Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe szansą zatrudnienia na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe szansą zatrudnienia na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe szansą zatrudnienia na rynku pracy
TECHNIK CZY ROBOTNIK? Kształcenie zawodowe szansą zatrudnienia na rynku pracy

2 OBSZARY BADAŃ RYNKU PRACY

3 pracodawcy od kandydatów do pracy?
Jakich umiejętności i kwalifikacji oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy? Jakie są pożądane cechy osobowe przyszłych pracowników? W jakich obszarach pracodawcy chcą szkolić przyszłych pracowników?

4 WYNIKI BADAŃ RYNKU PRACY

5 wymagania co do wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności.
Pracodawcy stawiają kandydatom różne wymagania co do wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności. Wzrosło zapotrzebowanie na pracowników „elastycznych” i „mobilnych”. Pracodawcy poszukują pracowników o wysokim poziomie kultury osobistej, komunikatywnych, partnerskich i chętnych do ciągłego uczenia się.

6 WYKRES CECH OSOBOWYCH

7 Cechy preferowane przez pracodawców
Odpowiedzialność - 14% Kultura osobista - 13 % 2% 2% 4% 14% Komunikatywność - 10% 7% Motywacja - 9% Kreatywność - 8% 7% Elastyczność - 8% 13% Odporność na stres - 7% Optymizm - 7% 7% Aktywność - 7% 10% Solidność - 7% 7% Ambicja - 4% Zdolności przywódcze - 2% 8% 9% Horyzontalne myślenie - 2% 8%

8 WYKRES UMIEJĘTNOŚCI

9 Umiejętności preferowane przez pracodawców
Doświadczenie - 13% 11% Wykształcenie - 10% 13% Dyspozycyjność i mobilność - 10% 1% 2% Znajomość branży - 10% 3% Praca w zespole - 9% 3% 10% Języki obce - 8% Prawo jazdy - 6% 4% Staż - 5% Umiejętności biurowe - 5% 5% 10% Zainteresowania i pasje - 4% Zdolności manualne - 3% 5% Sztuka negocjacji - 3% Znajomość rynku pracy - 2% 6% 10% Znajomość kultury i pracy w UE - 1% Inne - 11% 8% 9%

10 SYLWETKA IDEALNEGO PRACOWNIKA

11 solidna znajomość branży,
zaawansowana znajomość konkretnych programów komputerowych (MsOffice, AutoCAD, EdgeCAM), posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji (prawo jazdy, obsługa kas fiskalnych, uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza, minimum sanitarne), posiadane doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, profesjonalizm we wszystkim co się robi,

12 wysoki poziom kultury osobistej,
kreatywność, innowacyjność, pomysłowość, motywacja w działaniu i zaangażowanie, elastyczność i mobilność, zdolność do autentycznie partnerskiej pracy zespołowej, umiejętność do funkcjonowania w środowisku, otwartość na zmiany.

13 SYLWETKA ABSOLWENTA W/G WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

14 OBSZAR PIERWSZY: wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (wiedza teoretyczna). OBSZAR DRUGI: umiejętności praktyczne z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. OBSZAR TRZECI: wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

15 SKUTKI REFORMY SYSTEMU OŚWIATY

16 zmniejszenie czasookresu kształcenia,
ograniczenie liczby godzin kształcenia zawodowego a w szczególności w zakresie praktycznym i praktyk zawodowych, wprowadzenie kształcenia ogólnozawodowego.

17 RÓŻNICE MIĘDZY OCZEKIWANIAMI PRACODAWCÓW A UMIEJĘTNOŚCIAMI ABSOLWENTÓW

18 brak doświadczenia zawodowego w branży wynikający z małej ilości praktyk zawodowych,
umiejętności manualne odbiegające od potrzeb współczesnego rynku pracy spowodowane małą ilością zajęć praktycznych i słabą bazą techniczną, brak wymaganych dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, które nie są przewidywane przez programy nauczania i standardy egzaminacyjne jak również są zbyt kosztowne.

19 WNIOSKI

20 wprowadzić do szkół kształcenie modułowe,
wnioskować do MEN o: wydłużenie cyklu kształcenia w technikach i dokonanie zmian w planach nauczania wszystkich szkół zawodowych w kierunku zwiększenie ilości godzin kształcenia praktycznego, zwiększenie nakładów finansowych na szkolnictwo zawodowe z przeznaczeniem między innymi na finansowanie zdobywania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji wymaganych przez pracodawców, rozbudować i wyposażyć bazę CKP w Chrzanowie o nowoczesne środki technodydaktyczne i technologiczne w celu stworzenia możliwości: nabywania i certyfikowania nowych kwalifikacji przez uczniów, absolwentów, pracowników i bezrobotnych, realizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych przez wszystkich uczniów powiatu,

21 rozszerzyć współpracę z pracodawcami w celu zbudowania bazy danych dotyczących kwalifikacji pracowników potrzebnych na dzień dzisiejszy oraz na najbliższą przyszłość, w czasie edukacji szkolnej budować u uczniów świadomość kształcenia ustawicznego i posiadania dodatkowego stażu poprzez udział w pracach sezonowych a nawet wolontariatu jako elementu doświadczenia zawodowego, stworzyć bazę danych w PUP o pracodawcach chętnych do przyjęcia uczniów do pracy w systemie wolontariatu.

22 OCZEKIWANE REZULTATY

23 spełnienie oczekiwań rynku pracy na dobrze przygotowanego, świadomego i mobilnego zawodowo pracownika, większa możliwość podjęcia pracy przez absolwentów i bezrobotnych co wpłynie na obniżenie stopy bezrobocia w powiecie chrzanowskim, elastyczny system edukacji zawodowej szybko reagujący na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, rozwój zasobów ludzkich na terenie powiatu chrzanowskiego co wpłynie na jego większą atrakcyjność dla inwestorów.

24 DZIĘKUJĘ Opracowano przez zespół problemowy w składzie:
Mariusz WACŁAWEK Tadeusz ADAMCZAK Renata BĘBENEK Małgorzata BIGAJ Jerzy KASPRZYK Zbigniew KLATKA Lucyna PITALA


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe szansą zatrudnienia na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google