Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PREZENTACJA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO,,KWALIFIKACJE A KOMPETENCJE’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PREZENTACJA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO,,KWALIFIKACJE A KOMPETENCJE’’"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PREZENTACJA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO,,KWALIFIKACJE A KOMPETENCJE’’

2 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Na rynku pracy, jako nabywcy występują pracodawcy. Poszukują pracowników o ściśle określonych umiejętnościach. Umiejętności – sprawdzona możliwość wykonana przez pracownika czynności prowadzących do zaprojektowanego wyniku. Układy umiejętności, które pozwalają wykonywać zadania zawodowe na odpowiednim poziomie są to kwalifikacje zawodowe.,, Kwalifikacje a kompetencje ’’

3 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Kwalifikacje zawodowe uzyskuje się na drodze ukończenia różnego typu szkół i poziomu Potwierdzeniem poziomu posiadanych kwalifikacji są tytuły zawodowe zawarte w świadectwach i dyplomach:  robotnik wykwalifikowany(zasadnicza szkoła zawodowa lub kurs kwalifikacyjny)  technik (technikum, szkoła policealna, pełne kwalifikacje na podstawie zdanych egzaminów kursów kwalifikacyjnych)  studia wyższe (licencjat, inżynier, magister) Kwalifikacje zawodowe można też uzyskać w formach pozaszkolnych (np. czeladnik, mistrz),,Kwalifikacje a kompetencje’’

4 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Ostatnio wiele firm formułuje wymagania dla kandydatów na określone stanowisko pracy na bazie kompetencji. Firmy tworzą listy kompetencji z jasnymi i konkretnymi definicjami. Kompetencje – ogół wiedzy, doświadczenia, postaw a także gotowość pracownika do działania w danych warunkach. To również zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków, zapewniają zdolność do skutecznego działania. zdolność wykonywania zadań w zawodzie dobrze lub skuteczniezgodnie z wymaganiami stanowiska pracy, wspierane umiejętnościami i wiedzą oraz cechami psychofizycznymi  dotyczą sfery pracy i są określane jako zdolność wykonywania zadań w zawodzie dobrze lub skutecznie, zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy, wspierane umiejętnościami i wiedzą oraz cechami psychofizycznymi związek między naszymi indywidualnymi zdolnościami i cechami osobowości a cechami wymaganymi do sprawnego wykonywania zadań zawodowych  określają związek między naszymi indywidualnymi zdolnościami i cechami osobowości a cechami wymaganymi do sprawnego wykonywania zadań zawodowych (definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy),,Kwalifikacje a kompetencje’’

5 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Przykładowa lista kompetencji pracodawców:  wiedza fachowa  samodzielność w podejmowaniu decyzji  chęć podnoszenia kwalifikacji  doświadczenie zawodowe  dyspozycyjność  umiejętność współpracy  lojalność wobec pracodawcy  umiejętność organizowania sobie czasu  umiejętność tworzenia dobrego obrazu firmy  umiejętność adaptacji  umiejętność kierowania ludźmi  komunikatywność,,Kwalifikacje a kompetencje’’

6 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,, Kwalifikacje a kompetencje’’ Na kompetencje składają się:

7 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku wszystko to, co potrafimy, co nabywamy w ciągu naszego życia, nasze zdolności i talent.  Umiejętności (element miękki) – wszystko to, co potrafimy, co nabywamy w ciągu naszego życia, nasze zdolności i talent. ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania  Wiedza (element twardy) - ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. – formalne potwierdzenie nabytych umiejętności i wiedzy (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia). Dotyczą sfery edukacji i oznaczają wyuczone lub nabyte w drodze doświadczenia sprawności.  Kwalifikacje (element twardy) – formalne potwierdzenie nabytych umiejętności i wiedzy (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia). Dotyczą sfery edukacji i oznaczają wyuczone lub nabyte w drodze doświadczenia sprawności. mogą być wrodzone lub nabyte; to cechy takie jak: osobowość, inteligencja, odporność na stres, reakcje i zachowania w określonych sytuacjach czy kultura osobista.  Cechy psychofizyczne (element miękki) - mogą być wrodzone lub nabyte; to cechy takie jak: osobowość, inteligencja, odporność na stres, reakcje i zachowania w określonych sytuacjach czy kultura osobista.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

8 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Kompetencje nie są stałe, dane raz na zawsze, przeciwnie – są dynamiczne i stale aktualizowane. Poniżej Kluczowe Kompetencje w ich oryginalnym nazewnictwie: 1. Zdolność uczenia się. Kompetencja ta zawiera wiedzę dotyczącą potrzeb w zakresie uczenia się, preferowanego sposobu nabywania wiedzy, analizę słabych i mocnych stron oraz zdolność identyfikowania dostępnych szans rozwoju. 2. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, czyli te aspekty zachowania jednostki, które pozwalają na jej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Ważne będzie tu więc rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania w różnych społeczeństwach oraz środowiskach. Dużą rolę odgrywa tu empatyczna postawa. Ten zbiór kompetencji pozwala pracownikowi łatwo zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

9 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 3. Kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości pojęć i struktur w życiu społecznym i politycznym, zaangażowaniu w życie publiczne, aktywnym uczestnictwie w działaniach społeczności lokalnych. Jest to kompetencja szczególnie u pracowników sektora administracji publicznej. 4. Przedsiębiorczość, czyli zamiana pomysłów w działanie. Jest to bardzo szeroki obszar obejmujący m.in. kreatywność, innowacyjność, umiejętność podejmowania skalkulowanego ryzyka, wyznaczanie celów, planowanie i realizacja swoich planów, zarządzanie projektami. Stanowi ona niezbędną bazę do nabywania kompetencji związanych już z konkretnymi przedsięwzięciami.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

10 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 5. Ekspresja kulturalna, czyli twórcze wyrażanie swoich opinii, idei, doświadczeń i uczuć. Obejmuje ona znajomość zagadnień i umiejętność korzystania z różnych środków wyrazu, np. muzyka, sztuka teatralna, literatura, sztuki wizualne, media, jak również zdolność odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych oraz zainteresowanie życiem kulturalnym. 6. Porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych. Dominującymi językami są język angielski, niemiecki i francuski, rosyjski. 7. Kompetencje matematyczne. Dużą rolę przywiązuje się tutaj do logicznego i przestrzennego myślenia oraz wyrażania swoich idei z zastosowaniem wzorów, modeli, tabel czy wykresów. Kompetencja charakterystyczna i dominująca wśród środowisk biznesowych.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

11 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 8. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne pozwalają na wykorzystanie istniejącej już wiedzy i metodologii podczas wykonywania zadań zawodowych. 9. Kompetencje informatyczne to skuteczne posługiwanie się technologiami społeczeństwa informacyjnego w różnych aspektach (praca, rozrywka, komunikacja). Korzystanie z komputera i Internetu podczas zbierania, analizowania, edytowania, prezentowania oraz wymiany informacji. Porozumiewanie się za pośrednictwem Internetu, nawiązywanie kontaktów, budowanie swojej sieci kontaktów, współpraca w sieci. Praca w każdej firmie nierozłącznie wiąże się już z wykorzystaniem komputera i Internetu.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

12 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 8. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne pozwalają na wykorzystanie istniejącej już wiedzy i metodologii podczas wykonywania zadań zawodowych. 9. Kompetencje informatyczne to skuteczne posługiwanie się technologiami społeczeństwa informacyjnego w różnych aspektach (praca, rozrywka, komunikacja). Korzystanie z komputera i Internetu podczas zbierania, analizowania, edytowania, prezentowania oraz wymiany informacji. Porozumiewanie się za pośrednictwem Internetu, nawiązywanie kontaktów, budowanie swojej sieci kontaktów, współpraca w sieci. Praca w każdej firmie nierozłącznie wiąże się już z wykorzystaniem komputera i Internetu.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

13 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Pracodawcy przygotowując opis stanowisk pracy najczęściej skupiają się na kompetencjach twardych:  posiadanie wiedzy z konkretnych tematów,  znajomość programu komputerowego,  posiadanie prawa jazdy jest to łatwe do sprawdzenia i zweryfikowania (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, testy.. itp.) Dużo łatwiej uzupełnić braki posiadane przez kandydata w powyższym zakresie poprzez szkolenia, kursy, studia podyplomowe Moda na zdobywanie zawodowych certyfikatów nie skończyła się. Wręcz przeciwnie - umiejętność pozyskiwania ich jest ważna i doceniana przez pracodawców. Wszystkie dodatkowe kwalifikacje działają na korzyść osób szukających zatrudnienia.,, Kwalifikacje a kompetencje’’

14 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Jeżeli chodzi o określanie potrzebnych na danym stanowisku kompetencji miękkich, sprawa jest dużo trudniejsza. Oczywiście najlepiej postawić bardzo wysokie wymagania, skupić w jednym człowieku wszystkie dziewięć Kompetencji Kluczowych i szukać:  wśród osób łatwo nawiązujących kontakty, komunikatywnych,  odpornych na stres,  dokładnych, cierpliwych,  szybko uczących się,  spostrzegawczych,  łatwo dostosowujących się do nowego środowiska pracy,  przestrzegających istniejących standardów i procedur, a przy tym kreatywnych i samodzielnych z umiejętnością pracy w grupie,, Kwalifikacje a kompetencje’’

15 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Poczucie bycia kompetentnym w danej dziedzinie wzbudza w nas poczucie własnej wartości, większej otwartości i tym samym łatwości w nawiązywaniu dobrych relacji zawodowych ZACZNIJ JUŻ TERAZ ROZWIJAĆ SWOJE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Opracowała: Barbara Taraszkiewicz – doradca zawodowy,,Kwalifikacje a kompetencje’’


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PREZENTACJA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO,,KWALIFIKACJE A KOMPETENCJE’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google