Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś NIADANIE DAJE MOC W dniu 8 listopada 2011 roku uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Wysocinie uczestniczyli w akcji edukacyjnej pod hasłem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś NIADANIE DAJE MOC W dniu 8 listopada 2011 roku uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Wysocinie uczestniczyli w akcji edukacyjnej pod hasłem."— Zapis prezentacji:

1

2 Ś NIADANIE DAJE MOC W dniu 8 listopada 2011 roku uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Wysocinie uczestniczyli w akcji edukacyjnej pod hasłem „ Ś niadanie daje moc”. Tego dnia obchodzony jest Europejski Dzie ń Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W Polsce w tym dniu obchodzimy : Dzie ń Zdrowego Ś niadania. Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Wysocinie brali udział w Dniu Zdrowego Ś niadania.

3 Jeste ś my gotowi do pracy ! Przed przyst ą pieniem do wykonania ś niadania: posegregowali ś my wszystkie przyniesione produkty zało ż yli ś my fartuszki umyli ś my dokładanie r ę ce omówili ś my z pani ą kategorie produktów, które znalazły si ę na stole: nabiał, w ę dliny, pieczywo białe i razowe, warzywa, owoce wychowawczyni przypomniała nam zasady bezpiecze ń stwa w trakcie wykonywania kanapek

4 Praca ruszyła! Zacz ę li ś my przygotowywa ć kanapki na nasze ś niadanie. Pomagały nam nasze mamy, które obierały i kroiły przyniesione warzywa. My z zaanga ż owaniem wykonywali ś my smaczne, zdrowe i kolorowe kanapki.

5 Czy tu Was zaskoczy ć ? Szymon długo si ę zastanawia nad sposobem przygotowania tej kanapki z chleba razowego.

6 Czas na ś niadanie Po wykonaniu kanapek, z pomoc ą rodziców przygotowali ś my stoły i zasiedli ś my do wspólnego zdrowego ś niadania. Oprócz pysznych kanapek, które samodzielnie przygotowali ś my, do picia mieli ś my pyszn ą herbat ę z cytryn ą oraz gor ą ce kakao. Nie zapomnieli ś my oczywi ś cie o ź ródle witamin czyli o owocach. Jabłka, ś liwki, winogron, mandarynki, pomara ń cze, banany, to dodatek do naszego drugiego ś niadania.

7 Nasze ś niadanie Wszyscy jemy z du ż ym apetytem!

8 Degustacja Nie zapomnieli ś my o uczniach z klas starszych, dla nich równie ż przygotowali ś my ś niadanie.

9 Degustacja Wszyscy uczniowie klasy czwartej bardzo ch ę tnie skosztowali nasze zdrowe kanapki, dla ka ż dego obowi ą zkowo był owoc!

10 Degustacji ci ą g dalszy …. Na przerwach równie ż nasi starsi koledzy i kole ż anki mogli spo ż ywa ć zdrowe i kolorowe kanapki.

11 Podsumowanie Uczniowie klasy I bardzo ch ę tnie uczestniczyli w europejskim dniu zdrowego ś niadania. Z pomoc ą rodziców przygotowali si ę do przygotowania ś niadania Wykonuj ą c ś niadanie dzieci wykazały si ę kreatywno ś ci ą Rodzice równie ż przyst ą pili do akcji i pomagały dzieciom w niektórych czynno ś ciach Dzieci z du ż ym apetytem spo ż ywały samodzielnie wykonane ś niadanie Uczniowie szkoły bardzo ch ę tnie spo ż ywały kanapki przygotowane przez kolegów i kole ż anki z klasy I.


Pobierz ppt "Ś NIADANIE DAJE MOC W dniu 8 listopada 2011 roku uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Wysocinie uczestniczyli w akcji edukacyjnej pod hasłem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google