Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Maja DobrzyńskaWarszawa, 9 czerwca 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Maja DobrzyńskaWarszawa, 9 czerwca 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 2009 Maja DobrzyńskaWarszawa, 9 czerwca 2009 roku

2 Geneza projektu informacja jest niezbędnym elementem każdego procesu decyzyjnego, w tym decyzji programowych podejmowanych przez instytucje publiczne w zakresie wspierania rozwoju kapitału ludzkiego obecnie na rynku brak jest rzetelnych, ciągłych i reprezentatywnych badań, które dostarczałyby informacji na temat luk kompetencyjnych występujących na rynku pracy

3 Cel projektu monitoring luk kompetencyjnych na rynku pracy założenia projektów systemowych PARP kryteria strategiczne do projektów konkursowych PARP wytyczne dla działań podejmowanych w regionach polityki krajowe w obszarze kapitału ludzkiego

4 Założenia projektu ogólnopolski cykliczność jednolita metodologia kontrolowana jakość zbierania danych przejrzystość procesu badawczego pełna dostępność danych użyteczność wyników

5 Metodologia badań 1/6 Kompetencje (ocena) Kompetencje (samoocena) ISCO Popyt - pracodawcy P odaż – obecni i potencjalni pracownicy

6 Metodologia badań 2/6 ISCO-08 Wykształcenie Staż, doświadczenie Certyfikaty, dyplomy Dodatkowe zasoby Kompetencje Poziom wykształcenia Profil wykształcenia Wskaźnik posiadanej wiedzy

7 Metodologia badań 3/6 Wykształcenie Staż, doświadczenie Certyfikaty, dyplomy Dodatkowe zasoby Kompetencje Staż pracy na danym stanowisku Staż pracy na poprzednim stanowisku Wskaźnik umiejętności związanych z zawodem ISCO-08

8 Metodologia badań 4/6 ISCO-08 Wykształcenie Staż, doświadczenie Certyfikaty, dyplomy Dodatkowe zasoby Kompetencje Uprawnienia do wykonywania zawodu Certyfikaty, dyplomy

9 Metodologia badań 5/6 ISCO-08 Wykształcenie Staż, doświadczenie Certyfikaty, dyplomy Dodatkowe zasoby Kompetencje Komputer, Internet, telefon Samochód

10 Metodologia badań 7/6 ISCO-08 Wykształcenie Staż, doświadczenie Certyfikaty, dyplomy Dodatkowe zasoby Kompetencje 11 rodzajów kompetencji

11 Metodologia badań 7/7 Najważniejsze kompetencje kognitywneobliczeniowetechnicznekomputerowekulturalne fizyczne indywidualne (psychologiczne ) interpersonalne konwencjonalne (biurowe) kierownicze dyspozycyjne

12 Kompetencje 1/11 kognitywne związane ogólnie z możliwościami intelektualnymi, wyszukiwaniem i przyswajaniem informacji, wyciąganiem wniosków. rozumienie tekstu analiza faktów (myślenie analityczne) poszukiwanie informacji przewidywanie konsekwencji alternatywnych działań rozwiązywanie problemów podzielność uwagi koncentracja gotowość do uczenia się

13 Kompetencje 2/11 obliczeniowe związane z zastosowaniem matematyki liczenie posługiwanie się formułami matematycznymi (zastosowanie matematyki wykraczające poza 4 podstawowe działania) zastosowanie geometrii posługiwanie się abstrakcją

14 Kompetencje 3/11 techniczne dotyczące projektowania, montowania, obsługi i naprawy urządzeń prowadzenie samochodu obsługa maszyn i urządzeń naprawa urządzeń infrastruktura (elektr., woda, gaz etc.) projektowanie urządzeń rysunek techniczny

15 Kompetencje 4/11 komputerowe dotyczące tworzenia i korzystania z narzędzi informatycznych Internet e-mail pakiety biurowe specjalistyczne oprogramowanie

16 Kompetencje 5/11 kulturalne związane z szeroko pojętymi kwalifikacjami humanistycznymi umiejętność ładnego mówienia/pisania znajomość języków wiedza o kulturze i sztuce znajomość obyczaju śledzenie bieżących wydarzeń zdolności artystyczne/umiejętności twórcze

17 Kompetencje 6/11 fizyczne dotyczące sprawności fizycznej zdrowie i siła wytrzymałość zdolności manualne refleks orientacja przestrzenna wzrok i słuch

18 Kompetencje 7/11 indywidualne/psychologiczne związane z samodzielnym organizowaniem sobie pracy samodzielność zarządzanie czasem podejmowanie decyzji podejmowanie inicjatyw przedsiębiorczość odporność na stres wytrwałość, dążenie do awansu dążenie do podnoszenia kwalifikacji motywacja do pracy

19 Kompetencje 8/11 interpersonalne dotyczące kontaktów z innymi ludźmi, zarówno ze współpracownikami, jak i klientami czy podopiecznymi współpraca w grupie kontakty z klientami rozwiązywanie konfliktów klarowne przekazywanie myśli (komunikatywność) umiejętność autoprezentacji

20 Kompetencje 9/11 konwencjonalne (biurowe) właściwe dla pracy urzędniczej, wymagającej stosowania ustalonych schematów działania stosowanie procedur przygotowanie pism urzędowych prowadzenie dokumentacji

21 Kompetencje 10/11 kierownicze dotyczące przywództwa i organizacji pracy przywództwo poziom odpowiedzialności dzielenie zadań koordynacja pracy kontrola wykonania zadań dyscyplinowanie pracowników

22 Kompetencje 11/11 dyspozycyjne związane z elastycznym dostosowywaniem się do wymogów sytuacyjnych dyspozycyjność (dostępność czasowa) mobilność (gotowość do zmiany lokalizacji pracy) gotowość do przekwalifikowania

23 Uczestnicy projektu PARTNERZY

24 Rezultaty projektu raporty z badań strona internetowa - dokumentacja techniczna - system samodzielnej analizy danych on-line konferencje

25 Dziękuję za uwagę Maja Dobrzyńska Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa tel. 22 432 80 80


Pobierz ppt "2009 Maja DobrzyńskaWarszawa, 9 czerwca 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google