding lub black pudding(rodzaj grubej kaszanki ) *sma ż one w cało ś ci pomidory *sma ż one pieczarki *fasolki w sosie pomidorowym *sma ż one na gł ę bokim oleju ziemniaki *sma ż one ciastka ziemniaczane (Hash Brown –rodzaj ciastka ziemniaczanego ) *fasolki w sosie pomidorowym z puszki *sma ż one małe monety z ryby,,fishcake’s,,

13 Drugi typ to: ś niadanie biedaków Nazw ę sw ą zawdzi ę czaj ą ubogiemu menu. Składa si ę on bowiem tylko z dwóch tostów i kawy. Czasami dochodzi masło lub d ż em. Co dziwne to nie jest ś niadanie biedaków, ale przeci ę tnych i bogatych Anglików.

14 Wyst ę puje tak ż e trzeci rodzaj ś niadania-ale dotyczy to w wi ę kszo ś ci dzieci i młodzie ż y *tosty z masłem i z d ż emem *płatki zbo ż owe z mlekiem typu musli *owsianka *kawa lub herbata *soki owocowe *sosy typu ketchup i brown sauce

15 Lunch Krótki i lekki posiłek spo ż ywany w trakcie szybkiej przerwy obiadowej. Znaczeniowo, odpowiednik polskiej przek ą ski mi ę dzy ś niadaniem a obiadem, spo ż ywany najcz ęś ciej w godzinach: 10.00- 13.00. Krótki i lekki posiłek spo ż ywany w trakcie szybkiej przerwy obiadowej. Znaczeniowo, odpowiednik polskiej przek ą ski mi ę dzy ś niadaniem a obiadem, spo ż ywany najcz ęś ciej w godzinach: 10.00- 13.00..

16 Angielskie obiady ENGLISH DINNER

17 Anglia to przede wszystkim mi ę so jagni ę ce i wołowina. Co prawda jada si ę równie ż kurczaki, sporadycznie tak ż e indyki i wieprzowin ę, ale najwi ę ksze spo ż ycie maj ą dwa pierwsze gatunki mi ę sa. Sporo jada si ę te ż ryb i owoców morza.

18 Je ż elichodzi o zupy to wi ę kszo ść Anglików nie za bardzo je lubi. Zupa w posiłku stanowi rodzaj startera - przek ą ski przed głównym daniem. Do słynnych zup nale żą : porowo- ziemniaczana, dobrze znana z filmu „Dziennik Bridget Jones” Je ż eli chodzi o zupy to wi ę kszo ść Anglików nie za bardzo je lubi. Zupa w posiłku stanowi rodzaj startera - przek ą ski przed głównym daniem. Do słynnych zup nale żą : porowo- ziemniaczana, dobrze znana z filmu „Dziennik Bridget Jones” oraz z zielonej soczewicy z bekonem, marchwiowa z pomara ń cz ą (cudownie lekka i smaczna tak ż e na zimno)i brokułowa z serem Stilton.

19 Najbardziej chyba znanymi daniami serwowanymi jako dania główne s ą : jagni ę cina w sosie mi ę towym

20 Ciekawostk ą jest i ż, ryb ę z frytkami tradycyjnie zawini ę t ą w najlepsz ą gazet ę THE TIMES oczywi ś cie mo ż na zje ść tylko w Londynie. I ryba z frytkami podawana w asy ś cie nie ś miertelnego zielonego groszku pod ró ż nymi postaciami.

21 Kolejnymi klasykami menu jest tzw. „roast dinner” czyli Yorkshire Pudding – rodzaj ptysia na słono, pieczone ziemniaki, warzywa polane sosem gravy, nie ś miertelna wołowina Wellington czyli pol ę dwica wołowa pieczona w cie ś cie francuskim

22 oraz łopatka wieprzowa w sosie z cydru z musem jabłkowym i pieczone ziemniaczki to kolejna pozycja cz ę sto spotykana w menu podawana z tzw. „crackling” czyli cienkim plastrem skóry wieprzowej mocno osolonej i upieczonej dosłownie na chrupi ą co.

23 Angielskie desery English Desserts

24 Desery Anglików nie nale żą do oryginalnych. Króluj ą słodkie muffiny, ciasto marchewkowe, batoniki typu „flapjack” jak równie ż wszelkiego rodzaju ciasteczka.

25 Klasykami s ą te ż ciasta jabłkowe „Apple pie”, ciasta pod kruszonk ą „crumble” podawane ze słodkim lej ą cym budyniem „custard” czy biszkopty z rodzynkami i budyniem.

26 Jednym z ciekawszych deserów s ą puddingi czyli desery zawieraj ą ce chleb w składzie. Do najsłynniejszych nale ż y „bread & butter” czyli chleb z masłem, maczany w mleku z jajkami, z rodzynkami i zapieczony oraz tzw. Triffle czyli podawane w kieliszkach przekłada ń ce w skład których mog ą wchodzi ć : biszkopty lub kruszone ciastka, nas ą czone do wyboru: rumem, brandy, sherry, porto lub mader ą, bezy, owoce, krem angielski, ś mietana, czekoladowe wiórki, orzechy i wszelkiego typu posypki.

27 Ale najwi ę kszym klasykiem s ą tarty cytrynowe przyrz ą dzane na ró ż ne sposoby bez których Anglicy nie wyobra ż aj ą sobie popołudniowej herbatki.

28 Czas na angielsk ą herbatk ę Tea time

29 Herbata i sposób jej parzenia - to w niektórych zak ą tkach ś wiata wr ę cz obrz ę d sakralny. Łyk tej prawdziwej pozostaje w pami ę ci na długo. Picie herbaty nale ż y do tradycji narodowej Anglików. Anglicy najbardziej lubi ą i ceni ą ten napój. Kult picia herbaty panuje prawie w ka ż dej angielskiej rodzinie, i zachowany jest do dzi ś.

30 Do Anglii herbata trafiła w 1658 roku za spraw ą Thomasa Garrawaya. Przełom w piciu herbaty nast ą pił w roku 1662, kiedy to król Karol II o ż enił si ę z portugalsk ą ksi ęż niczk ą Katarzyn ą Berganz ą, miło ś niczk ą herbaty. Przywiozła ona skrzyni ę chi ń skiej czarnej herbaty; w posagu i zacz ę ła j ą pija ć we dworze w delikatnych, prze ś wiecaj ą cych chi ń skich miseczkach. Wkrótce pod ąż yli jej ś ladami dworzanie.

31 Dlaczego sposób picia herbaty Anglików jest taki szczególny? Mamy pełne prawo mówi ć o angielskim sposobie picia herbaty, poniewa ż Anglicy pij ą j ą z mlekiem lub ze ś mietank ą. lub ze ś mietank ą. Nale ż y pami ę ta ć o angielskiej zasadzie - zawsze dolewa si ę herbat ę do mleka - nigdy odwrotnie, gdy ż pogarsza to smak i aromat napoju. Nale ż y pami ę ta ć o angielskiej zasadzie - zawsze dolewa si ę herbat ę do mleka - nigdy odwrotnie, gdy ż pogarsza to smak i aromat napoju. Anglicy ś ci ś le przestrzegaj tej kolejno ś ci. Pomyłka uwa ż ana jest za ignorancj ę i brak obycia.

32 Czas picia herbaty w Anglii jest niezwykle wa ż ny. Herbat ę pije si ę w ś ci ś le okre ś lonych porach: rano po ś niadaniu, w czasie lunchu i w czasie "five o' clock". Ma by ć mocna, gdy ż jednorazowo wypija si ę nie wi ę cej ni ż dwie fili ż anki. Anglicy co nie trudno si ę dziwi ć pij ą najwi ę cej na ś wiecie herbaty - 2,5 razy wi ę cej ni ż Japo ń czycy i 22 razy wi ę cej ni ż Francuzi czy Amerykanie.

33 Godzina siedemnasta czyli inaczej mówi ą c pi ą ta p.m. to najbardziej znana na pi ą ta p.m. to najbardziej znana na ś wiecie godzina - "five o' clock" ś wiecie godzina - "five o' clock" to legenda sama w sobie. W wielu kulturach, i to nie tylko europejskich, kulturach, i to nie tylko europejskich, utarło si ę, i ż godzina pi ą ta to dla utarło si ę, i ż godzina pi ą ta to dla Anglików czas wolny po ś wi ę cony relaksowi i filozofii. „Five o' clock”

34 High tea – czyli wysoka herbata, pod tymi tajemniczymi wyrazami kryje si ę herbata podawana po wykwintnym posiłku. High tea – czyli wysoka herbata, pod tymi tajemniczymi wyrazami kryje si ę herbata podawana po wykwintnym posiłku.,,High tea”,,High tea”

35 Low tea, lub afternoon tea – tak nazywano herbat ę, któr ą spo ż ywano siedz ą c w wygodnych fotelach, na sofach, serwuj ąć malutkie przek ą ski.,,Low tea”,,,Afternoon tea”

36 Light tea – to spotkanie przy herbacie, do której podawane s ą małe ciasteczka. Brytyjczycy wykazali si ę du ż ym zamiłowaniem do klasyfikowania herbacianych spotka ń, ze wzgl ę du na to, co jest podawane w czasie picia tego li ś ciastego napoju.,,Light tea”

37 Carem tea – tym razem herbata jest podawana z mlekiem lub ś mietan ą a ciasteczka przyozdobione s ą d ż emem. „Cream te”

38 Full tea – pod tym okre ś leniem zawarto najbardziej skomplikowany rytuał picia i podawania herbaty. Spotkanie rozpoczyna pierwsza fili ż anka herbaty potem w okre ś lonej kolejno ś ci podawane s ą nast ę puj ą ce specjały: kanapeczki, potem malutkie herbatniczki. Na sam koniec, na deser serwuje si ę ciasta.,,Full tea”

39 Mimo, ż e ojczyzn ą herbaty nie jest wcale Europa, lecz Azja, wi ę kszo ś ci z nas automatycznie kojarzy si ę z Wielk ą Brytani ą. Nic jednak dziwnego, skoro picie tego napoju wła ś nie tam urosło do rangi narodowej tradycji!

40

41 Kucharze

42 Jamie Oliver - Nagi Kucharz

43 Gordon Ramsay - Kulinarny Szatan

44 Nigella Lawson - Kulinarna Bogini

45 Marco Pierre White - Mistrz najwy ż szej klasy

46 Dzi ę kujemy za obejrzenie!


Pobierz ppt "ANGLIA OD KUCHNI English cuisine. My home is my castle „Mój dom jest moj ą twierdz ą ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google